ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı : Prof.Dr. Adem AYDIN
Doğum Yeri/Tarihi : Muğla 03/06/1964
Kadro Unvanı ve Aldığı Tarih : Profesör 09/03/2010
Kadrosunun Bulunduğu Birim : Tıp Fakültesi
Görev Yaptığı Birim : Tıp Fakültesi
Bölüm,Anabilim/Anasanat Dalı : Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Profesör : Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mart 2010
Lisans : İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi , Temmuz 1989
Tıpta Uzmanlık : Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kasım 1997
Yardımcı Doçent : Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doçent : Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Unvan: Aralık 2004 ) (Kadro: Mart 2005 )
Doçentlik alanı : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Yandal Uzmanlık Alanı : Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi, Haziran 2000
Yabancı Dil : İngilizce (ÜDS: 67,5 / 2003 Yılı)

Lisansüstü öğrenimlerindeki Tez Bilgileri

Tıpta Uzmanlık Tezi: pupertal gelişim ileidrar gonadotropinlerini arasındaki ilişkinin araştırılması Tezin Danışmanı, Başlama-Bitiş Tarihleri: Prof.Dr. Atilla BÜYÜKGEBİZ, Temmuz 1993 – Kasım 1997

Yandal Uzmanlık Tezi: izmir merkez ilçe 7-17 yaş okul çocuklarında epilepsi prevelansının araştırılması Tezin Danışmanı, Başlama-Bitiş Tarihleri: Prof.Dr. Eray DİRİK, Aralık 1998 – Haziran 2000

Yönetilen Tamamlanmış -Tez Danışmanı- olarak Görev Alınan Tez Bilgileri

Yönetilen Tamamlanmış Tıpta Uzmanlık Tezleri

1. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: İzmir Merkezindeki İlkokullarda 6-9 Yaşlarındaki Okul Çocuklarında Obezite Prevelansı ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi, Dr. Elif Tuğçe TUNCA, Haziran 2018 – Ağustos 2020

2. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: İZMİR MERKEZ İLÇE 7-17 YAŞ OKUL ÇOCUKLARINDA FEBRİL KONVULZİYON SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI, Dr. Merve ATEŞOĞLU, Temmuz 2012 – Temmuz 2016

Yönetilen Tamamlanmış Tıpta Uzmanlık Tezleri

3. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: İzmir ili büyükşehir ilçelerinde 3-6 yaş arası çocuklarda obezite prevalansı ve risk faktörlerinin belirlenmesi, Dr. Pınar EDEM (PULAT), Ocak 2010 – Ocak 2014

4. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: SAĞLIKLI ÇOCUK İZLEM POLİKLİNİĞİNDE YAPILAN AŞILARIN YAN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Dr. Hüseyin Anıl KORKMAZ, Ağustos 2008 – Haziran 2010

5. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: İnfantil Kolik Patogenezinde Kortuzolün Rolü, Uzm.Dr. Hakkı AKMAN, Ekim 2001 – Kasım 2003

Yönetimi Devam eden -Tez Danışmanı- olarak Görev Alınan Tez Bilgileri

Yönetimi Devam eden Tıpta Uzmanlık Tezleri

1. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Polikliniğine başvuran Laktoz İnterolansı Tanısı Alan ve Tedavi Başlanan 0-6 ay arası Çocukların Demografik Özellikleri ile Tedaviye Yanıtlarının Değerlendirilmesi, Dr. Ekin SAY, Mayıs 2022 – Devam ediyor

Makale Yayınları

Doçentlik sonrası Makaleleri

 1. Ateşoğlu M, İnce T, Lüleci D, Ergör A, Aydın A, “Prevalence of Febrile Seizures in School-Aged Children: A Community Based Survey in Izmir, Turkey”, Journal of Pediatric Research, 2018; 5(4): 208- 13, 2018, Araştırma(Research) Makale, ESCI, Doçentlik sonrası
 2. Ateşoğlu M, İnce T, Lüleci D, Ergör A, Aydın A, “Sociodemographic Risk Factors for Febrile Seizures: A School-based Study from Izmir, Turkey”, Seizure, 2018; 61: 45-49, 2018, Araştırma(Research) Makale, SCI (5 eserde atıf), Doçentlik sonrası
 3. Edem P, Üzüm Ö, İnce T, Arslan N, Günay T, Aydın A, “What Are The Important Risk Factors For The Obesity In The Children Three to Six Age Years: A Cross-Sectional Study”, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 2018; 8(2): 87-94, 2018, Araştırma(Research) Makale, ESCI, Doçentlik sonrası
 4. İnce T, Akman H, Çımrın D, Aydın A, “The role of melatonin and cortisol circadian rhythms in the pathogenesis of infantile colic”, World J Pediatr, 2018; 14:392-398, 2018, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded (3 eserde atıf), Doçentlik sonrası
 5. İnce OT, Aktaş G, Aktepe N, Aydın A, “Annelerin emzirme özyeterlilikleri ve emzirme başarılarını etkileyen özelliklerin değerlendirilmesi”, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 2017;7(3):183- 190, 2017, Araştırma(Research) Makale, ESCI (14 eserde atıf), Doçentlik sonrası
 6. Burcu Serim Demirgören, Aylin Özbek, Murat Örmen, Canem Kavurma, Esra Özer, Adem Aydın, “Anneye ait psikososyal risk etmenlerinin anne sütü elektrolit düzeylerine etkisi var mıdır?”, İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Dergisi, 7/1/22-28/2017, 2017, Araştırma(Research) Makale, ESCI, Doçentlik sonrası
 7. Serim Demirgören B, Özbek A, Örmen M, Kavurma C, Ozer E., Aydın A, “Do mothers with high sodium levels in their breast milk have high depression and anxiety score?”, Journal of International Medical Research, 45/2/843-848/2017, 2017, Araştırma(Research) Makale, SCI (4 eserde atıf), Doçentlik sonrası
 8. Seval Cambaz Ulaş, Türkan Günay, Adem Aydın, Gazanfer Aksakoğlu, “Effect of health educatıon on nutrıtıon to behavıors and knowledge of elemantary school students”, Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi, 8/19-33/2016, 2016, Araştırma(Research) Makale, EA, Doçentlik sonrası
 9. Akman H, İnce OT, Aydın A, Çımrın D, “İnfantil kolik patogenezinde kortizolün rolü”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2016: 59: 111-119, 2016, Araştırma(Research) Makale, BIOSIS Previews, EMBASE / Excerpta Medica, IBIDS, Doçentlik sonrası
 10. Kılınç G, Edem P, Günay T, Aydın A, Halıcıoğlu O, Sevinç N, “Annelerin çocuklarının süt dişlerinin sürmesi ile ilişkili şikayet ve yaklaşımları”, Türkiye Klinikleri J Dental, 2015 21(2): 90-94, 2015, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli (1 eserde atıf), Doçentlik sonrası
 11. Korkmaz HA, Arslan N, Aydın A, “İzole hepatit ile başvuran maternal kızamıkçık aşısının neden olduğu doğumsal kızamıkçık enfeksiyonu.”, J Pediatr Inf, 2014:8:0-0, 2014, Olgu Sunumu, Ulusal

Hakemli, Doçentlik sonrası

 1. osman tolga İnce, Aydın A, “NÖROLOJİK SORUNU OLAN HASTALARDA BESLENME”, Türkiye Kİlinikleri Pediatri, Yıl:2014 Cilt:10 Sayı:3 Sayfa:121-126, 2014, Derleme(Review) Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 2. Korkmaz HA, Aydın A, Ünal B, “Comparison of acellular pertussis-tetanus-diphtheria vaccines and whole-cell pertussis-tetanus-diphtheria vaccines in infancy.”, Paediatr Int Child Health, 2014 Aug;34(3):198-202, 2014, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 3. İnce T, Aydın A, “Nörolojik sorunu olan hastalarda beslenme”, Türkiye Klinikleri Journal of Pediatrical Sciences, 2014; 10(3): 121-126, 2014, Derleme(Review) Makale, Hakemsiz Dergi, Doçentlik sonrası
 4. Edem P, Aydın A, “Allerjik Hastalıkları Olan Çocuklarda Aşılama”, Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi, 2014 – Cilt 10 » Sayı 2, 2014, Derleme(Review) Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 5. Gençpınar P, Bektaş F, Aydın A, Duman M, “Ateş Yüksekliğinin Nadir Bir Nedeni: Subdural Ampiyem”, The Journal of Pediatric Research, The Journal of Pediatric Research 2014; 1: 155-157, 2014, Olgu Sunumu, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 6. İnce OT, Aydın A, “İnfantil Kolik ve Probiyotikler”, Türkiye Klinikleri Journal of Pediatrical Sciences, 2012; 8(3): 48-52, 2012, Derleme(Review) Makale, Hakemsiz Dergi, Doçentlik sonrası
 7. Arslan N, Erdur B, Aydın A, “Hormones and cytokines in childhood obesity”, Indian Pediatrics, 2010 (in press), 2010, Derleme(Review) Makale, SCI-Expanded (34 eserde atıf), Doçentlik sonrası
 8. Aydın A, Arslan N, “Valproic acid-induced hypothermia recovered with spontaneously: a pediatric case report”, Pediatr Int, 2010 (in press), 2010, Olgu Sunumu, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 9. Adem AYDIN, “Anne eğitimi düzeyi ve bebek dostu hastane uygulamasının ilk 6 ay tek başına anne sütü kullanımı üzerine etkileri.”, ege pediatri bülteni, 2.2009, 2009, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 10. Adem AYDIN, “Grip Aşıları”, Klinik Çocuk Forumu, 9/2.2009, 2009, Derleme(Review) Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 11. Aydın A, “Grip Aşısı”, klinik çocuk forumu dergisi, 9/2/2009, 2009, Derleme(Review) Makale, Hakemsiz Dergi, Doçentlik sonrası
 12. Aydin A, Ergor O, Ozkan H, “Effects of sociodemographic factors on febrile convulsion prevalence.”, Pediatrics International, 50, 216?220; 2008, 2008, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded (36 eserde atıf), Doçentlik sonrası
 13. Adem AYDIN, “BCG Aşısında Yeni gelişmeler”, Klinik Çocuk Forumu, 7/2/2007, 2007, Derleme(Review) Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 14. aydın a, “Kombine aşılarda yeni gelişmeler”, klinik çocuk forumu, 2-2, 2007, Derleme(Review) Makale, Hakemsiz Dergi, Doçentlik sonrası
 15. Ünal N, Akcoral A, Aydın A, Hüdaoğlu S, Meşe T, Yunus Ş, “Konjenital Aorta Darlığında Bolon valvuloplasti”, Türk gelişimsel kardiyoloji dergisi, 1/1/49-53/1997, 2007, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 16. Aydın A, Akman H, Özkan H, “İnfantil kolik”, dokuz eylül Üniversitesi tıp fakültesi dergisi, 1/17/247- 253/2007, 2007, Derleme(Review) Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 17. Arslan N, Akbaş A, Kameri M, Kormaz Ö, Polat B, Aydın A, “Sağlıklı süt çocuğu beslenmesi tipleri ve annelerin bebek beslenmesi uygulamaları: anket çalışması”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 21/1-5/2007, 2007, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 18. Adem AYDIN, “Çocukluk Çağında Nöromotor gelişim Basamakları ve gelişimsel Geriliği olan çocuğa Yaklaşım”, Klinik Çocuk Forumu, 6/5/2006, 2006, Derleme(Review) Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 19. aydın a, “Çocukluk Çağında nöromotor gelişim basamakları ve gelişme geriliğği olan çocuğa yaklaşım”, klinik çocuk forumu, 6/5 2006, 2006, Derleme(Review) Makale, Hakemsiz Dergi, Doçentlik sonrası
 20. Aydın A, Arslan N, Bim G, Koçak N, Sağıltıcı C, Gündoğdu Ç, Ünal N, Özkan H, “Akut gastroenteritli olguların başvuru sırasındaki bulgularının ve tedaviye yanıtlarının değerlendirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20/1-5/2006, 2006, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli,

Doçentlik sonrası

 1. Adem AYDIN, “Bağışıklamada Yenilikler: DNA Aşıları”, klinik Gelişim, 18/3/2005, 2005, Derleme(Review) Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 2. Ozdemir D, Gulez P, Uran N, Yendur G, Kavakli T, Aydin A, “Efficacy of continuous midazolam infusion and mortality in childhood refractory generalized convulsive status epilepticus”, Seizure, 14(2):129-132, 2005, Araştırma(Research) Makale, SCI (20 eserde atıf), Doçentlik sonrası
 3. aydn a, “Bağışıklamada yenilik:DNA aşısı”, klinik gelişim, 18(3) 96-104, 2005, Derleme(Review) Makale, Hakemsiz Dergi, Doçentlik sonrası
 4. Aydin A, Atasever S, Çakmakcı H, “Acute disseminated encephalomyelitis presenting with bilateral transient amaurosis”, Pediatric Neurology, http://dx.doi.org/10.1016/j.pediatrneurol.2004.06.009, 2005, Olgu Sunumu, SCI (6 eserde atıf), Doçentlik sonrası
 5. Aydin A, Cemeroglu AP, Baklan B, “Thyroxine-induced hypermotor seizure”, Seizure, 2004 Jan;13(1):61-5., 2004, Olgu Sunumu, SCI (3 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası
 6. Aydin A, Genc K, Akhisaroglu M, Yorukoglu K, Gokmen N, Gonullu E, “Erythropoietin exerts neuroprotective effect in neonatal rat model of hypoxic-ischemic brain injury.”, Brain & Development, 27:494-498, 2003, Araştırma(Research) Makale, SCI (122 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası
 7. Aydın A, Ergör O, Ergör G, Dirik E, “İzmir ili ilköğretim ve lise dengi okullarda epilepsi sıklığı”, Türk nöroloji dergisi, 9/1/77-85/2003, 2003, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
 8. Aydin A, Ergor O, Ergor G, Dirik E, “The prevalence of epilepsy amongst school children in Izmir, Turkey.”, Seizure, Volume 11, Issue 6, September 2002, Pages 392-396, 2002, Araştırma(Research) Makale, SCI (62 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası
 9. Eray Dirik, Adem Aydın, Semra Kurul, Barış Şahin, “Limb girdle muscular dystrophy type 2A presenting with cardiac arrest”, Pediatric Neurology, 24(3):235-237, 2001, Olgu Sunumu, SCI (6 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası
 10. Kavukçu S, Soylu A, Şahin B, Türkmen M, Aydın A, Dirik E, “Clinical quiz: Molybdenum cofactor deficiency in an infant presenting with intractable seizures and hematuria”, Pediatric Nephrology, 14(12):1145-1147, 2000, Olgu Sunumu, SCI (3 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası
 11. Kavukçu S, Soylu A, Şahin B, Türkmen M, Aydın A, Dirik E, “Clinical quiz. Molybdenum cofactor deficiency”, pediatric nephrology, 14/12 /2000, 2000, Teknik Not, SCI, Tıpta Uzmanlık sonrası
 12. Semra Kurul, Adem Aydın, Eray Dirik, “Çocukluk çağında akut karbonmonoksit zehirlenmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(4);363-367, 2000, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
 13. Aydın A, Çakmakcı H, Kovanlıkaya A, Dirik E, “Sturge-Weber syndrome without facial nevus”, Pediatric Neurology, 2000 May;22(5):400-2, 2000, Olgu Sunumu, SCI (26 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası
 14. Büyükgebiz A, Aydın A, Dündar B, Yörükoğlu K, “Localized lipoatrophy due to recombinant growth hormone therapy in a child with 6.7 kilobase gene deletion isolated growth hormone deficiency”, J Pediatr Endocrinol Metab., 1999 Jan-Feb;12(1):95-7., 1999, Olgu Sunumu, SCI (13 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası
 15. Özkan H, Aydın A, Demir N, Erci T, Büyükgebiz A, “Associations of IGF-I, IGFBP-1 and IGFBP-3 on intrauterine growth and early catch-up growth.”, Biol Neonate, Biol Neonate 1999;76:274-282 (DOI: 10.1159/000014169), 1999, Araştırma(Research) Makale, SCI (19 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası
 16. Kavukçu S, Aydın A, Türkmen M, Akhunlar H, Fadıloğlu M, Tavlı V, “Investigation of relationship between idipatic hypercalciurian and urinary enzyyme activites”, Journal of Association of Physicians of India, 46/9/ 1998, 1998, Araştırma(Research) Makale, Index Meducus (3 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası

Makale Yayınları

Tıpta Uzmanlık sonrası Makaleleri

 1. Ünal N, Erçal M, meşe T, hüdaoğlu S, yunus S, Aydın A, Dündar S, Akcoral A, “Doksaniki down sendromlu olgunun doğumsal kalp hastalığı sıklığı yönünden değerlendirmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1-2/121998, 1998, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
 2. Ünal N, Akcoral A, Aydın A, Hüdaoğlu S, Meşe T, Yunus Ş, “Balon valvuloplasti yapılan kritik pulmoner darlığı olan noonan sendromlu 2 olgu”, TÜrk Gelişimsel Kardiyoloji Dergisi, 1/2/129-131/1997, 1997, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli
 3. Ünal N, Akcoral A, Aydın A, meşe T, Hüdaoğlu S, Yunus Ş, “Ağır ve orta valvüler pulmoner darlıkta balon valvuloplasti uygulaması”, türk gelişimsel kardiyoloji dergisi, 1.1 44-48 2007, 1997, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli
 4. Ünal N, Hüdaoğlu S, Meşe T, Yunus Ş, Duman M, Aydın A, Akcoral A, “Büyük arter Transpozisyonlu 26 olguda Balon atrial septestomi sonuçları”, Türk gelişimsel kardiyoloji dergisi, 1/1/54-55/1997, 1997, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli
 5. Prof.Dr. Hasan ÖZKAN, Prof.Dr. Nurullah AKKOÇ, Doç.Dr. Adem AYDIN, Prof.Dr. Salih KAVUKÇU, Prof.Dr. H. Nur OLGUN, Prof.Dr. Gülarsu İRKEN, Uzm. Faize YÜKSEL, Prof.Dr.Çevik NT,
  “Relationship between serum unconjugated bilirubin levels and the autofluorescence of white blood cells in neonatal jaundice.”, Biol Neonate., 68(2):100-3., 1995, Araştırma(Research) Makale, SCI (6 eserde atıf)
 1. Tunca Küçükali ET, İnce OT, Günay T, Aydın A,”Determination of Obesity Frequency and Affecting Factors in Primary School Students in Izmir”,II. International Eurasian Social Pediatrics Congress & 6.National Social Pediatrics Virtual Congress, İstanbul, Kasım 2020, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 2. Kardelen Akın, Özilice Ö, İnce OT, Aydın A,”Factors of Affecting Mothers Breastfeeding Self-Efficacy and Breastfeeding Success”,II. International Eurasian Social Pediatrics Congress & 6.National Social Pediatrics Virtual Congress, İstanbul, Kasım 2020, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 3. Eraslan D, Yıldırım O, Orbatu D, Sobay D, Şişman AR, Aydın A, Sevinç S,”Experimenting with Some Data Mining Techniques to Establish Pediatric Reference Intervals for Clinical Laboratory Tests”,International Conference on Data Science, Machine Learning and Statistics – 2019, Van, Haziran 2019, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 4. D. Eraslan, O. Yıldırım, D. Orbatu, D. Sobay, A.R. Şişman, A. Aydın, S. Sevinç,”Experimenting with Some Data Mining Techniques to Establish Pediatric Reference Intervals for Clinical Laboratory Tests”,International Conference on Data Science, Machine Learning and Statistics 2019, Van, Haziran 2019, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 5. Uğur Baysal S, İnce OT, Yiş U, Aydın A,”Children with Disabilities: Experiences from The Health
  Board of University Hospital”,1. Eurasian Congress of Social Pediatrics(Önce: 1. International Congress of Developmental Pediatrics, 2015), İstanbul, Kasım 2018, poster bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 6. Pulat Edem P, Üzüm Ö, İnce T, Arslan N, Günay T, Aydın A,”İzmir İli Büyükşehir Merkez İlçelerinde 3-6 yaş arası çocuklarda Obezite Prevalansı ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi”,60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Ulusal Sosyal Pediatri Sempozyumu, Antalya, Kasım 2016, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 7. Ateşoğlu M, İnce OT, Lüleci D, Ergör OA, Aydın A,”İzmir Merkezindeki İlkokullarda 6 ve 7 Yaşlarındaki Okul Çocuklarında Febril Konvulsiyon Prevalansı ve Risk Faktörleri”,60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 4. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi, Antalya, Kasım 2016, poster bildiri, 60. MİLLİ PEDİATRİ KONGRE CD Sİ,, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 8. Edem P, İnce T, Aydın A, Arslan N, Günay T,”İzmir ili büyükşehir merkez ilçelerinde 3-6 yaş arası

Makale Yayınları

Öğrenim Sırasında Makaleler

Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri Doçentlik sonrası Bildirileri

çocuklarda obezite prevalansı ve risk faktörlerinin belirlenmesi”,60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, Kasım 2016, poster bildiri, 60. Milli Pediatri Kongresi Bildiri CDsi,, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. Serpil Uğur Baysal, Adem Aydın,”Çocuk sağlığı izleminde yapay belirti/işaret/hastalık”,Uluslararası katılımlı III. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi, Ankara, Aralık 2014, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 2. Birute Strukcinskiene, Serpil Uğur Baysal, Adem Aydın,”Traffic injuries in children and adolescents in Lithuania: Mortality trends by road users”,Annual ISSOP(International Society for Social Pediatrics and Child Health) Conference 2014, İsveç, Haziran 2014, serbest bildiri, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası
 3. Serim Demirgören B, Özbek A, Örmen M, Ergin C, Aydın A, Özer E, Özkan H,”Does Mother’s emotions effect breastmilk content?”,”Infant Mental Health Journal, P1-49″,14th WAİMH World Congress, İskoçya, Haziran 2014, poster bildiri, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası
 4. edem P, Aydın A, Arslan N,”3-6 yaş arası sağlıklı çocuklarda besin desteği kullanımı sıklığı nedir?”,10. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Malatya, Nisan 2014, poster bildiri, Doçentlik sonrası
 5. Birute Strukcinskiene, Serpil Uğur Baysal, Adem Aydın,”Trafik yaralanmalarında 0- 19 yaş grubunda karayolunu kullananlara göre mortalite”,36. Pediatri Günleri ve 15. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Nisan 2014, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 6. Uğur Baysal S, Kılıçarslan SK, Aydın A,”Çocuk istismarı şüphesi oluşturan deri bulguları”,35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Aralık 2013, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 7. G. Kilic, P. Edem, T. Gunay, A. Aydin, O. Halıcıoglu, N. Sevinc,”Most common problems and approaches of mothers while teething of deciduous teeth”,International Congress of Pediatrics, Avustralya, Ağustos 2013, poster bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 8. Uğur Baysal S, Aydın A, Baykara HB, Kır M,”Asperger Bozukluğu”,Uluslararası Katılımlı II. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi, İstanbul, Kasım 2012, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 9. Uğur Baysal S, Aydın A, Ören H, Resmi H,”Çocuk Güvenliği İçin Bireysel Danışmanlık”,Uluslararası Katılımlı II. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi, İstanbul, Kasım 2012, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 10. Uğur Baysal S, Aydın A,”Cinsel İstismar Şüphesi Oluşturan Diğer Bir Neden”,Uluslararası Katılımlı II. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi, İstanbul, Kasım 2012, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 11. Gençpınar P, Bektaş F, Aydın A, Duman M,”Ateş yüksekliğinin nadir bir nedeni:Subdural Ampiyem”,Uluslararası katılımlı 8. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İzmir, Nisan 2011, poster bildiri, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası
 12. Burcu Serim, Aylin Özbek, Murat Örmen, Canem Ergin, Adem Aydın, Esra Özer, Hasan Özkan,”The Relationship Between Mammary Gland Permeability And The Factors Related To Mothers And Their Babies”,”EUROPEAN PSYCHİATRY, P02-512″,19th European Congress of Psychiatry, Avusturya, Mart 2011, poster bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 13. İnce OT, Yalçın SS, Özmert E, Yurdakök K, Aydın A,”Prevalence and serotype distribution of Salmonella gastroenteritis during 14 year period in ORT center in Ankara”,ESSOP 2010 Annual Congress for European Society for Social Pediatrics and Child Health, Kuşadası, Ekim 2010, poster bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 14. Arslan N, Akarcan H, Aydın A,”Tekrarlayan hepatit A: olgu sunumu”,”Türk Pediatri Arşivi, 45/186/”,46. Türk Pediatri Kongresi, İzmir, Mayıs 2010, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 15. Musal B, Velipaşaoğlu S, Tımbıl S, Ünal Toğrul B, Miral S, Aydın A, Günay T,”Liselere Yönelik Sağlık Eğitimi Projesi Kapsamında Yer Alan Özel Çalışma Modülleri”,III.Özel Çalışma Modülü Sempozyumu, İzmir, Ekim 2009, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 16. Arslan N, Ozdemir D, Aydın A,”Sağlıklı süt çocuklarında beslenme, özel çalışma modülü ile tıp fakültesi öğrencilerine öğretilebilir mi?”,IX. Uluslar arası Katılımlı Beslenme ve Metabolizma Kongresi, İstanbul, Ekim 2007, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 1. Arslan N, Akbaş A, Kameri M, Korkmaz Ö, Polat B, Aydın A,”Tıp eğitiminde özel çalışma modülü örneği: Sağlıklı süt çocuklarında beslenme tiplerinin ve annelerin bebek beslenmesi hakkındaki düşüncelerinin araştırılması”,IV. Aktif Eğitim Kurultayı, İzmir, Haziran 2007, poster bildiri, IV. Aktif Eğitim Kurultayı,189-195, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 2. Nazan Kavas, Duygu Ölmez, Arzu Babayigit, Nevin Uzuner, Adem Aydin, Handan cakmakci, Özkan Karaman,”Mediastende Multipl Apseler”,4. Ulusal Cocuk Solunum Yolu Hastaliklari Kongresi, Beşiktaş, Mayıs 2006, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 3. A.Babayigit, D.Ölmez, N.Uzuner, Y.Topcu, N.Kavas, T.Erdag, A.Aydin, H.Cakmakci, Ö.Karaman,”Ciddi Stridor nedeni olarak retrofaringeal apse”,Türk Toraks Dernegi Annual Congress, Kemer, Nisan 2006, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 4. Aydın A, Arslan N, Bim G, Koçak N, Sağıltıcı C, gündoğdu Ç, Ünal N, Özkan H,”Akut gasatroemteritli olguların değerlendirilmesi”,3. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Eylül 2005, serbest bildiri, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 5. aktepe N, Yeşilırmak D, Aydın A,”aşı komplikasyonlarının değerlendirlimesi”,3. ulusal ana çocuk sağlığı kongresi, İzmir, Eylül 2005, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 6. doğan H, Aydın A, Kasap B, akman H, Ergör G, Demir N, Özkan H,”bebek dostu hastane ve emzirme oranları”,3. ulusal ana çocuk sağlığı kongresi, İzmir, Eylül 2005, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 7. Aydın A, Özdemir D, Alaygut D, Gürcü Ö, Ünal N, Özkan H,”Kafa travmalı olguların klinik ve epidemiyolojik özellikleri”,3. ulusal ana çocuk sağlığı kongresi, İzmir, Eylül 2005, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 8. Akman H, Aydın A, Çımrın D, Özkan H,”infantil kolik patogenezinde kortizolün rolü”,3. ulusal ana çocuk sağlığı kongresi, İzmir, Eylül 2005, poster bildiri, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası
 9. S. Kurul, A. Aydın, E. Dirik,”Çocukluk çağında akut karbonmonoksit zehirlenmesi”,44. Milli Pediatri Kongresi, Bursa, Eylül 2000, poster bildiri, Tıpta Uzmanlık sonrası
 10. Adem Aydın, Alp Ergör, Ayşe Semra Kurul, Eray Dirik,”İzmir ili 7-17 yaş okul çocuklarında epilepsi prevalansının araştırılması”,II. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Ankara, Mayıs 2000, serbest bildiri, Tıpta Uzmanlık sonrası
 11. Ayfer Ülgenalp, Elçin Bora, Tülin Hızlı, Derya Erçal, Adem Aydın, Ahmet Genç,”Ege bölgesi kökenli Duchenne ve Becker kas distrofili hastalarda moleküler delesyon paterni”,IV. Ulusal prenatal tanı ve tıbbi genetik kongresi, İzmir, Mayıs 2000, poster bildiri, Tıpta Uzmanlık sonrası
 12. Aydın A., Genç K, Akhisaroğlu M, Yörükoğlu K, Gökmen N., Gönüllü E, Dirik E,”Deneysel hipoksik- iskemik ensefalopati modelinde eritropoetin tedavisi”,XXXV Ulusal Nöroloji Kongresi, Kuşadası, Ekim 1999, poster bildiri, Tıpta Uzmanlık sonrası
 13. Dönmez B, Şengün İ, Ülgenalp A, Erçal D, Oğuz M, Meşe T, Badak Ö, Ural N, Aydın A, Genç A,”Distrofinopatili Hastaların Klinik ve Genetik Açıdan Değerlendirilmesi”,XXXV. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kuşadası, Ekim 1999, serbest bildiri, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası
 14. Aydın A, Genç K, Akhisaroğlu M, Yorukoglu K, Gokmen N, Gonullu E,, Dirik E,”Erythropoietin treatment in neonatal rat model of hypoxic-ischemic brain injury.”,International Summer School on Developmental Neuroscience, İzmir, Eylül 1999, poster bildiri, Uluslararası organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası
 15. demiroğlu S, Aydın A, Dirik E,”anti epileptik ilaçların çocuklarda troid ve dehidroepiandesteron düzeyleri üzerine etkileri”,1. ulusalepilepsi kongresi, İstanbul, Haziran 1998, serbest bildiri, Tıpta Uzmanlık sonrası
 16. Aydın A, dündar B, Yörükoğlu K, Büyükgebiz A,”localized lipatrophy due to rGH theraphy in a children with 6.7 kB gene delation izolated GH deficiency”,25. international GH ve Growrh factors in endocrinology, İstanbul, Nisan 1998, poster bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon, Tıpta
  Uzmanlık sonrası

Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri

Tıpta Uzmanlık sonrası Bildirileri

Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri

Öğrenim Sırasında Bildirileri

 1. Aydın A, Dündar B, Büyükgebiz A,”rekombinat büyüme hormonu tedavisine bağlı oluşan lipoatrofi”,2. ulusal ana çocuk sağlığı kongresi, İzmir, Ekim 1997, olgu sunumu
 2. B dündar, Aydın A, Büyükgebiz A,”kongenital jenaralize lipoatrofi”,2. ulusal pediatrik endokrinoloji kongresi, İzmir, Ekim 1997, olgu sunumu
 3. Kavukçu S, Aydın A, Akhunlar H, Böber E, Fadıloğlu M, Büyükgebiz A,”non nefropatik insüline bağımlı olmayan diyabetis mellitusta B-D glukozaminidaz aktivitesinin araştırılması”,2. ulusal pediatrik endokrinoloji kongresi, İzmir, Ekim 1997, serbest bildiri
 4. çorapçıoğlu F, Aydın A, selçuk L, uğuz A, Büyükgebiz A,”akut adrenal kirizle başvuran geşç başlangıçlı adrenogenital sendrom”,2. ulusal pediatrik endokrinoloji kongresi, İzmir, Ekim 1997, olgu sunumu
 5. Akcoral A, Ünal N, Hüdaoğlu S, meşe T, Aydın A,”konjenital kalp hastalıklarında üriner sistem anomalileri”,1. ulusal pediatrik kardiyoloji ve kardiak cerrahi kongresi, Ankara, Kasım 1996, serbest bildiri, Hakemli organizasyon
 6. Akcoral A, Ünal N, Aydın A, hüdaoğlu S, Meşe T,”balon pulmoner valvuloplasti sonuçlarımız”,I. ulusal pediatrik kardiyoloji ve kardiak cerrahi kongresi, Ankara, Kasım 1996, serbest bildiri
 7. Ünal N, Akcoral A, Aydın A, Meşe T,”izole pulmoner darlıkta pulmoner valvuloplasti”,40. milli pediatri kongresi, Gaziantep, Ekim 1996, poster bildiri
 8. Ünal N, Akcoral A, Aydın A, Meşe T, Hüdaoğlu S,”balon pulmoner valvuloplasti yapılan kritik darlığı olan noonan sendromlu olgu”,40. milli pediatri kongresi, Gaziantep, Ekim 1996, poster bildiri
 9. Aydın A, Eroğlu Y, Karaman Ö, Buyukgebız B,”eksogen obesiteninin solunum fonkiyonları üzerine etkisi”,40. milli pediatri kongresi, Gaziantep, Ekim 1996, poster bildiri, Hakemli organizasyon
 10. Ünal N, Akcoral A, Aydın A, Hüdaoğlu S, meşe T,”aort darlığında balon valvuloplasti uygulamaları”,40. mili pediatri kongresi, Gaziantep, Ekim 1996, poster bildiri, Hakemli organizasyon
 11. Kavukçu S, Aydın A, Türkmen M, Akhunlar H, Fadıloğlu M, Cevık N,”idipatik hiperkalsiüri ile idrar idrar enzim asktivitesi arasındaki ilişkinin araştırılması”,39. milli pediatri kongresi, Ankara, Haziran 1995, serbest bildiri
 12. Özkan H, Akkoç N, Aydın A, Kavukçu S, Olgun H, İrken G, Akyol F, Cevık N,”the relation beetween serum unconjegated bilurubin levels and intracelular bilurubin accumulation in neonatal jaundice”,22. umemps, Birleşik Arap Emirliği, Kasım 1994, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon
 13. Eryılmaz N, Hızarcıoğlu M, Betin N, Aydın A, Kayserili E,”systemic lupus eytamatosus”,xxı umemps, İzmir, Ekim 1993, poster bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon
 14. Hızarcıoğlu M, Betin N, Aydın A, Bayındır N, Kayserilioğlu E,”Atakxia telengiectazia”,XXI congres of Umemps, İzmir, Ekim 1993, olgu sunumu, Uluslararası Hakemli organizasyon
 15. Betin N, Hızarcıoğlu M, Aydın A, Bayındır N, Kayserili E,”Ig A nefropaty”,21.Umemps, İzmir, Ekim 1993, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon
 1. Prof.Dr. Adem AYDIN,Doç.Dr. Tolga İNCE, “Difteri Boğmaca Tetanoz Aşıları”, Türkiye Klinikleri Aşılar Özel Sayısı, Edt: Gülbin Gökçay, ISBN: 978-625-401-305-8, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara,(2021), Syf.60-66,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
 2. Doç.Dr. Tolga İNCE,Prof.Dr. Adem AYDIN, “Çocuk Beslenmesinde Mineraller”, Çocuk Beslenmesi, Edt: Sevgi Başkan, ISBN: 978-625-401-151-1, Ankara,(2020), Syf.64-68,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
 3. Prof.Dr. Adem AYDIN,Perran boran, “sosyal pediatri-Çocuklarda uyku sorunlarına yaklaşım”, Temel Pediatri, Edt: Hasanoğlu E, Düşünsel R, Bideci A, Boduroğlu K, ISBN: 978-975-277-807-8, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara,(2020), Syf.134-139,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
 4. Doç.Dr. Osman Tolga İNCE,Prof.Dr. Adem AYDIN, “Çocuk Sağlığı İzlem Merkezlerinde Taramalar”, Temel Pediatri, Edt: Hasanoğlu E, Düşünsel R, Bideci A, Boduroğlu K, ISBN: 978-975-277-807-8,

Kitap ya da Kitap içinde Bölüm/Makale Yazarlığı
Doçentlik sonrası Kitap ya da Kitap içinde Bölüm/Makale Yazarlığı

Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara,(2020), Syf.116-119,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası

 1. Prof.Dr. Adem AYDIN,Doç.Dr. Osman Tolga İNCE, “Çocukluk Çağında Motor Gelişim Değerlendirilmesi”, Temel Pediatri, Edt: Hasanoğlu E, Düşünsel R, Bideci A, Boduroğlu K, ISBN: 978- 975-277-807-8, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara,(2020), Syf.120-124,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
 2. adem aydın,Perran boran, “Sosyal Pediari- Çocuklarda uyku bozuluklarına yaklaşım”, Temel Pediatri, Edt: hasanoğlu E, Dşünsel R, Bideci A, Boduroğlu K, ISBN: 978-975-277-806-1, istanbul güneş tıp Kitapevleri,(2020), Syf.134-139,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
 3. Yrd.Doç.Dr. Tolga İNCE,Prof.Dr. Adem AYDIN, “Dil Gelişiminin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi”, İlk beş yaşta çocuk sağlığı izlemi, Edt: Gökçay EG, Beyazova U., ISBN: 978-605-335-275-4, İstanbul,(2017), Syf.137-155,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
 4. Yazıcı S,Yrd.Doç.Dr. Tolga İNCE,Prof.Dr. Adem AYDIN, “Nörolojik Sorunu Olanların İzlemi”, İlk beş yaşta çocuk sağlığı izlemi, Edt: Gökçay EG, Beyazova U., ISBN: 978-605-335-275-4, İstanbul,(2017), Syf.103-108,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
 5. selçuk yazıcı,Yrd.Doç.Dr. Tolga İNCE,Prof.Dr. Adem AYDIN, “Çocuklar İçin Oyuncak Seçimi”, İlk beş yaşta çocuk sağlığı izlemi, Edt: Gökçay EG, Beyazova U., ISBN: 978-605-335-275-4, İstanbul,(2017), Syf.423-431,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
 6. Prof.Dr. Adem AYDIN,Yrd.Doç.Dr. Osman Tolga İNCE, “Dil Gelişimi ve İletişim Bozuklukları”, Yurdakök Pediatri, Edt: Murat Yurdakök, ISBN: 978-975-277-664-7, Güneş Tıp Kitabevleri: Ankara,(2017), Syf.478-483,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
 7. Prof.Dr. Adem AYDIN,Yrd.Doç.Dr. Osman Tolga İNCE, “Konuşma ve Dil Gelişimi”, Yurdakök Pediatri, Edt: Murat Yurdakök, ISBN: 978-975-277-664-7, Güneş Tıp Kitabevleri: Ankara,(2017), Syf.421- 428,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
 8. Prof.Dr. Adem AYDIN,Prof.Dr. Serpil UĞUR BAYSAL,Yrd.Doç.Dr. Osman Tolga İNCE, “Sosyal Pediatri. Sağlam Çocuk İzlemi.”, Dönem IV Pediatri Bloğu, TASK Klinik Çalışma Rehberi 2016- 2017, DEÜ Matbaası, İzmir,(2016), Syf.107-165,Ders Kitabı,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
 9. Prof.Dr. Adem AYDIN,Prof.Dr. Serpil UĞUR BAYSAL, “Sosyal Pediatri. Sağlam Çocuk izlemi.”, Dönem IV Pediatri Bloğu, TASK Klinik Çalışma Rehberi 2015- 2016, DEÜ Matbaası, İzmir,(2015), Syf.107- 151,Ders Kitabı,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
 10. Prof.Dr. Adem AYDIN,Prof.Dr. Serpil UĞUR BAYSAL, “Sosyal Pediatri. Sağlam Çocuk İzlemi”, Dönem IV Pediatri Bloğu, TASK Klinik Çalışma Rehberi 2014- 2015., DEÜ Matbaası, İzmir,(2014), Syf.107- 150,Ders Kitabı,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
 11. Doç.Dr. Adem AYDIN, “sağlıklı uyku gelişimi”, temel pediatri, Edt: Prof.Dr. Hale ÖREN, ISBN: 978- 975-227, güneş tıp kitapevi, Ankara,(2009), Syf.116-118,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
 12. Doç.Dr. Adem AYDIN, “çocuk sağlığı izlem merkezlerinde taramalar”, temel pediatri, Edt: Prof.Dr. Hale ÖREN, ISBN: 978-975-227, güneş tıp kitapevi, Ankara,(2009), Syf.101-104,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
 13. Doç.Dr. Adem AYDIN, “çocuk sağlığında motor gelişimin değerlendirilmesi”, temel pediatri, Edt: Prof.Dr. Hale ÖREN, ISBN: 978-975-227, güneş tıp kitapevi, Ankara,(2009), Syf.104-109,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
 14. Doç.Dr. Adem AYDIN, “sağlıklı buyüme ve gelişme”, sağlıklı çocuk için anneye el kitabı, Edt: Prof.Dr. Gülarsu İRKEN, ISBN: 978-975-00568-5-7, asemetrik paralel -istanbul,(2007), Syf.50-55,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
 15. Doç.Dr. Adem AYDIN, “çocukluk çağında aşılar ve aşısı yapılan hastalıklar”, sağlıklı çocuk için anneye el kitabı, Edt: Prof.Dr. Gülarsu İRKEN, ISBN: 978-975-00568-5-7, asemetrik paralel – istanbul,(2007), Syf.58-72,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
 16. Doç.Dr. Nur ARSLAN,Doç.Dr. Adem AYDIN, “Yenidoğan-Çocuk Öykü ve Fizik Muayene”, Kliniğe Giriş Öykü ve Fizik Muayene, Edt: Prof.Dr. Enver HASANOĞLU, ISBN: 975.441.227.8, DEU Rektörlük matbaası,(2005), Syf.451-498,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası
 17. Prof.Dr. A.Dilek GÜLDAL,Doç.Dr. Adem AYDIN,Yrd.Doç.Dr. Nilgün ERDEM ÖZÇAKAR,”Kliniğe giriş :öykü ve fizik muayene”, dokuz eylül matbaası izmir,ISBN: 975-441-227-2,(2005),Bilimsel kitap,Kitap

yazarlığı, Doçentlik sonrası

Kitap ya da Kitap içinde Bölüm/Makale Yazarlığı

Tıpta Uzmanlık sonrası Kitap ya da Kitap içinde Bölüm/Makale Yazarlığı

22. Doç.Dr. Adem AYDIN,Prof.Dr. Murat Derya ERÇAL, “baş boyun muayenesi”, Pediatri Kliniğe giriş, Edt: Prof.Dr. Hasan ÖZKAN,Doç.Dr. Adem AYDIN,Prof.Dr. Gülarsu İRKEN, ISBN: 975-441-161-1, dokuz eylül üniversitesi matbaası-izmir,(2001), Syf.95-118,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Tıpta Uzmanlık sonrası

23. Doç.Dr. Adem AYDIN,Prof.Dr. Eray DİRİK, “sinir sistemi muayenesi”, Pediatri Kliniğe giriş, Edt: Prof.Dr. Hasan ÖZKAN,Doç.Dr. Adem AYDIN,Prof.Dr. Gülarsu İRKEN, ISBN: 975-441-161-1, dokuz eylül üniversitesi matbaası-izmir,(2001), Syf.197-224,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Tıpta Uzmanlık sonrası

24. Prof.Dr. Gülarsu İRKEN,Prof.Dr. Hasan ÖZKAN,Doç.Dr. Adem AYDIN,”Pediatri kliniğe giriş”, Edt: Doç.Dr. Adem AYDIN,Yrd.Doç.Dr. Nilgün ERDEM ÖZÇAKAR, izmir dokuz eylül üniversitesi,ISBN: 975- 441-161-1,(2001),Bilimsel kitap,Kitap yazarlığı, Tıpta Uzmanlık sonrası

Başlıca Araştırma Eseri

Aydin A, Ergor O, Ozkan H, “Effects of sociodemographic factors on febrile convulsion prevalence.”, Pediatrics International, 50, 216?220; 2008, 2008, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded (36 eserde atıf), Doçentlik sonrası

Görev Aldığı Projeler

 1. “Sağlıklı adolesanlar ve genç erişkinlere uygulandığında GSK meningokokkal Grup B ve kombine ABCWY aşılarının etkililik, immünojenite ve güvenliliğini göstermek için faz III, randomize, kontrollü, gözlemci kör bir çalışma”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof. Ener Çağrı Dinleyici, MENB REC 2ND GEN-038 (205416), GlaxoSmithKline Biologicals SA destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Ekim 2020-Devam ediyor
 2. “GSK’nın liyofilize oral canlı zayıflatılmış insan rotavirüs (HRV) aşısının formülasyonuna kıyasla GSK’nın Porsin sirkovirüs (PCV) bulunmayan sıvı formülasyonlu HRV aşısının 6- 12 haftadan başlayarak bebeklerde 2 dozluk aşı olarak uygulandığında reaktojenisitesini ve güvenliliği”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof. Ener Çağrı Dinleyici, Rota 096: 208236, Glaxo Smith Kline Biologicals destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Ekim 2019 – Ekim 2020
 3. “6 ve 7 aylık süt çocuklarında şempanze kökenli adenovektör (ChAd155-RSV) (GSK3389245A) ile kodlanmış respiratuvar sinsisyal virüs (RSV) proteinleri F, N ve M2-1’e dayanan GSK Biologicals’ın RSV araştırma aşısının, kas içine tek doz ya da 0-1 ay şemasına göre iki doz olarak uygulandığındaki güv”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof. Ener Çağrı Dinleyici, 204894, Glaxo Smith Kline Biologicals destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Mayıs 2019 – Haziran 2021
 4. “Meningokok ACWY konjuge aşısının (GSK3536820A ve Menveo) farklı
  formülasyonlarının, 10-40 yaş arası sağlıklı adolesanlara ve genç erişkinlere uygulanmasının güvenliliğini ve immünojenisitesini değerlendirmeye yönelik bir Faz 2b, randomize, kontrollü, gözlemci kör, çok merkezli bir çalışma”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Ener Çağrı Dinleyici, 207467, Glaxo Smith Kline destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Şubat 2019 – Şubat 2020
 1. “Sağlıklı Bebeklerde 4-Doz V114 Rejiminin Güvenliliğini, Tolerabilitesini ve İmmünojenisitesini Değerlendiren Faz 3, Çok Merkezli, Randomize, Çift-Kör, Aktif Komparatör Kontrollü Çalışma (PNUE-PED)”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof. Betül Ulukol, V114-029: 10424, MSD destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Ocak 2019 – Ocak 2021
 2. “Bebeklik döneminin ilk aylarında görülen infantil kolik ataklarının patogenezinde laktaz gen polimorfizminin araştırılması”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Adem AYDIN, Münferit Proje, 2008243, DEÜ BAP Koordinasyon Birimi destekli proje, Ekim 2009 – Ekim 2011
 3. “Dokuz eylül fırat, harran, karadeniz, kırıkkale, kocaeli, Mersin, osmangazi, Yüzüncü yıl üniversiteleri biri,nci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin adelösan dönemi konusundaki bilgi ve yaşam tarzlarının belirlenmesi”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Uluslararsı çocuk merkezi(ICC), Münferit Proje, international child center destekli proje, Proje Yürütücüsü görevinde, Ocak 2009 – Ocak 2011
 4. “İnfantil kolikte laktaz gen polimorfizmi”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Doç.Dr. Adem AYDIN, Tıpta Uzmanlık Tezi Projesi, DEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü destekli proje, Aralık 2008 – Aralık 2009
 5. “Kemeraltı Esnafının Çalışan Çocukların İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitimi”,
  Araştırma Projesi Koordinatörü: Doç.Dr. Şevket Erbil ÜNSAL, Münferit Proje, 200769, DEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Mart 2007 – Mart 2009
 6. “. İnfantil Kolik Patogenezinde Kortuzolün Rolü, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Fonu, 03.KB.SAĞ.013, Proje Yöneticisi, 2003.”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Doç.Dr. Adem AYDIN, Tıpta Uzmanlık Tezi Projesi, 03.KB.SAĞ.013,, DEÜ Araştırma Fon Saymanlığı destekli proje, Şubat 2002 – Ocak 2004
 7. “Deneysel Hipoksik-İskemik Ensefalopati Modelinde Eritropoetin Tedavisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Fonu, 0909.99.02.07, Proje Yöneticisi, 1999”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Doç.Dr. Adem AYDIN, Münferit Proje, 0909.99.02.07,, DEÜ Araştırma Fon Saymanlığı destekli proje, Ocak 1998 – Şubat 1999

Bilimsel Yayınlarda Editörlükleri

1. kiniğe giriş öykü ve fizik muayene, Ders Kitabı Editörlüğü, yardımcı editör olarak 2. Pediatri Kliniğe giriş, Kitap Editörlüğü, çocuk sağlığı

Bilimsel Yayınlarda Hakemlikleri

 1. Anadolu Kardiyoloji derğisi, 2010
 2. Ege Pediatri Bülteni, 2007
 3. tıp bilimleri (türkiye klinikleri ), derginin 2006 tarihinden Çocuk sağlığı ve hastalıkarı Ulusal dasnışmanaları listede görevli
 4. The Turkish Journal of Pediatriscs, 2006 yılından itibaren editorial bord görevi
 5. Çocuk sağlığı ve Hastalıkları dergisi, 2006 itibaren
 6. pediatric Research, 2006

Katıldığı / Görev aldığı Mesleki / Bilimsel / Sanatsal Etkinlikler

 1. Roche Kilinik Çalışmalar Okulu, Ankara(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 2. 5.Neonatoloji Pediatrik Nöroloji Sempozyumuna Katılmak Üzere, Azerbaycan,, Nisan 2022(Davetli Konuşmacı Olma)
 3. Online Düzenlenecek Olan Sosyal Pediatri Sempozyumuna Katılmak Üzere, İzmir, Kasım 2021(Panel Moderatörlüğü)
 4. 65. Milli Pediatri Kongresine Katılmak Üzere, Antalya, Kasım 2021(Panel Moderatörlüğü)
 5. Pnomokok Aşılarında Güncel Bilgiler Seminerine Katılmak Üzere, İzmir, Ekim 2021(Davetli Konuşmacı Olma)
 6. Doktora Yeterlilik Sınavına Online Katılmak Üzere, İzmir, Ocak 2021(Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Tezi savunmasında Jüri Üyesi)
 7. Doktora Sınavına Online Olarak Katılmak Üzere, İzmir, Ocak 2021(Yüksek Lisans Tezi savunmasında Jüri Üyesi)
 8. 2.Uluslararası Avrasya Sosyal Pediatri Kongresi ve 6.Ulusal Sosyal Pediatri Kongresine Online Katılmak Üzere, İzmir, Kasım 2020(Başkan Olarak Düzenleyici)
 9. Doçentlik Sözlü Sınavına Jüri Üyesi Olarak Görevlendirilmesi, İzmir, Ekim 2020(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
 10. Sağlık Çalışanları İçin Aşı (İmmunization İn Practice) Orta Düzey Yöneticileri İçin Aşı
  (Mlm) Workshopuna Katılmak Üzere, Kırgızistan,, Kasım 2019(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 11. Aşı Sonrası İstenmeyen Etki Danışma Kurulu Toplantısına Katılmak Üzere, İzmir, Eylül 2019(Diğer)
 12. Dk-Meningokok Hastalıkları ve Koruma Danışma Kurulu Toplantısına Katılmak Üzere, İstanbul, Ağustos 2019(Davetli Konuşmacı Olma)
 13. Sağlık Çalışanları İçin Aşı ve Orta Düzey Yöneticiler İçin Aşı Çalıştayına Katılmak Üzere, Tacikistan,, Haziran 2019(Davetli Konuşmacı Olma)
 14. Pneu-Ped/ V114-029 Klinik Araştırma Toplantısına Katılmak Üzere, Amerika Birleşik Devletleri,, Mayıs 2019(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 15. Gsk Rvs-Ped-011 Eu Investigator Meetinge Katılmak Üzere, Belçika,, Mart 2019(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 16. 1.Uluslararası Avrasya Sosyal Pediatri Kongresine Katılmak Üzere, İstanbul, Kasım 2018(Panel Moderatörlüğü)
 17. Who Icc Workshopuna Katılmak Üzere, Ermenistan,, Kasım 2018(Eğitimci Olarak Düzenleyici)
 18. “Uluslararası Çocuk Merkezi Aşı Eğitim Toplantısı”Na Katılmak Üzere, Tacikistan,, Ağustos 2018(Panel Moderatörlüğü)
 19. 8.Serebral Plaside Bobath Uygulamaları Seminerine Katılmak Üzere, İzmir, Mayıs 2018(Panelist Olma)
 20. 20.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresine Katılmak Üzere, K.K.T.C.,, Mayıs 2018(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)
 21. 61. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, Kasım 2017(Düzenleme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)
 22. 6. Puader Kongresi, Antalya, Ekim 2017(Başkan Olarak Düzenleyici)
 23. Doçentlik Bilim Sınavına Asil Jüri Üyesi Olarak Görevlendirilmesi, İstanbul, Ekim 2017(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
 1. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi, İzmir, Ekim 2017(Başkan Olarak Düzenleyici)
 2. Doçentlik Bilim Sınavına Asil Jüri Üyesi Olarak Görevlendirilmesi, İstanbul, Ekim 2017(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
 3. Doçentlik Bilim Sınavına Asil Jüri Üyesi Olarak Görevlendirilmesi, İstanbul, Ekim 2017(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
 4. Uluslararası Çocuk Merkezi Çalıştayına Eğitimci Olarak Görevlendirilmesi, Özbekistan,, Eylül 2017(Eğitimci Olarak Düzenleyici)
 5. Bebeklerde Sağlıklı Gelişim Toplantısına Danışman Olarak Katılmak Üzere, İstanbul, Ağustos 2017(Danışma Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)
 6. ” Uluslararası Çocuk Merkezi Çalıştayı”Na Katılmak Üzere Görevlendirilmesi., Moldova,, Temmuz 2017(Davetli Konuşmacı Olma)
 7. 19.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresine Katılmak Üzere, Antalya, Nisan 2017(Davetli Konuşmacı Olma)
 8. 4.Uluslararası Katılımlı Ulusal Sosyal Pediatri Kongresine Katılmak Üzere, Antalya, Kasım 2016(Düzenleme Kurulu üyesi olma ve Davetli konuşmacı olma)
 9. 4. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi, Antalya, Kasım 2016(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)
 10. 60.Türkiye Pediatri Kongresine Katılak Üzere, Antalya, Kasım 2016(Düzenleme Kurulu üyesi, Oturum Başkanlığı yapma ve Bildiri Sunma)
 11. 18.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresine Katılmak Üzere, Antalya, Nisan 2016(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)
 12. 2.Ulusal Aşı Çalıştayına Katılmak Üzere, Ankara, Mart 2016(Panel Moderatörlüğü)
 13. “59. Milli Pediatri Kongresi”Ne Katılmak Üzere, Antalya, Kasım 2015(Davetli Konuşmacı Olma)
 14. 6.Ulusal Aşı Sempozyumuna Katılmak Üzere, Ankara, Ekim 2015(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 15. Hpv Conference 2015, Portekiz,, Eylül 2015(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 16. P&G Danışmalık (Televziyon Programı) Katılmak Üzere, İstanbul, Aralık 2014(Davetli Konuşmacı Olma)
 17. Iıı Ulusal Sosyal Pediatri Kongresine Katılmak Üzere, Ankara, Aralık 2014(Davetli Konuşmacı Olma)
 18. ” P&G Danışmanlık Toplantısına Katılmak Üzere Görevlendirilmesi., İstanbul, Aralık 2014(Davetli Konuşmacı Olma)
 19. 58.Türkiyemilli Pediatri Kongresine Katılmak Üzere, Antalya, Ekim 2014(Davetli Konuşmacı Olma)
 20. ” Aşı Çalıştayı” Na Katılmak Üzere, Ankara, Mart 2014(Panel Moderatörlüğü)
 21. “57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi” Ne Katılmak Üzere, Antalya, Kasım 2013(Davetli Konuşmacı Olma)
 22. ” The 27 Th Of İnternatıoanal Congress Of Pediatric 2013 ” Kongresine Katılmak Üzere, Avustralya,, Ağustos 2013(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
 23. 15.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongersine Katılmak, Sivas, Mayıs 2013(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
 24. “2.Puader Kongresi” Ne Katılmak Üzere, Antalya, Mayıs 2013(Panelist Olma)
 25. ” Çocuk İstismarı ve İhmaline Bütüncül Yaklaşım” Konulu Sempozyuma Katılmak Üzere

Görevlendirilmesi, Muğla, Nisan 2013(Davetli Konuşmacı Olma)

 1. Procter&Gamble Tüketim Malları A.Ş’Ye Danışmalık Yapmak Üzere, İstanbul, Nisan 2013(Diğer)
 2. ” Yöneticiler İçin Aşı Eğitimi” Ne Katılmak Üzere, Bolu, Aralık 2012(Davetli Konuşmacı Olma)
 3. “Sağlıklı Çocuk İzlemi ve Annelerin Sorduğu Sorular Konusunda” Danışanlık Yapmak Üzere, İstanbul, Aralık 2012(Diğer)
 4. ” 56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi” Ne Katılmak Üzere, K.K.T.C.,, Kasım 2012(Panel Moderatörlüğü)
 5. ” 12 Th İnternational Advanced Course ” Görevlendirmesine Katılmak Üzere, Güney Kore,, Mayıs 2012(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 6. ” Milli Pediatri Derneği Kütahya Bölgesel Eğitim Toplantısı” Na Katılmak Üzere., Kütahya, Mart 2012(Davetli Konuşmacı Olma)
 7. ” Mid-Level Menagement (Mlm) Workshop’Una Davetli Konuşmacı Olarak Katılmak Üzere, Ankara, Aralık 2011(Davetli Konuşmacı Olma)
 8. ” VI. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi “, Antalya, Kasım 2011(Panel Moderatörlüğü)
 9. Ahekon 2011 (Aile Hekimleri Kongresi) Katılmak, K.K.T.C.,, Ekim 2011(Davetli Konuşmacı Olma)
 10. Essop-2011’E Katılmak, Hollanda,, Eylül 2011(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 11. ” İklim Değişikliğinin ve Çevrenin Çocuk Sağlığına Etkileri “, Kayseri, Eylül 2011(Davetli Konuşmacı Olma)
 12. ” Yöneticiler İçin Aşı Eğitimleri “, Ankara, Haziran 2011(Davetli Konuşmacı Olma)
 13. “Türkiye Milli Pediatri Derneği Şanlıurfa Bölgesel Eğitim Toplantısı “, Şanlıurfa, Mayıs 2011(Davetli Konuşmacı Olma)
 14. “55. Türkiye Milli Pediatri Derneği Kongresi Konu ve Konuşmacılarının Değerlendirileceği Yönetim Kurulu Toplantısı”, Ankara, Mart 2011(Diğer)
 15. “1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi”, İstanbul, Şubat 2011(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 16. “XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı”, İstanbul, Aralık 2010(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 17. “5. Ege Pediatri ve 1. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri Sempozyumu “, İzmir, Aralık 2010(Panel Moderatörlüğü)
 18. “Yöneticiler İçin Aşı Eğitimleri (Immunization Training Of Mid-Level Managers)”, Ankara, Aralık 2010(Davetli Konuşmacı Olma)
 19. “Bebek Sağlığı ve Sağlıklı Bebek Gelişimi” Konulu Toplantıda Danışmanlık Yapmak Üzere Görevlendirilmesi., İstanbul, Kasım 2010(Diğer)
 20. “54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi”, Antalya, Ekim 2010(Panel Moderatörlüğü)
 21. “1. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi”, Aydın, Ekim 2010(Panel Moderatörlüğü)
 22. Congress Of European Society For Social Paediatrics And Child Health, Aydın, Ekim 2010(Başkan Olarak Düzenleyici)
 23. “Bebek Sağlığı ve Sağlıklı Bebek Gelişimi” Konulu Toplantıda Danışmanlık Yapmak Üzere Görevlendirilmesi., İstanbul, Eylül 2010(Diğer)
 24. X.Türk Dünyası Pediatri Kongresi, Kazakistan,, Eylül 2010(Davetli Konuşmacı Olma)
 1. “Bebek Sağlığı ve Sağlıklı Bebek Gelişimi” Konulu Toplantıda Danışmanlık Yapmak Üzere Görevlendirilmesi., İstanbul, Eylül 2010(Diğer)
 2. Icc/Who Aşı Eğitici Eğitimi Workshopuna Katılmak Üzere, Ankara, Haziran 2010(Eğitimci Olarak Düzenleyici)
 3. “Bebek Sağlığı ve Sağlıklı Bebek Gelişimi” Konulu Toplantıda Danışmanlık Yapmak, İstanbul, Haziran 2010(Diğer)
 4. “Türkiye Milli Pediatri Derneği Eğitimi Toplantısı”Na Katılmak, K.K.T.C.,, Mayıs 2010(Panel Moderatörlüğü)
 5. 46. Türk Pediatri Kongresi’Ne Katılmak Üzere, İzmir, Mayıs 2010(Panel Moderatörlüğü)
 6. “Aile Çalıştaylan Değerlendirme Toplantısı”Na Katılmak, Ankara, Mayıs 2010(Panelist Olma)
 7. 5. Ankara Pediatri Günleri%, İzmir, Nisan 2010(Davetli Konuşmacı Olma)
 8. “5. Ankara Pediatri Günleri”, Ankara, Nisan 2010(Davetli Konuşmacı Olma)
 9. “Traning Workshop On Childeren’S Environmental Health”, Ankara, Nisan 2010(Workshop(Çalıştay) etkinliğine çalışan olarak katılım)
 10. “Who-Icc II.Bölgesel Mlm Eğitimi”, Antalya, Mart 2010(Panelist Olma)
 11. “Önce Çocuklar Projesi: Çocuklar İçin Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi”, İstanbul, Aralık 2009(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 12. “14. Pratisyen Hekimlik Kongresi”, Antalya, Ekim 2009(Davetli Konuşmacı Olma)
 13. 53. Milli Pediatri Kongresi, Muğla, Ekim 2009(Panel Moderatörlüğü)
 14. 53. Milli Pediatri Kongresi, Muğla, Ekim 2009(Panel Moderatörlüğü)
 15. “53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi”, Muğla, Ekim 2009(Düzenleme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)
 16. 6- ” Training Of National Training Coordinators On Training Modules For Mid-Level Managers On Immunization”, , 19-24 Ekim 2009, Ankara, Ekim 2009(Panelist Olma)
 17. ” Training Of National Training Coordinators On Training Modules For Mid-Level Managers On Immunization”, Ankara, Ekim 2009(Davetli Konuşmacı Olma)
 18. “V. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi”, Gaziantep, Ekim 2009(Panel Moderatörlüğü)
 19. 5. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Gaziantep, Ekim 2009(Panel Moderatörlüğü)
 20. 5. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Gaziantep, Ekim 2009(Düzenleme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)
 21. “Orta Düzey Yöneticiler Için Aşı Eğitici Eğitimi (Immunization Training Of Mid-Level Managers)” Kolaylaştırıcılar Grubu Toplantısı, Ankara, Haziran 2009(Panelist Olma)
 22. Çocuk ve Çevre Sempozyumu, İzmir, Haziran 2009(Panel Moderatörlüğü)
 23. Çevre ve Çocuk Sağlığı Sempozyumu, İzmir, Haziran 2009(Davetli Konuşmacı Olma)
 24. Türkiye Milli Pediatri Derneği Toplantısı, Çanakkale, Mayıs 2009(Davetli Konuşmacı Olma)
 25. Çanakkale Pediatri Günleri, Çanakkale, Mayıs 2009(Panelist Olma)
 26. Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşımlar, İzmir, Nisan 2009(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 27. “Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu”, İzmir, Nisan 2009(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 1. Ege Üniverstesi 50. Pediatri Günleri, İzmir, Nisan 2009(Davetli Konuşmacı Olma)
 2. Dokuz Eylül Pediatri 10. Pediatri Günleri, İzmir, Mart 2009(Panelist Olma)
 3. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak 10. Pediatri Günleri, İzmir, Mart 2009(Sekreter Olarak Düzenleyici)
 4. 52.Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, Kasım 2008(Panel Moderatörlüğü)
 5. 52. Milli Pediari Kongresi, İzmir, Kasım 2008(Panel Moderatörlüğü)
 6. 52. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, Kasım 2008(Düzenleme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)
 7. Koruyucu Çocuk Sağlığında Beslenme ve Alternatif Tıp Uygulamaları Konulu Sempozyum, Kırıkkale, Kasım 2008(Panelist Olma)
 8. 4. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Ekim 2008(Panel Moderatörlüğü)
 9. 4. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Adana, Ekim 2008(Davetli Konuşmacı Olma)
 10. 4. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Adana, Ekim 2008(Düzenleme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)
 11. Health Of School Age Kongresine Katılmak Üzere, İzlanda,, Ekim 2008(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 12. Essop -2008, İzlanda,, Ekim 2008(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 13. I. Uluslararası Kanser Prevansiyon Sempozyumu, İzmir, Eylül 2008(Davetli Konuşmacı Olma)
 14. 8th İnternational Rotavirus Sempozyumuna Katılmak Üzere, İstanbul, Haziran 2008(Diğer)
 15. Çocuk İstismarı ve İhmaline Bütüncül Yaklaşım, İzmir, Mayıs 2008(Panelist Olma)
 16. Dokuz Eylül Üniversitesi Alaum Bahar Günleri, İzmir, Mayıs 2008(Düzenleme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)
 17. Herkes İçin Sağlık Sempozyumu, İzmir, Mayıs 2008(Panel Moderatörlüğü)
 18. Herkes Için Sağlık Sempozyumu, İzmir, Mayıs 2008(Davetli Konuşmacı Olma)
 19. “European Congress Of Clinical Microbiology And Infectious Diseases”, İspanya,, Nisan 2008(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 20. Türkiye Milli Pediatri Derneği 2.Kış Zirvesi Konulu Kongre, Erzurum, Mart 2008(Davetli Konuşmacı Olma)
 21. Dokuz Eylül 10. Pediatri Günleri, İzmir, Mart 2008(Davetli Konuşmacı Olma)
 22. Dokuz Eylül 10. Pediatri Günleri, İzmir, Mart 2008(Sekreter Olarak Düzenleyici)
 23. Türk Uyku Tıbbı Derneği Temel Uyku Kursu, Ankara, Ocak 2008(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 24. 51. Milli Pediatri Kongresi-Kıbrıs, Kıbrıs, Kasım 2007(Panel Moderatörlüğü)
 25. 51. Milli Pediatri Kongresi-Kıbrıs, Kıbrıs, Kasım 2007(Panel Moderatörlüğü)
 26. 51.Türkiye Milli Pediatri ve VII.Türk Dünyası Pediatri Kongresi, Kıbrıs, Kasım 2007(Davetli Konuşmacı Olma)
 27. VI. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Adana, Ekim 2007(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 28. 4. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Adana, Ekim 2007(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 1. IV. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Adana, Ekim 2007(Düzenleme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)
 2. “European Society For Social Pediatrics And Child Health”, İtalya,, Eylül 2007(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 3. ” Rutin Aşı Uygulamalarında Politika, Strateji ve Yeni Aşılar” Konulu Eğitim Toplantıya, Ankara, Haziran 2007(Değerlendirme Kurulu Üyesi Olarak Katkıda Bulunmak)
 4. Klimik Yaz Okulu 2007, Aydın, Haziran 2007(Panelist Olma)
 5. Klimik Yaz Okulu 2007, Aydın, Haziran 2007(Davetli Konuşmacı Olma)
 6. The 3rd International Conference, İspanya,, Mayıs 2007(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 7. 25th Annual Meeting Of The European Society For Paediatric Infectious Diseases, Portekiz,, Mayıs 2007(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 8. Espıd-2007, Portekiz,, Mayıs 2007(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 9. Ege Bölgesi Pediatri Günleri, İzmir, Nisan 2007(Panel Moderatörlüğü)
 10. Ege Bölgesi Pediatri Günleri, İzmir, Nisan 2007(Düzenleme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)
 11. 27. İstanbul Pediatri Günleri, İstanbul, Nisan 2007(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 12. I Pediatri Günleri Pediatri Günleri Ankara, Ankara, Ocak 2007(Panelist Olma)
 13. 8. Dokuz Eylül Pediatri Günleri, İzmir, Ocak 2007(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 14. Pandemik İnluenza, İzmir, Ekim 2006(Panelist Olma)
 15. Milli Pediatri Derneği Bölgesel Toplantıları-21, Muğla, Mayıs 2006(Panelist Olma)
 16. Adelosan Sorunları Sempozyumu, İzmir, Mayıs 2006(Davetli Konuşmacı Olma)
 17. Erken Çocukluk Gelişiminin Desteklenmesi, Ankara, Mayıs 2006(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 18. Dokuz Eylül 5. Pediatri Günleri, İzmir, Aralık 2005(Panelist Olma)
 19. Dokuz Eylül Üniveristesi 5. Pediatri Günleri, İzmir, Aralık 2005(Davetli Konuşmacı Olma)
 20. Fonksiyonel Beslenme Sempozyumu, İzmir, Kasım 2005(Davetli Konuşmacı Olma)
 21. Natıonal Instıtute Of Health “Promotıng Chıld Development: Yale- Ankara Coolaboratıon” Project Development-Behavıoral Pedıatrısc Unıt Educatıonal Serıes -Iıı, Ankara, Ekim 2005(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 22. Natıonal Instıtute Of Health “Promotıng Chıld Development: Yale- Ankara Coolaboratıon” Project Development-Behavıoral Pedıatrısc Unıt Educatıonal Serıes -Iı, Ankara, Ekim 2005(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 23. III. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Eylül 2005(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 24. III. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, İzmir, Eylül 2005(Panel Moderatörlüğü)
 25. III. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Eylül 2005(Başkan Olarak Düzenleyici)
 26. 41. Türk Pediatri Kongresi, Ankara, Haziran 2005(Panel Moderatörlüğü)
 27. 27. Pediatri Günleri ve 6 Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Nisan 2005(Davetli Konuşmacı Olma)

155. Iı Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İstanbul, Haziran 2003(Panelist Olma)

Çeviri Çalışmaları

1. İngilizce’den Türkçe’ye Kitap Çevirisi: bebeğinizin ilk yılı, Doç.Dr. Adem AYDIN, 2008

Kazanılan Ödül Bilgileri

 1. “bilim yarışması ikincilik ödülü 2008”, wyeth firması 15 bilim yarışması, Bilim Ödülü, Özel Ödül, Ulusal Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Grup Ödülü, 2008
 2. “TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B2 tipi Yayın Teşvik Ödülü, 2004”, TÜBİTAK, Bilim Ödülü, Maddi Ödül, Resmi Ödül, Ulusal Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Bireysel Ödül, 2004
 3. “TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B1 tipi Yayın Teşvik Ödülü, 2003”, TÜBİTAK, Bilim Ödülü, Maddi Ödül, Resmi Ödül, Ulusal Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Bireysel Ödül, 2003
 4. “Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B1 tipi Yayın Teşvik Ödülü, 2002.”, TÜBİTAK, Bilim Ödülü, Maddi Ödül, Resmi Ödül, Ulusal Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Bireysel Ödül, 2002
 5. “TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B2 tipi Yayın Teşvik Ödülü, 2001.”, TÜBİTAK, Bilim Ödülü, Maddi Ödül, Resmi Ödül, Ulusal Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Bireysel Ödül, 2001
 6. “TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B2 tipi Yayın Teşvik Ödülü, 2000.”, TÜBİTAK, Bilim Ödülü, Maddi Ödül, Resmi Ödül, Ulusal Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Bireysel Ödül, 2000
 7. “TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B2 tipi Yayın Teşvik Ödülü, 2000.”, TÜBİTAK, Bilim Ödülü, Maddi Ödül, Resmi Ödül, Ulusal Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Bireysel Ödül, 2000
 8. “Sanofi Pharma firması ile Türk Epilepsi ile savaş derneği, 1999, Proje birincilik ödülü.”, Sanofi Pharma firması ile Türk Epilepsi ile savaş derneği, 1999, Proje birincilik ödülü., , Bilimsel Proje Desteği, Özel Ödül, Ulusal Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Grup Ödülü, 1999
 9. “X. wyeth bilimsel araştırma yarışması B grubu bilim teşvik ödülü”, Wyeth firması, Teşvik Ödülü, Özel Ödül, Ulusal Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Grup Ödülü, 1997
 10. “Anne ve Çocuk Sağlığı Vakfı, 1996, birincilik ödülü”, Anne ve Çocuk Sağlığı Vakfı, 1996,, Bilim Ödülü, Maddi Ödül, Özel Ödül, Ulusal Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Grup Ödülü, 1996

Aldığı Sertifikalar

1. “ege üniversitesi 50. pediatri günleri”, ege üniversitesi, 2009
2. “klinik araştırmaalrda etik yaklaşım”, sağlık bakanlığı, 2009
3. “14. pratisyen Hekimlik Katılık Sertifikası”, pratisyen hekimliği derneği, 2009 4. “dokuz eylül 10. pediari günleri”, dokuz eylül, 2009

 1. “Çanakkale bölgesel eğitim toplantısı”, milli pediatri derneği, 2009
 2. “53. milli pediatri kongresi”, milli pediatri derneği, 2009
 3. “çocuk ve çevre sağlığı sempozyumu”, milli pediatri derneği izmir ŞB, 2009
 4. “klinik ilaç araştırmalarının etik kurullarca değerlendirilmesi sempozyumu”, dokuz eylül üniversitesi, 2008
 5. “essop 2008”, yurt dışı, İzlanda
 6. “52. milli pediatri günleri”, milli pediatri derneği, 2008
 7. “8. internernatioal rotavirus sempozyumu”, CDC Ve WHO, 2008
 8. “9. dokuz eylül pediatri günleri katılım belgesi”, Dokuz Eylül, 2008
 9. “ALAUm bahar günleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2008
 10. “2 milli pediatri kış zirvesi”, milli pediatri derneği, 2008
 11. “Temel uyku kusu serifikası”, Türk uyku tıbbı derneği, 2008
 12. “Roche klinik Çalışma grubu”, Roche Türkiye, 2008
 13. “kırıkkele pediatri günleri”, kırıkkale üniversitesi, 2008
 14. “18th ECMID”, ECMID, İspanya, 2008
 15. “ESSOP 2007”, avrupa sosyal pediatri derneği, İtalya
 16. “DNA vaccine 2007”, DNA 2007 conferance mageger, İspanya
 17. “51. milli pediatri kongresi”, milli pediatri derneği, 2007
 18. “ege bölgersi pediatri günleri”, milli pediatri derneği, 2007
 19. “4. ulusal ana çocuk sağlığı”, çukurova, 2007
 20. “dokuz eylül 8. pediatri günleri”, dokuz eylül, 2007
 21. “ESpID-2007”, ESPID foundation, Portekiz
 22. “51.milli pediatri”, milli pedeiatri, 2007
 23. “uyku bozuklukları ve havacılık tıpbı kongresi”, uyku tıbbı derneği, 2006
 24. “Pandemik influenza”, türk mikrobiyoloji cemiyeti, 2006
 25. “The international vaccine institute workshop”, The international vaccine institute -seul, Güney Kore, 2005
 26. “41. türk pediatri kongresi”, Ankara üniveristei Türk pediatri derneği, 2005
 27. “clinical research methodology workshop”, Ankara üniversitesi, 2005
 28. “Türk Pediatri Yeterlilik kurulu”, Milli Pediatri ve Türk pediatri dernekleri, 2005
 29. “child abuse and neglet workshop”, Ankara Üniversitesi, 2005
 30. “27. pediatri günleri”, istanbul Ün, 2005
 31. “6. dokuz eylül pediatri günleri”, dokuz eylül, 2004
 32. “40. türk pediatri kongresi”, türk pediatri kurumu, 2004
 33. “II. ana çocuk sağlı kongresi”, istanbul üniversitesi, 2003
 1. “yenidoğan sorunları”, Celal Bayar Üniversitesi, 2003
 2. “4. pediatrik acil tıp ve yoğun bakım toplantısı”, acil tı ve yoğun bakım derneği, 2003
 3. “ISO9001-2000 bilinçlendirme eğitimi”, dokuz eylül, 2003
 4. “dokuz eylül 4. pediatri günleri”, dokuz eylül, 2002
 5. “4. ulusal çocuk nörolojisi kongresi”, çocuk nörolojisi derneği, 2002
 6. “immun sistemde güncel bilgiler ve immunizasyon”, milli pediatri, 2001
 7. “essop 2001”, avrupa sosyal pediatri derneği
 8. “tıbbi enformasyon semineri”, hacettepe üniversitesi, 2001
 9. “1. ulusal ana çocuk sağlığı kongresi”, ankara üniversitesi, 2001
 10. “essop 2001”, ESSOP, Polonya
 11. “bilimsel araştırmaların planlanması ve desteklenmesi kursu”, dokuz eylül Ün sağlık bilimleri ensitiüsü, 2001
 12. “dokuz eylül Üniversitesi 3. pediatri günleri”, dokuz eylül üniversitesi, 2000
 13. “dokuz eylül 3. pediatri günleri”, dokuz eylül üniversitesi, 2000
 14. “probleme dayalı öğrenim kursu”, dokuz eylül üniversitesi, 2000
 15. “II ulusal çocuk nörolojisi kongresi”, çocuk nörolojisi derneği, 2000
 16. “idrar yolo enfeksiyonu ve proteinüri meslek içi eğitrim kursu”, milli pediatri derneği, 2000
 17. “çocuk nörolojisi günleri”, gazi üniversitesi, 1999
 18. “akut eklem romatizması”, milli pediatri derneği, 1999
 19. “çocuk nörolojis mezuniyet sonrası eğitim toplantısı”, gazi üniversitesi, 1999
 20. “1. ulusal epilepsi kongresi”, dürk epilepsi ile savaş derneği, 1998
 21. “3. cerrahpaşa çocuk nörolojisi güünleri”, istanbul üniversitesi, 1998
 22. “4. çocuk nörolojisi günleri”, istanbul üniversitesi, 1998
 23. “dokuz eylül 1. pediatri günleri”, dokuz eylül, 1998
 24. “2. ulusal pediatrik endokrinoloji kongresi”, pediatrik endokrinoloji derneği, 1997
 25. “viral hepatitler toplantısı”, milli pediatri derneği izmir, 1997
 26. “egilepsi genetiği toplantısı”, çocuk nörolojisi derneği, 1997
 27. “33. türk pediatri kongresi”, türk pediatri derneği, 1997
 28. “2. mezuniyet sonrası eğirim toplantısı”, göğüs kalp cerrahisi derneği, 1996
 29. “I. ege onkoloji günleri”, ege üniversitesi, 1996
 30. “39. milli pediatri kongresi”, akara üniversitesi milli ped derneği, 1995
 31. “pediatrik endokrinoloji eğitim semineri”, gazi üniversitesi, 1995
 32. “european sociaty of pediatric endocrinology yaz okulu”, european sociaty of pediatric endocrinology, Birleşik Krallık, 1995
 33. “38. milli pediatri kongresi”, mili pedeiatri, 1994

71. “milli pediatri derneği 0-1 yaş bebek beslenmesi kursu”, mili pediatri derneği, 1993 72. “21. UMEMPS klongresi”, UMEMPS, 1993
73. “7. nöroloji mezuniyet sonrası eğitim kursu”, istanbul üniversitesi, 1992
74. “dokuz eylül üniversitesi çocuk kardiyoloji günleri”, dokuz eylül, 1992

Üye olunan Mesleki Bilimsel Sanatsal Kuruluşlar

1. Uyku tıbbı Derneği (TUTD), 2008
2. Sosyal Pediatri Derneği (SOSPED), 2005
3. Türk Pediatri Kurumu Derneği, 2002
4. EUROPEAN SOCIETY FOR SOCIAL PEDIATRICS and CHILD HEALTH (ESSOP), 2001 5. Çocuk Nörolojisi Derneği, 1998
6. Milli Pediatri Derneği İzmir Şubesi, 1997
7. Epilepsi ile Savaşım Derneği, 1997
8. Türk Tabibleri Birliği(TTB), 1990

Jüri Üyelikleri Bilgileri

1. Bilim Dalı Yarışması : 15. wyeth bilimsel araştırma yarışması:yenidoğan ve süt çocuğu beslenmesi, Asil Jüri Üyesi, 2008

DEÜ Birimlerinde Komisyon ve Kurullarda Görev

 1. Mezuniyet Komisyonu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,2007-Devam ediyor
 2. LİDEk, Tıp Fakültesi,2007-Devam ediyor
 3. Aktif Eğitim Komisyonu, Tıp Fakültesi,2004-Devam ediyor
 4. Aktif Eğitim Komisyonu, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü,2004-Devam ediyor
 5. Kütüphane Dökümantasyon Daire Başkanlığında Danışma Kurulu Üyeliği, Tıp Fakültesi,2001-2003

Görev Yerleri

 1. Profesör: -DEÜ, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Mart 2010- Devam ediyor
 2. Doçent: -DEÜ, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Mart 2005-Mart 2010
 3. Yardımcı Doçent: -DEÜ, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Mayıs 2001-Mart 2005
 4. Öğretim Görevlisi: -DEÜ, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Temmuz 1998-Mayıs 2001
 5. Uzman: -DEÜ, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Nisan 1998- Temmuz 1998
 1. Araştırma Görevlisi: -DEÜ, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Temmuz 1993-Nisan 1998
 2. Araştırma Görevlisi: -DEÜ, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Eylül 1990-Mart 1993
 3. Tabip: MARDİN MAZIDAĞ EVCİLER SAĞLIK OCAĞI, Ekim 1989-Eylül 1990

Yönetim – İdari Görevleri

 1. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2021-Devam ediyor
 2. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2018- Ocak 2021
 3. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2015- Ocak 2018
 4. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2012- Ocak 2015
 5. Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Ağustos 2009- Şubat 2010
 6. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2009- Ocak 2012
 7. Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Haziran 2006- Haziran 2009
 8. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2006- Ocak 2009