Resim1

Adı soyadı: Özlem Korkmaz

Doğum tarihi ve yeri:1980 Burhaniye/Balıkesir

Yabancı dil bilgisi: İngilizce

e- mail: ozlem-korkmazz@hotmail.com

Mezun olduğu üniversite: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi-2002

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi: İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi/2003-2008

Çocuk Endokrinoloji Uzmanlık Eğitimi: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/2009-2012

Bugüne kadar çalıştığı kurum / kuruluşlar:

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2003-2008),

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (2009-2012),

Sivas Numune Hastanesi(2013-2015),

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (2015-2017)

Araştırmacı olarak katılınan klinik araştırmaları:

1- Antimüllerian Hormon Basit Obezitesi Olan Prepubertal Kız Çocuklarında Polikistik Over Sendromunun Bir Öngöstergesi Midir? . Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Projeleri No: 2012-TIP 015.

2-Tip 1diyabetli Çocuklarda Erken Dönem Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarının Radyolojik Ve Biyokimyasal Göstergeleri.2010-TIP 112

3-Tip 1 DiyabetesMellitus tanılı çocuk ve ergenlerde sürekli ciltaltı insülin infüzyon pompa tedavisinin uzun süreli metabolik kontrol üzerine etkinliği.

Yayınlar:

1-Persistent müllerian duct syndrome with transverse testicular ectopia: a novel AMH receptor mutation. Korkmaz Ö, Özen S, Özcan N, Bayındır P, Şen S, Onay H, Gökşen D, Avanoğlu A, Özkınay F, Darcan Ş.J ClinRes Pediatr Endocrinol. 2017 Jun 1;9:179-181

2-An unusual cause of vaginal bleeding in a prepubertal girl. Korkmaz O, GursuHA.PediatrAnn. 2016 Mar;45(3):76-7.

3- Is anti-Mullerian hormone an indicator of potential polycystic overy syndrome in prepubertal girls with smple obesity? Korkmaz Ö, Gökşen D, Özen S, Darcan Ş.Turk J Pediatr. 2016;58(4):406-412.

4- Comparison of echocardiographic findings wih laboratory parameters in obese children. Korkmaz O, Gursu HA, KaragunBS. CardiolYoung. 2016 Aug;26(6):1060-5

5-Bannayan-Riley-Ruvalcaba Syndrome ın a case evaluated due to Multinodular Goiter.  Korkmaz Ö,  Özen S,  Onay H, Çelik A, Ertan Y, Gökşen D,  Darcan Ş.The Journal of Pediatric Research 2017 (accepted)

6- Correlation between Haller index and echocardiographic and spirometric findings in children with pectus excavatum.Gürsu AH, Karagün BS, Korkmaz O, Gürsu SS, Uçar MA.Turk Kardiyol Dern Ars. 2014 Apr;42(3):259-64.

7-Psychiatric approaches for disorders of sex development: experience of a multidisciplinary team. Özbaran B, Özen S, Gökşen D, Korkmaz Ö, Onay H, Özkınay F, Çoğulu Ö, Erermiş S, Köse S, Avanoğlu A, Ulman İ, Darcan Ş. J ClinRes Pediatr Endocrinol. 2013;5(4):229-35.

8- Laron syndrome 5 cases: Clinic and molecular evaluation. Korkmaz O, Tosyalı M,Berdeli A, Göksen D,Darcan S.Behçet Uz Çocuk Hast Derg.2016;6:219-222

9- Çocukluk çağında ender görülen intrakraniyal kalsifikasyonla giden bir psödohipoparatiroidizm olgusu. Korkmaz Ö, Gürsu HA, Kaya A, Aldemir BA.Behçet Uz Çocuk Hast Derg.2014;4:214-217

10-Beş Yaşın Altında Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirüs ve EnterikAdenovirüs Sıklığının Araştırılması.Karagün BŞ, Gürsu HA,  Korkmaz Ö, Bozdağ İ,  Hasbek M.Türk Mikrobiyol Cem Derg 44(2):70-74, 2014.

11-Clınıcal, bıochemıcal and genetic features wıth nonclassıcal 21-hydroxylase defıcıency and final height.-Çok merkezli çalışma (yayın aşamasında)

12-Tek Gen Hastalığına Bağlı Diyabet Şüphesi Olan Çocuklarda Glukokinaz, HNF1A ve HNF4A Gen Mutasyonlarının Sıklığı, Yeni Mutasyonlar ve Klinik, Laboratuvar Özellikler. Gökşen D, Özen S, Korkmaz Ö, Berdeli A,  Darcan Ş .UPEK 2012

13- 46 XX karyotipli Farklı cinsiyette büyütülen kardeş 2 olguda aromataz eksikliği, CYP19A1 geninde yeni mutasyon.  Özen S, Atik T,  Korkmaz Ö,  Onay H, Gökşen D, Özkınay F,  Çoğulu Ö,  Darcan Ş.UPEK 2012 Poster sunumu birincilik ödülü

14-Tip 1 Diyabetes Mellitus tanılı çocuk ve ergenlerde sürekli ciltaltı insülin infüzyon pompa tedavisinin uzun süreli metabolik kontrol üzerine etkinliği.Korkmaz Ö, Demir G,  Çetin H,  Mecidov İ, Altınok YA, Özen S, Darcan Ş, Gökşen D.UPEK 2016

15-Erkene Kaymış Ergenlikte Gonadotropin Salgılatıcı Hormon Analog Tedavisinin Final Boya Etkisi .  Korkmaz Ö, Sarı G,  Mecidov İ,Özen S, Gökşen D,  Darcan Ş.UPEK 2016

16-Akut gastroenterit nedeni ile başvuran, hipertansiyon ve hipokalemi saptanan bir olguda 17-alfa hidroksilaz/17-20 liyaz eksikliği. Gökşen D, Korkmaz Ö, Özcan N, Atik T, Özen S, Özkınay F,Darcan Ş.Pediatrik Endokrinoloji Olgu sunumları toplantısı-sözel sunum

17-Nadir görülen bir tiroid hormon direnci olgusunda  yeni tanımlanan THRA gen mutasyonu.Korkmaz Ö, Özdemir TR ,Özen S,  Gökşen D,  Darcan Ş.Endokrin genetik sempozyumu 2017

18- Turner Sendromunda Manyetik Rezonans Görüntülemenin Kardiovasküler Anormalliklerin Gösterilmesindeki Yeri. Korkmaz Ö,  Savaş R,  Levent E, Özen S, Gökşen D, Darcan Ş.UPEK 2017