Çocuklarda Göz Taraması

Çocukların görme bozukluğu veya göz ile ilgili hastalıkları için çocuk hekimince yapılan kırmızı göz incelemesi ile birlikte rutin muayene çoğunlukla yeterlidir. Bebeklerde zaman zaman olan göz kaymaları ilk 6 ayda normaldir. Fakat sabit bir göz kaymasının olması, 6 aydan sonra da göz kaymalarının devam etmesi, aile bireylerinde erken yaşta görme problemleri veya göz hastalıkları bulgularının olması durumunda ya da çocuk doktorunun gerekli gördüğü diğer durumlarda mutlaka bir “çocuk göz doktorunun” ayrıntılı incelemesi istenmektedir.

Gelişimin ve muayenelerin normal olduğu durumlarda ise 3 yaşını geçen çocuklarda “rutin” bir göz muayenesi istenmelidir. Bu bağlamda sık tekrarlanan muayene ve eksik uygulamalar için AMERİKAN ÇOCUK GÖZ HASTALIKLARI DERNEĞİ tarafından çocuklarda rutin tarama ve tedavi için beş maddelik bir kılavuz hazırlandı.

gozluklu-bebek

  • Çocuklarda hafif hipermetropi (yakını net görememe) normaldir. Gözlerde şaşılık gibi bir soruna yol açmıyor ise reçete ile gözlük alınması gerekli değildir.
  • Bir çocuğun rutin göz taramasında sorun yok ise her yıl kontrol gerekli değildir. Rutin erken çocukluk göz taramaları özellikle şikayeti olmayan çocuklardaki sorunları bulmakta çok yardımcıdır. Yıl içinde yapılan sık kontroller, rutin taramada sorun saptanmış çocuklar için uygundur; Ki aileleri hem maddi olarak hem de zaman olarak zorlayabilmekte; çocuklar içinde okul devamsızlığına yol açabilmekteyken; Zamanında yapılacak bir tarama ile sıklıkla problemler saptanabilmektedir.
  • Disleksi (öğrenme bozukluğu) olan çocuklarda görme tedavi ve terapisi önerilmemektedir. Dislekside sorun, yazılan kelimeleri anlamada zorlanmaktır; bir tür görme problemi yoktur. Bu sebeple dislektik çocukların görme tedavisine yönlendirilmeleri gerekli değildir.
  • Çift görme problemi olan her çocuğa rutin beyin görüntülenmesi gerekmemektedir. Hastalar sıklıkla bir beyin tümörü veya ciddi bir problemin habercisi olarak endişelenmektedirler. Ancak sıklıkla basit göz muayenesi ile ileri tetkik gerekliliği ortaya konabilmektedir. Çocuklarda çift görme sorunu çoğunlukla kırma kusuru (astigmat gibi), kuru göz, katarakt veya nörolojik olmayan göz hiza bozukluğu gibi sebeplerle oluşabilmekte; nadiren de beyin ile ilişkili sorunu göstermektedir.
  • Gözlerde bir hastalığın şüphesi, bulgusu veya şikayeti yok ise çocuklarda rutin tarama amaçlı ileri retinal görüntüleme ve inceleme gerekli değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir