Probiyotikler Kolikli Bebekleri Çok Rahatlatamadı

Kolik: 3 aydan küçük bebeklerin %20-30’unda görülen, belli bir nedene bağlanamayan sürekli bir sızlanma veya aşırı ağlama olarak özetlenebilir. Oluşumuna dair kesin bir sebep bilinmemektedir.

Probiyotikler ise barsaklarımızda bulunan vücudumuza faydalı canlı mikroorganizmalardır. Barsak florasının düzenlenmesi, barsaklardaki iltihabi olayların baskılanması, mukozal bariyerin güçlenmesi ve barsak kasılmalarını düzenleyebilen etkileri ile probiyotikler, bebeklerde sık gözlenen rahatsız edici karın ağrısı ve ciddi huzursuzluk yapan barsak kasılmalarını azaltabileceği düşüncesinden hareketle kolik bebeklerde de uykusuz ve çok ağlamalı geceler için bir umut ışığı olarak görülmüşlerdi.

Ancak JAMA Pediatrics dergisinde yayınlanan bir meta analizde literatür incelenmiş; yayınlanmış bazı çalışmalarda anne sütü alan kolikli bebeklere probiyotik verilmesinin bebeklerin gündüz ağlama süresinde kısalma ve koliğin şiddetinde azalma yaptığı saptandığı bildirilse de; bebeklerde koliğin şiddetini veya bebeklerin ağlamalarını azaltmak amacıyla probiyotik kullanımı için yeterli kanıt bulunamadığını -özellikle de mama ile beslenen bebeklerde- bildirdiler. (meta analiz basitçe; aynı konu üzerinde birbirinden bağımsız yapılmış birçok çalışmanın sonuçlarının bir araya getirilip incelenmesidir.)

Yogurt and berries

Bu bilgiler ışığında infantil kolik tedavisinde probiyotiklerin rutin olarak kullanılması önerilememesine karşın, bildirilmiş ciddi yan etkilerinin bulunmaması ve olası diğer faydalarından dolayı, destek olarak kullanılabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir