hasan-ozkan

ÖZGEÇMİŞİM

Kimlik Bilgisi

Adı Soyadı Hasan ÖZKAN
Ünvanı Profesör Doktor
Görevi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi                       Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doğum tarihi 1958
Doğum yeri Bodrum
İş adresi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi                  Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı
Yenidoğan Bilim Dalı, İnciraltı, 35340 İZMİR
Medeni hali Evli, iki çocuk babası

Eğitimi

Okul Yılı
Bodrum Turgut Reis İlkokulu 1964- 1969
İzmir Anadolu Lisesi 1969- 1973
Ankara Fen Lisesi 1973- 1976
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1976- 1982

Çalıştığı Kurumlar ve Akademik Görevleri

Kurum Tarih Görev
Şemdinli Sağlık Ocağı, Hakkari 1982- 1984 Sağlık Ocağı Tabibi (Mecburi Hizmet)
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
1984- 1989 Araştırma Görevlisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
1989- 1990 Akademik Uzman
Hollanda Nijmegen Üniversitesi Pediatri Departmanı
Neonatoloji Ünitesi
1990- 1991 Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesinde Fellow
Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
1991- 1992 Tabip Asteğmen
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
1992- 1993 ÖğretimGörevlisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
1993- 1994 Yardımcı Doçent
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
1994- 1999 Doçent
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2000 Profesör
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2001 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
Başkanlığı

Diploma ve Sertifikaları

1982 Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi
“Tıp Doktoru Diploması”
1989 Dokuz
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
“Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık
Belgesi”
1991 Nijmegen
Üniversitesi Pediatrı Departmanı Neonatoloji Ünitesinde
“Neonatoloji fellow’luk belgesi”
1993 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dalında “Üniversite Doçentlik
Diploması”
1997 Yenidoğan Bilim Dalında “Neonatoloji
Yandal Uzmanlık Belgesi”
2000 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dalında “Üniversite Profesörlük Diploması”

Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları

 • Türk
  Tabipler Birliği İzmir Tabip Odası
 • Türkiye
  Milli Pediatri Derneği İzmir Şubesi
 • Ege
  Perinatoloji Derneği
 • Türk Neonatoloji
  Derneği
 • Bebek
  Sağlığı Derneği
 • Fenilketonürili
  Çocukları Tarama ve Koruma Derneği İzmir Şubesi
 • Çocuk Sağlığını
  Koruma Vakfı
 • Birleşmiş
  Milletler Yardım Fonu Türkiye Milli Komitesi Derneği İzmir Şubesi

Aldığı Ödül ve Burslar

 • TÜBİTAK
  Orta öğretim bursu (1974- 1975)
 • Wyeth
  Nutritional II. Bilimsel Araştırma Yarışması Teşvik Ödülü (1989)
 • “Beslenme,
  immunite ve enfeksiyon: Protein enerji malnutrisyonunda T lenfosit alt
  grupları” başlıklı araştırma ile Wyeth Nutritional V.Bilimsel Araştırma
  Yarışması Teşvik Ödülü (1992)
 • “Anne
  sütü, adapte inek sütü formülü ve nükleotid ilaveli adapte inek sütü
  formülü ile beslenmede postprandial intestinal kan akımı özellikleri”
  başlıklı araştırma ile XXI. Congress of Union of Middle Eastern and
  Mediterranean Pediatric Societies (UMEMPS)
  (October 24- 27,1993,İzmir) Kategorisinde Poster Ödülü Birinciliği
 • “Breast
  milk versus infant formulas: effects on intestinal blood flow in neonates”
  başlıklı araştırma ile Wyeth Nutritional VIII. Bilimsel Araştırma
  Yarışması Teşvik Ödülü (1995)
 • “Çok
  düşük doğum ağırlıklı bebeklerde preliminer sonuçlar ve pulsatil ağırlık
  artışı” başlıklı araştırma ile Anne ve Bebek Sağlığı 1997 Neonatoloji
  Ödülü
 • “Özkan
  H, Akkoç N, Aydın A, Kavukçu S, Olgun N, İrken G, Akyol F, Çevik N.  The relationship between serum
  unconjugated bilirubin levels and the autofluorescence of white blood
  cells in neonatal jaundice. Biol Neonate 1995; 68: 100- 103.” Başlıklı araştırma
  ile Wyeth Nutritional X. Bilimsel Araştırma Yarışması Teşvik Ödülü (1997)
 • “İnsülin
  benzeri büyüme faktörü (IGF- 1) ve insülin benzeri büyüme faktörü
  bağlayıcı proteinlerin (IGFBP- 1 ve 3) intrauterin büyüme ve postnatal
  büyüme hamlesi üzerindeki etkisinin araştırılması” başlıklı araştırma ile
  V. Makbule Haktan Yarışması 1999, üçüncülük ödülü.
 • “Yenidoğan
  bebeklerin aerobik fekal floralarında beta-laktam direnci” VI. Ulusal
  Pediatrik Endokrin Kongresi En iyi poster ikincilik ödülü
 • “Anne
  sütü ile beslenen bebeklerde anne sütü leptin düzeyi ile büyüme arasındaki
  ilişkinin longitudinal araştırılması” Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı
  2002 Yılı Birincilik Ödülü
 • “Association
  Between Serum M-Csf Levels And Monocytes Thrombocyte Counts In Healthy,
  Hypoxic And Septic Term Neonates” TÜBİTAK-Beyin Araştırmaları Derneği,
  Proje Destek Ödülü, 2002.
 • Deneysel
  Hipoksik iskemik beyin hasarı modelinde ve in vitro astroglial hipoksi
  modelinde aquaporin 4 ve 5 ekspresyonu.
 • Türk
  Milli Pediatri Derneği- 2010, 3. Çocuk Beslenmesi Alanında Yayımlanmış En
  İyi Bilimsel Çalışmalar Ödüllü Yarışması İkincilik Ödülü
 • 18.
  Ulusal Neonatoloji Kongresi- 2010, 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi Sözel
  sunum ikincilik ödülü
 • 18.
  Ulusal Neonatoloji Kongresi- 2010, 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi Sözel
  Sunum Birincilik Ödülü
 • 17.
  Ulusal Neonatoloji Kongresi- 2009, 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi
  Araştırma birincilik ödülü
 • 1.Çocuk
  beslenmesi alanında yayımlanmış bilimsel çalışmalar ödüllü yarışması-
  2009, bilimsel çalışma ödülü
 • 15.
  Ulusal Neonatoloji Kongresi- 2007, Deneysel araştırma bildiri ödülü
 • 13.
  Ulusal Neonatoloji Kongresi- 2005, 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi
  Deneysel araştırma bildiri ödülü

YAYINLAR

1. Effect of leptin treatment on
neonatal hypoxic-ischemic brain injury.
Kumral A, Cemile Yesilirmak
D, Sozmen S, Ugur Ergur B, Tugyan K, Ozbal S, Guclu S, Duman N, Ozkan H., J Matern Fetal Neonatal Med. 2011 Jun 1.

2. Erythropoietin in neonatal brain
protection: The past, the present and the future.
Kumral A, Tüzün F,
Oner MG, Genç S, Duman N, Ozkan H.,
Brain Dev. 2010 Nov 23.

3. Is gastric aspiration needed for
newborn management in delivery room?

Kiremitci S, Tuzun F, Yesilirmak DC, Kumral A, Duman
N, Ozkan H., Resuscitation. 2011 Jan;82(1):40- 4.

4. Activated protein C reduces
intestinal injury in an experimental model of necrotizing enterocolitis.

Kumral A, Yesilirmak DC, Tugyan K, Baskin H, Tekman I, Duman N, Ozkan H., J Pediatr Surg. 2010 Mar;45(3):483- 9.

5. Protective effects of methylxanthines
on hypoxia-induced apoptotic eurodegeneration and long-term cognitive functions
in the developing rat brain.
Kumral A, Yesilirmak DC, Aykan S, Genc
S, Tugyan K, Cilaker S, Akhisaroglu M, Aksu I, Sutcuoglu S, Yilmaz O, Duman N, Ozkan H., Neonatology. 2010;98(2):128- 36.

6. Prolonged unconjugated
hyperbilirubinaemia associated with the haem oxygenase-1 gene promoter
polymorphism.
Bozkaya OG, Kumral A, Yesilirmak DC, Ulgenalp A, Duman
N, Ercal D, Ozkan H., Acta Paediatr. 2010 May;99(5):679- 83.

7. Breast milk jaundice correlates with
high levels of epidermal growth factor.
Kumral A, Ozkan H, Duman N, Yesilirmak DC,
Islekel H, Ozalp Y., Pediatr Res. 2009
Aug;66(2):218- 21.

8. The relationship of neonatal subclinical
electrographic seizures to eurodevelopmental outcome at 1 year of age.

Kurul SH, Sutcuoglu S, Yis U, Duman N, Kumral A, Ozkan H., J Matern Fetal Neonatal
Med. 2009 Jul;22(7):584- 8.

9. Role of epigenetic regulatory
mechanisms in neonatal hypoxic-ischemic brain injury.
Kumral A,
Tuzun F, Yesilirmak D, Duman N, Ozkan H.,
Med Hypotheses. 2009 Jun;72(6):692- 3.

10. Increased sleep tendency in jaundiced
infants: role of endogenous CO.
Ozkan H, Tuzun F, Kumral A, Yesilirmak D, Duman N., Med Hypotheses. 2008 Dec;71(6):879- 80.

11. Clarithromycin, montelukast, and
pentoxifylline combination treatment ameliorates experimental neonatal
hyperoxic lung injury.
Demir K, Kumral A, Duman N, Sarioglu S,
Yilmaz O, Yesilirmak DC, Kargi A, Ozkan
H., J Matern Fetal Neonatal Med.
2008 Jun;21(6):407- 13.

12. Erythroid apoptosis in idiopathic
neonatal jaundice.
Ozkan H,
Oren H, Tatli M, Ateş H, Kumral A, Duman N., Pediatrics.
2008 May;121(5):e1348- 51.

13. Effects of activated protein C on
neonatal hypoxic ischemic brain injury.
Yesilirmak DC, Kumral A,
Tugyan K, Cilaker S, Baskin H, Yilmaz O, Duman N, Ozkan H., Brain Res. 2008
May 19;1210: 56- 62.

14. Effects of sociodemographic factors
on febrile convulsion prevalence.
Aydin A, Ergor A, Ozkan H., Pediatr Int. 2008 Apr;50(2):216- 20.

15. Transient tachypnea of the newborn:
predictive factor for prolonged tachypnea.
Kasap B, Duman N, Ozer E,
Tatli M, Kumral A, Ozkan H., Pediatr Int. 2008 Feb;50(1):81- 4.

16. Chorioangiomatosis presenting with
severe anemia and heart failure in a newborn.
Ozer EA, Duman N,
Kumral A, Yilmaz S, Oren H, Kir M, Ozer E, Ozkan H., Fetal Diagn Ther.
2008;23(1):5- 6. Epub 2007 Oct 9.

17. Maternal psychosocial aspects in
hypernatremic dehydration with high sodium concentrations in breast milk: a
case-control study.
Ozbek A, Kumral A, Guvenir T, Tas FV, Gencer O,
Duman N, Ozkan H., J Paediatr Child Health. 2008 Jan;44(1- 2):38-43.

18. Activated protein C reduces
endotoxin-induced white matter injury in the developing rat brain.

Yesilirmak DC, Kumral A, Baskin H, Ergur BU, Aykan S, Genc S, Genc K, Yilmaz O,
Tugyan K, Giray O, Duman N, Ozkan H.,
Brain Res. 2007 Aug 20;1164:14- 23.

19. Erythropoietin attenuates
lipopolysaccharide-induced white matter injury in the neonatal rat brain.

Kumral A, Baskin H, Yesilirmak DC, Ergur BU, Aykan S, Genc S, Genc K, Yilmaz O,
Tugyan K, Giray O, Duman N, Ozkan H.,
Neonatology. 2007; 92(4):269- 78.

20. Feasibility of neonatal hearing
screening program with two-stage transient otoacoustic emissions in Turkey.

Tatli MM, Bulent Serbetcioglu M, Duman N, Kumral A, Kirkim G, Ogun B, Ozkan H., Pediatr Int. 2007 Apr;49(2):161- 6.

21. Randomized, controlled trial of early
intravenous nutrition for prevention of neonatal jaundice in term and near-term
neonates.
Makay B, Duman N, Ozer E, Kumral A, Yeşilirmak D, Ozkan H., J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2007 Mar;44(3):354- 8.

22. The effect of melatonin on
endotoxemia-induced intestinal apoptosis and oxidative stress in infant rats.

Ozdemir D, Uysal N, Tugyan K, Gonenc S, Acikgoz O, Aksu I, Ozkan H., Intensive Care Med. 2007 Mar;33(3):511- 6.

23. Neuroprotective effect of the
peptides ADNF-9 and NAP on hypoxic-ischemic brain injury in neonatal rats.

Kumral A, Yesilirmak DC, Sonmez U, Baskin H, Tugyan K, Yilmaz O, Genc S, Gokmen
N, Genc K, Duman N, Ozkan H., Brain Res. 2006 Oct 18;1115(1):169- 78.

24. A case of rhesus hemolytic disease
with hemophagocytosis and severe iron overload due to multiple transfusions.

Yilmaz S, Duman N, Ozer E, Kavas N, Oren H, Demircioğlu F, Kumral A, Ozkan H, Irken G, Ozer E., J Pediatr Hematol Oncol. 2006 May;28(5):290- 2.

25. Task-based learning programme for
clinical years of medical education.
Ozkan H, Degirmenci B, Musal B, Itil O, Akalin E, Kilinc O, Ozkan
S, Alici E., Educ Health (Abingdon). 2006
Mar;19(1):32- 42.

26. Polyethylene skin wrapping
accelerates recovery from hypothermia in very low-birthweight infants.

Duman N, Utkutan S, Kumral A, Köroğlu TF, Ozkan H.,Pediatr Int. 2006
Feb;48(1):29- 32.

27. Erythropoietin downregulates bax and
DP5 proapoptotic gene expression in neonatal hypoxic-ischemic brain injury.

Kumral A, Genc S, Ozer E, Yilmaz O, Gokmen N, Koroglu TF, Duman N, Genc K, Ozkan H.,Biol
Neonate. 2006;89(3):205- 10.

28. Protective effects of erythropoietin
against ethanol-induced apoptotic neurodegenaration and oxidative stress in the
developing C57BL/6 mouse brain.
Kumral A, Tugyan K, Gonenc S, Genc
K, Genc S, Sonmez U, Yilmaz O, Duman N, Uysal N, Ozkan H., Brain Res Dev Brain Res.
2005 Dec 7;160(2):146- 56.

29. Acute trichinellosis in children
compared with adults.
Ozdemir D, Ozkan H, Akkoc N, Onen F, Gurler O, Sari I, Akar S, Birlik M,
Kargi A, Ozer E, Pozio E., Pediatr Infect Dis J.
2005 Oct;24(10):897-900.

30. Development and behavior of
non-handicapped preterm children from a developing country.
Ozbek A,
Miral S, Eminagaoglu N, Ozkan H.,
Pediatr Int. 2005 Oct;47(5):532- 40.

31. Detection and clinical evaluation of
antineutrophil antibodies in neonates who had a blood transfusion or exchange
transfusion.
Oren H, Duman N, Anal O, Ozkan H, Irken G., Pediatr Int.
2005 Oct;47(5):518- 22.

32. Erythropoietin attenuates
lipopolysaccharide-induced splenic and thymic apoptosis in rats.

Koroglu TF, Yilmaz O, Ozer E, Baskin H, Gokmen N, Kumral A, Duman M, Ozkan H., Physiol Res. 2006;55(3):309- 16.

33. Inhibition of vascular endothelial
growth factor-induced retinal neovascularization by retinoic acid in
experimental retinopathy of prematurity.
Ozkan H, Duman N, Kumral A, Kasap B, Ozer EA, Lebe B, Yaman A,
Berk T, Yilmaz O, Ozer E. Physiol Res.
2006;55(3):267- 75.

34. An unusual case of monosomy 18p:
minor malformations with speech delay.
Bora E, Giray O, Ulgenalp A, Ozkan H, Erçal D., Turk J Pediatr. 2005 Apr-Jun;47(2):199- 201.

35. Protective effect of melatonin
against head trauma-induced hippocampal damage and spatial memory deficits in
immature rats.
Ozdemir D, Tugyan K, Uysal N, Sonmez U, Sonmez A,
Acikgoz O, Ozdemir N, Duman M, Ozkan H.,
Neurosci Lett. 2005 Sep 16;385(3):234-9.

36. Beta-lactam antibiotic resistance in
aerobic commensal fecal flora of newborns.
Duman M, Abacioglu H,
Karaman M, Duman N, Ozkan H., Pediatr Int. 2005 Jun;47(3):267- 73.

37. Effects of erythropoietin on
hyperoxic lung injury in neonatal rats.
Ozer EA, Kumral A, Ozer E,
Yilmaz O, Duman N, Ozkal S, Koroglu T, Ozkan
H., Pediatr Res. 2005
Jul;58(1):38- 41.

38. . Longitudinal investigation of the
relationship between breast milk leptin levels and growth in breast-fed
infants.
Dundar NO, Anal O, Dundar B, Ozkan H, Caliskan S, Büyükgebiz A., J
Pediatr Endocrinol Metab. 2005 Feb;18(2):181- 7.

39. Effect of melatonin on brain
oxidative damage induced by traumatic brain injury in immature rats.

Ozdemir D, Uysal N, Gonenc S, Acikgoz O, Sonmez A, Topcu A, Ozdemir N, Duman M,
Semin I, Ozkan H.,Physiol Res. 2005;54(6):631-7.

40. . An unusual cutaneous lesion as the
presenting sign of spinal dysraphism in a preterm infant.
Tatli MM,
Kumral A, Duman N, Ozkan S, Ozkan H.,
Pediatr Dermatol. 2004 Nov-Dec;21(6):664-

41. Hyperbilirubinemic serum is cytotoxic
and induces apoptosis in murine astrocytes.
Kumral A, Genc S, Genc
K, Duman N, Tatli M, Sakizli M, Ozkan H.,
Biol Neonate. 2005;87(2):99- 104.

42. Effect of retinoic acid on
oxygen-induced lung injury in the newborn rat.
Ozer EA, Kumral A,
Ozer E, Duman N, Yilmaz O, Ozkal S, Ozkan
H., Pediatr Pulmonol. 2005
Jan;39(1):35- 40.

43. Erythropoietin increases glutathione
peroxidase enzyme activity and decreases lipid peroxidation levels in
hypoxic-ischemic brain injury in neonatal rats.
Kumral A, Gonenc S,
Acikgoz O, Sonmez A, Genc K, Yilmaz O, Gokmen N, Duman N, Ozkan H., Biol Neonate. 2005;87(1):15- 8.

44. Spontaneous intestinal perforation
after oral ibuprofen treatment of patent ductus arteriosus in two
very-low-birthweight infants.
Tatli MM, Kumral A, Duman N, Demir K,
Gurcu O, Ozkan H., Acta Paediatr. 2004 Jul;93(7):999- 1001.

45. Synchronized ventilation of
very-low-birth-weight infants; report of 6 years’ experience.
OZkan H, Duman N, Kumral A, Gülcan H.,
J Matern Fetal Neonatal Med. 2004
Apr;15(4):261- 5.

46. Erythropoietin improves long-term
spatial memory deficits and brain injury following neonatal hypoxia-ischemia in
rats.
Kumral A, Uysal N, Tugyan K, Sonmez A, Yilmaz O, Gokmen N,
Kiray M, Genc S, Duman N, Koroglu TF, Ozkan
H, Genc K., Behav Brain Res. 2004
Aug 12;153(1):77- 86.

47. Task-based learning (TBL) in Dokuz Eylül University Medical School,
Turkey.
Ozkan H,
Degirmenci B, Musal B, Itil O, Akpinar H, Akalin E, Ozkan S, Alici E. Med Teach. 2004 May;26(3):279- 80.

48. Scrotal hematoma due to neonatal
adrenal hemorrhage.
Duman N, Oren H, Gülcan H, Kumral A, Olguner M, Ozkan H., Pediatr Int. 2004 Jun;46(3):360- 2.

49. Long-term follow-up of otherwise
healthy term infants with marked hyperbilirubinaemia: should the limits of
exchange transfusion be changed in Turkey?
Duman N, Ozkan H, Serbetçioglu B, Ogün B,
Kumral A, Avci M., Acta Paediatr. 2004
Mar;93(3):361- 7.

50. Selective inhibition of nitric oxide
in hypoxic-ischemic brain model in newborn rats: is it an explanation for the
protective role of erythropoietin?
Kumral A, Baskin H, Gokmen N,
Yilmaz O, Genc K, Genc S, Tatli MM, Duman N, Ozer E, Ozkan H., Biol Neonate.
2004;85(1):51- 4.

51. Long-term outcome of neonatal
hyperbilirubinaemia: subjective and objective audiological measures.

Oğün B, Serbetçioğlu B, Duman N, Ozkan
H, Kirkim G.

52. Clin Otolaryngol Allied
Sci. 2003
Dec;28(6):507- 13. Erythropoietin
protects against necrotizing enterocolitis of newborn rats by the inhibiting
nitric oxide formation.
Kumral A, Baskin H, Duman N, Yilmaz O, Tatli
M, Ozer E, Gökmen N, Genc S, Ozkan H.,Biol Neonate. 2003;84(4):325- 9.

53. Plasma transforming growth factor
beta1 levels in thrombocytopenic and nonthrombocytopenic neonates.

Duman M, Irken G, Oren H, Uçar C, Atabay B, Yilmaz S, Yüksel F, Ozkan H., Biol Neonate. 2003;84(3):206- 13.

54. Bilirubin is cytotoxic to rat oligodendrocytes
in vitro.
Genc S, Genc K, Kumral A, Baskin H, Ozkan H., Brain Res. 2003 Sep 26;985(2):135- 41.

55. Dermal bilirubin kinetics during
phototherapy in term neonates.
Ozkan H, Oren H, Duman N, Duman M., Acta
Paediatr. 2003 May;92(5):577- 81.

56. Analyses of polymorphism for UGT1*1
exon 1 promoter in neonates with pathologic and prolonged jaundice.

Ulgenalp A, Duman N, Schaefer FV, Whetsell L, Bora E, Gülcan H, Kumral A, Oren
H, Giray O, Erçal D, Ozkan H., Biol Neonate. 2003;83(4):258- 62.

57. Intracranial hemorrhage and hematuria
in a neonate associated with heavy maternal smoking.
Duman N, Oren
H, Duman M, Ozkan H., Turk J Pediatr. 2003 Jan-Mar;45(1):71- 3.

58. Outcome of very-low-birth-weight
infants in a developing country: a prospective study from the western region of
Turkey.
Duman N, Kumral A, Gülcan H, Ozkan H. J Matern Fetal Neonatal
Med. 2003 Jan;13(1):54- 8.

59. Neuroprotective effect of
erythropoietin on hypoxic-ischemic brain injury in neonatal rats.

Kumral A, Ozer E, Yilmaz O, Akhisaroglu M, Gokmen N, Duman N, Ulukus C, Genc S,
Ozkan H., Biol Neonate. 2003;83(3):224- 8.

60. Goldston syndrome: report of a case.
Gulcan YH, Duman N, Kumral A, Sağol, Lebe B, Kavukçu S, Erçal D, Celiloğlu M, Ozkan H., Genet Couns. 2001;12(3):263- 7.

61. Association between serum macrophage
colony-stimulating factor levels and monocyte and thrombocyte counts in
healthy, hypoxic, and septic term neonates.
Oren H, Duman N,
Abacioglu H, Ozkan H, Irken G., Pediatrics. 2001 Aug;108(2):329- 32.

62. Are the stool characteristics of
preterm infants affected by infant formulas?
Duman N, Utkutan S, Ozkan H, Ozdoğan S., Turk J Pediatr. 2000 Apr-Jun;42(2):138- 44.

63. Efficacy of leucocyte filters during
transfusions in preventing the development of anti-HLA antibodies.

Kurul S, Ozkan H, Anal O, Akkoç
N, Irken G., Indian J Pediatr. 1998
Sep-Oct;65(5):729- 34.

64. Stenotrophomonas maltophilia
pneumonia in a premature infant.
Ozkan H, Paşaoğlu G, Olgaç N, Günel R, Yüce A, Gülay Z., Turk J Pediatr. 1999 Apr-Jun;41(2):283- 6.

65. Urinary nitrite excretion after
prophylactic intravenous immunoglobulin in premature infants.
Ozkan H, Uzuner N, Oren H, Cabuk N,
Işlekel H., Biol Neonate. 2000 Feb;77(2):101-4.

66. Acrodermatitis enteropathica with
Pseudomonas aeruginosa sepsis.
Ozkan S, Ozkan H, Fetil E, Corapçioglu F, Yilmaz S, Ozer E., Pediatr Dermatol. 1999 Nov-Dec;16(6):444- 7.

67. Maternal preeclampsia and jitteriness
in preterm infants.
Ozkan H,
Anal O, Turan A, Giray O. Pediatr Int.
1999 Oct;41(5):557- 60.

68. Associations of IGF-I, IGFBP-1 and
IGFBP-3 on intrauterine growth and early catch-up growth.
Ozkan H, Aydin A, Demir N, Erci T,
Büyükgebiz A., Biol Neonate. 1999
Nov;76(5):274- 82.

69. Platelet activation during the early
neonatal period.
Irken G, Mutafoglu Uysal K, Olgun N, Undar B, Akkoç
N, Ozkan H, Akyol F, Cevik NT., Biol Neonate. 1998;73(3):166- 71.

70. Nonimmune hydrops fetalis and
bilateral pulmonary hypoplasia in a newborn infant with nuchal vascular
hamartoma.
Ozkan H,
Gülen H, Demir N, Ozer E, Haberal S, Erçal D, Cevik NT. Turk J Pediatr. 1997 Oct-Dec;39(4):557- 60.

71. Postnatal weight velocity patterns in
very low birthweight infants.
Ozkan H, Uguz A, Haberal S., Indian
J Pediatr. 1997 May-Jun;64(3):383- 8.

72. Urinary enzyme changes in newborns
with unconjugated hyperbilirubinemia.
Kavukçu S, Türkmen M, Polat M,
Fadiloğlu M, Akhunlar H, Ozkan H,
Anal O., Acta Paediatr Jpn. 1997
Apr;39(2):201- 4.

73. Perianal necrotizing fasciitis in a
neonate.
Ozkan H,
Kumtepe S, Turan A, Funda, Corapçioglu, Ozkan S., Indian
J Pediatr. 1997 Jan-Feb;64(1):116- 8.

74. Urinary nitrite excretion in low
birth weight neonates with systemic inflammatory response syndrome.

Uzuner N, Islekel H, Ozkan H,
Sen A, Yenice S, Cevik N. Biol Neonate.
1997;71(6):362- 6.

75. Congenital chylothorax. Ozkan H, Ay N, Ozaksoy D, Ercal D,
Erata Y, Durak H, Evyapan O, Toprak S. Turk J
Pediatr. 1996 Jan-Mar;38(1):113- 7.

76. Multiple-dose activated charcoal in
an accidental vancomycin overdose.
Kucukguclu S, Tuncok Y, Ozkan H, Guven H, Uguz A, Maltepe F., J Toxicol Clin Toxicol. 1996;34(1):83- 6.

77. Hyperuricemia and acute renal failure
in a newborn.
Kavukçu S, Türkmen M, Polat M, Ozkan H, Cevik NT., Indian J
Pediatr. 1995 Jul-Aug;62(4):491- 3.

78. Relationship between serum
unconjugated bilirubin levels and the autofluorescence of white blood cells in
neonatal jaundice.
Ozkan H,
Akkoç N, Aydin A, Kavukçu, Olgun N, Irken G, Akyol F, Cevik NT., Biol Neonate. 1995;68(2):100- 3.

79. Breast milk versus infant formulas:
effects on intestinal blood flow in neonates.
Ozkan H, Oren H, Erdag N, Cevik N., Indian J Pediatr. 1994 Nov-Dec;61(6):703- 9.

80. Assessment of clinical impact and
predisposing factors for neonatal thrombocytopenia.
Oren H, Irken G,
Oren B, Olgun N, Ozkan H., Indian J Pediatr. 1994 Sep-Oct;61(5):551- 8.

81. . A case of common truncus arteriosus
with rare cardiac abnormalities.
Oren H, Ozkan H, Oren B, Küpelioğlu A, Cevik N., Turk J Pediatr. 1994 Apr-Jun;36(2):171- 4.

82. Effect of exchange transfusion on
elimination of antibiotics in premature infants.
Ozkan H, Cevik N., Turk J Pediatr. 1994 Jan-Mar;36(1):7- 10.

83. Cholelithiasis in
cervico-oculo-acoustic (Wildervanck’s) syndrome.
Kõse G, Ozkan H, Ozdamar F, Kavukçu S, Ozaksoy
D., Acta Paediatr. 1993 Oct;82(10):890- 1.

84. Nutrition, immunity and infections: T
lymphocyte subpopulations in protein–energy malnutrition.
Ozkan H, Olgun N, Saşmaz E, Abacioğlu
H, Okuyan M, Cevik N. J Trop Pediatr.
1993 Aug;39(4):257- 60.

85. The effect of phototherapy on total
phospholipid levels of red cell membrane in jaundiced neonates.
Ozkan H, Olgun N, Oren H, Cevik N., Indian J Pediatr. 1993 Jul-Aug;60(4):600- 2.

86. Kawasaki syndrome. Olgun
N, Ozkan H, Oren H, Erdem N,
Cevik N. Turk J Pediatr. 1992
Apr-Jun;34(2):115- 20.

87. Oculocerebral hypopigmentation
syndrome (Cross syndrome).
Ozkan
H, Unsal E, Köse G., Turk J Pediatr.
1991 Oct-Dec;33(4):247- 52.

88.

Olgun N, Erdem N, Özkan H. Prader Willi sendromu. Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1986; 25: 731- 736.

89.
Dirik E, Olgun N, Taneli N, Özkan H, Güner S. Yenidoğan
normal ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde kordon kanı bakır ve çinko düzeyleri.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1986; 25: 1021- 1025.

90.
Taneli N, Erdem N, Özkan H. Karamızrak T. Giardiaziste
laktoz entoleransı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1986; 25: 1093- 1096.

91.
Erdem N, Olgun N, Özkan H. Yüzmenin çocuklarda meydana
getirdiği idrar değişiklikleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
1987; 2: 43- 48.

92.
Özkan H. Sefalosporinler. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dergisi 1987; 2: 134- 138.

93.
Özkan H, Erdem N, Olgun N, Dirik E, Tansuğ N. Holt Oram
sendromu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1987; 26: 369- 377.

94.
Taneli N, Erdem N, Özkan H. Primer laktoz intolerans
insidansı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1987; 26: 563- 568.

95.
Olgun N, Kavukçu S, Özkan H, Anal Ö, Yetkin Z, Elmas N.
Rabdomyosarkomda intraarteriyel cis-platin uygulaması. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dergisi 1987; 26: 1355- 1361.

96.
Osma E, Köse G, Özkan H. Apert Sendromu (Acrocephalosynda
Ctylia). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1988; 3: 59- 63.

97.
Köse G, Özkan H, Kaya Ş. Kalaazar (İki olgu nedeniyle).
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1988; 27: 431- 436

98.
Dirik E, Olgun N, Özkan H, Mordoğan H. Antiepileptik
tedavi alan epilepsili çocuklarda serum ve saç çinko bakır ve magnezyum
değerleri. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1988; 27: 557- 563.

99.
Dirik E, Olgun N, Özkan H, Mordoğan H, Balaban C. Protein
enerji malnutrisyonlu çocuklarda serum, saç ve tırnak çinko, bakır, magnezyum
ve demir düzeyleri. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1988; 27: 635- 641.

100.
Özkan H, Fadıloğlu M, Töre R. Yangı olaylarında serum
seruloplazmin düzeyleri.  Dokuz Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1988; 3: 40- 4.

101.
Taneli N, Erdem N, Töre R, Güner G, Özkan H. Giardiazisde
E vitamini durumu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1989; 28: 57- 60.

102.
Taneli N, Özkan H. Enürezis nokturna tedavisinde mesane
eksersizlerinin rolü. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1989, 28: 207- 212.

103.
Taneli N, Fadıloğlu M, Anal Ö, Özkan H. Prematüre
bebeklerde kordon kanı bakır ve seruloplazmin düzeyleri. Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dergisi 1989; 28: 803 806.

104.
Taneli N, Olgun N, Özkan H, Anal Ö, Ören H, Güner G,
Yenice S. Fototerapide serum E vitamini. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
1989; 28: 1007- 1012.

105.
Dirik E, Olgun N, Özkan H, Çevik NT, Canda T.
Inkontinensiya pigmenti akromians (Hypomelanosis of Ito.).  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 1989;
32: 301- 306.

106.
Özkan H, Tamuğur E. Kordon kanı lipoprotein kolesterol
değerleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1990; 5: 78- 83.

107.
Özkan H, Olgun N, Taneli N, Ören H, Güner G, Yenice S. Fototerapinin
eritrosit membran fosfolipidleri üzerine etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dergisi 1990; 5: 84- 89.

108.
Dirik E, Çevik N, Özkan H, Çağlar M, Büyükpamukçu N.
İlginç bir tüberküloz olgusu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
1990; 5: 109- 114.

109.
Ören H, Özkan H, Çevik N, Ören B. Juvenil romatoid
artritte atlantoaksiyal subluksasyon (Bir olgu nedeniyle). Dokuz Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1990; 5: 160- 166.

110.
Özkan H, Olgun N, Bayındır O. Yenidoğan kordon kanı
eritrosit membran lipidleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
1990; 5: 167- 176.

111.
Özkan H, Ören H, Erdem N, Ören B. Varicellaya bağlı
postenfeksiyoz ansefalit ile birlikte seyreden akut serebellar ataksi. Dokuz
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1990; 5: 177- 181.

112.
Çevik N, Özkan H, Olgun N, Türkmen M. Hipofosfatazya.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1992; 6: 58- 61.

113.
Özkan H, Taneli N, Türkmen M. Herediter sensörinöropati.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1992; 6: 65- 68.

114.
Alpay F, Özkan H, Gölgeli SB, Lenk MK, Yılmaz E.
Smith-Lemli-Opitz sendromu tip II. GATA Bülteni 1992; 34: 717- 721.

115.
Özkan H, Türkmen MA, İrken G. İdiopatik
Hipoparatiroidizim (Bir olgu nedeniyle).
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1993; 7: 51- 54.

116.
Tanındı Ş, Gökçay E, Alpay F, Özkan H, Lenk MK, Yinanç
MA. BBT ve MRI yöntemleri ile tanımlanmış iki multikistik ensafalomalasi olgusu.
GATA Bülteni 1993; 35: 555- 559.

117.
Özkan H, Alpay F, Lenk MK, Tanındı Ş, Özcan O, Dündaröz
R. ABO uyuşmazlığına bağlı hemolitik hastalık komplikasyonu olarak direkt
bilirubinemi. GATA Bülteni 1993; 35: 681- 684.

118.
Özkan H, Uzuner N, Şen A. Total parenteral beslenme alan
prematüre bebeklerde kandida albicans septisemisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dergisi 1994; 8: 110- 113.

119.
İrken G, Olgun N, Ören H, Özdemir F, Özkan H, Çevik N.
Yenidoğanın geç hemorajik hastalığı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dergisi 1995; 9: 103- 107.

120.
Özkan H, Coşkun N, Duman M. Sekelsiz yaşatılan 25
haftalık 650 gram
ağırlığındaki olgu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1995; 9:1- 6.

121.
Coşkun Ş, Polat M, Özdamar F, Özkan H, Çevik N. Yenidoğan
sepsisinin tanısında C-eaktif protein, prealbumin ve hematolojik parametrelerin
değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1995;9:
36-43.

122.
Duman N, Özkan H, Akgür FM, Duman M. Prematüre bebeklerde
kısa barsak sendromu.  Dokuz Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1996; 10: 17- 24.

123.
Özkan H, Duman M, Coşkun N. Respiratuvar distres sendromlu
prematüre bebeklerde sürfaktan replasman tedavisinin oksijenizasyon ve
ventilasyona etkileri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 1996; 39: 211- 220.

124.
Aktaş A, Sarıoğlu S, Özkan H, Yunus S, Çelikkol B, Pırnar
T. Kısa kosta polidaktili sendromu. Perinatoloji Dergisi 1996; 4: 156- 158.

125.
Özkan H, Uğuz A, Turan A, Çorapçıoğlu F, Haberal A, Çevik
N. Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde erken dönem morbidite ve mortalite
sonuçları.  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dergisi 1997; 40: 207-215.

126.
Özkan H, Duman N. Neonatal sepsiste yeni görüşler.
Galenos 1998; 2: 6- 13.

127.
Özkan H. Yenidoğan bir bebekte kalıtsal metabolik
hastalık kuşkusuna yaklaşım. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 1998; 7: 113- 115.

128.
Özkan H, Demir N, Duman N, Çorapçıoğlu F, Erata Y, Özer E.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993- 1997 yılları perinatal mortalite
hızları. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1998; 12: 41- 46.

129.
Özkan H, Ören H, Ören B, Akçoral A, Karaoğlan O, Alıcı E.
A case of Beals syndrome. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1998;
12: 11- 15.

130.
Özkan H. Neonatal ventilasyonda yeni yaklaşımlar. I.
Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi Kitabı, 21-
23, Eylül 1998, Ankara, s 87- 94.

131.
Duman M, Özkan H, Demiroğlu S, Duman N, Çelikkol B, Yunus
Ş. Term yenidoğanlarda transkutan bilirubinometrinin klinik uygulanması. Dokuz
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1998; 12: 53- 58.

132.
Ören H, Özkan H, Canda T, İrken G. A case of Jeune
thoracic dystrophy associated with hypoplasia in medulla spinalis. Dokuz Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1998;12:17- 19

133.
Özkan H, Çelikkol B, Duman N, Oğuz A, Uran B. Neonatal
outcome after premature rupture of membranes at 14 weeks gestation. Journal of
Neonatology 1998; 5: 3- 4.

134.
Özkan H, Duman N, Abacıoğlu H, Çelikkol B, Songur M.
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde başlangıç antibiyotik seçimi. Dokuz Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1999; 13: 219- 225.

135.
Haberal Ş, Özkan H, Uğuz A, Gülen H, Sarıgül F. Neonatal
hiperbilirubinemili olguların retrospektif incelenmesi. Dokuz Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1996; 10: 86- 90.

136.
Özkan H, Duman N. Neonatal sepsiste yeni görüşler.
Galenos 1998; Nisan: 6- 13.

137.
Respiratuvar distres sendromlu prematüre bebeklerde
surfaktan uygulaması: Türkiye Çok Merkezli Surfaktan Çalışması Sonuçları. Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 1999; 42: 163- 171.

138.
Özkan H, Abacıoğlu H, Çelikkol B, Duman N, A. Özkütük.
Neonatal konjunktivit proflaksisinde povidon iyodinin etkinliği ve
güvenirliğinin kontrollü araştırılması. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
1999; 42 (4): 459- 467.

139.
Türkiye’de perinatal mortalite: 1999, Türk Neonatoloji
Derneği Çok Merkezli Çalışma Grubu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2000;
43: 315- 320.

140.
Duman N, Özkan H, Duman M. Respiratuvar distres sendromlu
çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde uzun süreli senkronize ventilasyon. Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2000; 43: 20- 29.

141.
Duman N, Gülcan H, Kumral A, Cingöz İ, Özkal S, Özer E,
Erçal D, Özkan H. Konjenital hipotiroidinin eşlik ettiği varyant infantil
spinal muskuler atrofi olgusu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
2001; 15: 165- 169.

142.
Duman N, Kumral A, Gülcan H, Erboy F, Tanur Z, Özkan H.
Uzamış yenidoğan sarılıklarının retrospektif incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dergisi 2001;15: 91- 98

143.
Kumral A, Ölmez D, Duman N, Gülcan H, Özkan H.
Yenidoğanın geçici hiperürisemisine bağlı akut böbrek yetmezliği. Dokuz Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001;15: 239- 241

144.
Özkan H, Sarıoğlu S, Kumral A. Yenidoğan döneminde
annelerin en sık sorduğu sorular. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2001;10: 23 ve
61.

145.
Gülcan H, Kumral A, Duman N, Eroğlu Ü, Özkan H.
Yenidoğanda peritoneal diyalize bağlı şilöz asit. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dergisi 2002; 45: 322- 325.

146.
Tatlı MM, Özkan H. Yenidoğan yoğun bakim ünitesinde
nozokomiyal enfeksiyonlarin önlenmesi. Türkiye Klinikleri (Kabul edildi)

147.
Giray Ö, Duman N, Akbaş Y, Bora E, Ülgenalp A, Erçal D,
Özkan H. Adams-Oliver sendromu: bir vaka takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dergisi 2004; 47: 123- 127.

148.
Özkan H. Hacim garantili ventilasyon. Türkiye Klinikleri,
2; 4: 353- 356.

149.
Özkan H. Şok. In: Uçan ES, Çelikli S, Üstünkarlı N
(editörler). Paramedik. İzmir, 1999

150.
H. Özkan, N. Duman, “Neonatal Ventilasyon”, el kitabı,
1999, İzmir.

151.
N. Duman, H. Özkan, “Yenidoğan muayenesi”. Pediatri
Kliniğe Giriş, Editörler: İrken G, Özkan H, Aydın A. Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi Yayınları, İzmir 2001, ISBN: 975- 441- 161- 1, sayfa: 225- 243.

152.
H. Özkan, “Mekanik ventilasyonun ilkeleri”. Neonatoloji,
Editörler: Yurdakök M, Erdem G. Alp Ofset, Ankara, 2004, ISBN: 975- 96245- 7- 5,
sayfa: 479- 485.

153.
H. Özkan, Duman N, “Yenidoğan Muayenesi”. Yenidoğan
Sağlığı El Kitabı, Editör: Kültürsay N. Meta Basım Matbaacılık, İzmir, 2004,
sayfa: 47- 62..

154.
A. Kumral, H. Özkan, “Yenidoğanda Ateş. Ateşli Çocuğa
Yaklaşım, Editörler: Özkan H, Soylu A. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sürekli Tıp Eğitimi Kurulu Yayınları- 2, İzmir, 2002, ISBN: 975- 441- 192-1,
sayfa: 37-39.

155.
Özkan H. (ed). Fetal ve Neonatal Tıp Özel Sayısı. Türkiye
Klinikleri 2004; cilt 2; sayı4.

156.
Özkan H, Soylu A. Ateşli Çocuğa yaklaşım. Dokuz Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Yayınları- 2

157.
Özkan H. Yenidoğan resusitasyonu. Editör ONAĞ APediatrik
Aciller, CBÜ Tıp Fakültesi & İlsan Yayını, Manisa, 2003.

158.
Özkan H. Yenidoğan. Editör Kavukcu S. Olgu sunumları ile
çocuk hastalıkları, İzmir 2005

159.
Özkan H. Mekanik Ventilasyonun ilkeleri. Editörler Erdem
G, Yurdakök M. Neonatoloji. Türk Neonatoloji Derneği, 2004.

160.
Özkan H. Mekanik Ventilasyon. Editörler Tunçer M, Özek E.
Neonatolojinin temel ilkeleri ve acilleri. Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı, 2007.

161.
Özkan H. Yenidoğanın geçici taşipnesi.  Temel Pediatri. Editörler Hasanoğlu E,
Düşünsel R, Yurdakok M. Güneş Tıp Kitabevleri, 2010.

162.
Özkan H, Ünsal E. Bebeğinizin ilk yılı. Kalemus
yayınları.2008. (çeviri)