hasan-ozkan

ÖZGEÇMİŞİM

Kimlik Bilgisi

 


Eğitimi

Adı Soyadı Hasan ÖZKAN
Ünvanı Profesör Doktor
Görevi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi              Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doğum tarihi 1958
Doğum yeri Bodrum
İş adresi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi              Çocuk Sağlığı veHastalıkları Anabilim Dalı
Yenidoğan Bilim Dalı, İnciraltı, 35340 İZMİR
Medeni hali Evli, iki çocuk babası

 

Okul Yılı
Bodrum Turgut Reis İlkokulu 1964- 1969
İzmir Anadolu Lisesi 1969- 1973
Ankara Fen Lisesi 1973- 1976
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1976- 1982

Çalıştığı Kurumlar ve Akademik Görevleri

Kurum Tarih Görev
Şemdinli Sağlık Ocağı, Hakkari 1982- 1984 Sağlık Ocağı Tabibi (Mecburi Hizmet)
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
1984- 1989 Araştırma Görevlisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
1989- 1990 Akademik Uzman
Hollanda Nijmegen Üniversitesi Pediatri Departmanı
Neonatoloji Ünitesi
1990- 1991 Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesinde Fellow
Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
1991- 1992 Tabip Asteğmen
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
1992- 1993 ÖğretimGörevlisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
1993- 1994 Yardımcı Doçent
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
1994- 1999 Doçent
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2000 Profesör
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2001 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
Başkanlığı

Diploma ve Sertifikaları

1982 Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi
“Tıp Doktoru Diploması”
1989 Dokuz
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
“Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık
Belgesi”
1991 Nijmegen
Üniversitesi Pediatrı Departmanı Neonatoloji Ünitesinde
“Neonatoloji fellow’luk belgesi”
1993 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dalında “Üniversite Doçentlik
Diploması”
1997 Yenidoğan Bilim Dalında “Neonatoloji
Yandal Uzmanlık Belgesi”
2000 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dalında “Üniversite Profesörlük Diploması”

 

PROJE DENEYİMİ

Proje Adı Kurum Bütçe Tarih Görev Proje Türü
EMA (Expert Meeting On Neonatal And Pediatric Sepsis Consensus 2010) Kriterleri Yenidoğan Sepsisini Öngörmede Geçerli Midir, Yeni Kriterlere Gereksinim Var Mıdır? TUBİTAK 355000 01.10.2015-01.10.2018 Yürütücü Ulusal
Neonatal Ratlarda Lipopolisakkarit ile İndüklenmiş Kolestaz Modelinde Fukozun Etkileri TUBİTAK 14058 01.09.2015-01.09.2016 Araştırmacı/Uzman Ulusal
Epigenetik Mekanizmaların Süt Kardeşlik Fenomenindeki Rolünün Değerlendirilmesi TUBİTAK 225470 01.05.2015-01.05.2018 Yürütücü Ulusal
Hipoksik İskemik Ensefalopati Siçan Modelinde Epigenetik Düzenleyici Mekanizmalarin Rolü TUBİTAK 91135 01.06.2010-01.09.2011 Danışman Ulusal
Adenozin Reseptör Gen Polimorfizmlerinin Prematüre Apne Gelişiminde Ve Kafein Tedavisine Yanit Farkliliğindaki Rolü TUBİTAK 19645 01.03.2010-01.06.2011 Araştırmacı/Uzman Ulusal
Yenidoğan Sıçanlarda Hiperoksik Akciğer Hasarında Klaritromisin, Montelukast ve Pentoksifilin Tedavileri Etkinliğinin Histolojik Düzeyde Araştırılması TUBİTAK 5465.97 01.01.2006-01.01.2007 Araştırmacı/Uzman Ulusal
Uzun Süreli Dijital Video-EEG Yöntemi İle Saptanmış Elektroensefalografik Nöbeti Olan ve Olmayan Asfiksili Term Yenidoğanların İleri Manyetik Rezonans Teknikleri Kullanılarak Nöbete Bağlı Serebral Hasar Varlığı Yönünden Karşılaştırılması TUBİTAK 79380 01.07.2005-01.01.2008 Araştırmacı/Uzman Ulusal
Endotoksik Sepsis Modelinde Eritropoietinin Dalak ve Timüs Apoptozu Üzerine Etkileri TUBİTAK 4000 31.12.2003-31.12.2004 Araştırmacı/Uzman Ulusal

 

 

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı 10
Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı 5
Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı 1013
Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı Tamamlanan Devam Eden
Yüksek Lisans
Doktora
Uzmanlık 22 2
Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/sorumluluk/olay/üyelik vb.) ·         Türk Tabipler Birliği İzmir Tabip Odası

·         Türkiye Milli Pediatri Derneği İzmir Şubesi

·         Ege Perinatoloji Derneği

·         Türk Neonatoloji Derneği

·         Bebek Sağlığı Derneği

·         Fenilketonürili Çocukları Tarama ve Koruma Derneği İzmir Şubesi

·         Çocuk Sağlığını Koruma Vakfı

·         Birleşmiş Milletler Yardım Fonu Türkiye Milli Komitesi Derneği İzmir Şubesi

·         Kwanis İzmir Şubesi

 

 

 

ÖDÜLLER

 

 

 

 

Ödülün Adı Alındığı Kuruluş Yılı
Epidemiyolojik Çalışmalar Üçüncülük Ödülü Türk Neonatoloji Derneği 2016
Klinik Çalışmalar Birincilik Ödülü Türk Neonatoloji Derneği 2016
Deneysel Çalışmalar Birincilik Ödülü Türk Neonatoloji Derneği 2015
Klinik Çalışmalar Birincilik Ödülü Türk Neonatoloji Derneği 2015
Deneysel Çalışmalar İkincilik Ödülü Türk Neonatoloji Derneği 2015
Deneysel Çalışmalar Üçüncülük Ödülü Türk Neonatoloji Derneği 2014
18. Ulusal Neonatoloji Kongresi Sözel Sunum Birincilik Ödülü

 

Türk Neonatoloji Derneği 2010
18. Ulusal Neonatoloji Kongresi Sözel Sunum İkincilik Ödülü

 

Türk Neonatoloji Derneği 2010
5. Çocuk Beslenmesi Alanında Yayımlanmış En İyi Bilimsel Çalışmalar Ödüllü Yarışması Birincilik Ödülü Milli Pediatri Derneği 2012
3. Çocuk Beslenmesi Alanında Yayımlanmış En İyi Bilimsel Çalışmalar Ödüllü Yarışması İkincilik Ödülü

 

Milli Pediatri Derneği 2010
17. Ulusal Neonatoloji Kongresi Araştırma Birincilik Ödülü

 

Türk Neonatoloji Derneği 2009
1.Çocuk Beslenmesi Alanında Yayımlanmış Bilimsel Çalışmalar Ödüllü Yarışması- 2009, Bilimsel Çalışma Ödülü

 

Milli Pediatri Derneği 2009
15. Ulusal Neonatoloji Kongresi- 2007, Deneysel Araştırma Bildiri Ödülü

 

Türk Neonatoloji Derneği 2007
13. Ulusal Neonatoloji Kongresi Deneysel Araştırma Bildiri Ödülü

 

Türk Neonatoloji Derneği 2002
Anne Ve Bebek Sağlığı Vakfı 2002 Yılı Birincilik Ödülü Anne Ve Bebek Sağlığı Vakfı 2002

 

 

 

 

Yönetilen Tamamlanmış -Tez Danışmanı- olarak Görev Alınan Tez Bilgileri

 

Yönetilen Tamamlanmış Yandal Uzmanlık Tezleri

 1. TezinAdı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri : Astrosit hücre kültüründe bilirubinin neden olduğu

apoptotik ve nekrotik hücre ölümünün değerlendirilmesi, Doç.Dr. Abdullah KUMRAL, Ocak 1999 – Ocak

2003

 1. TezinAdı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri : Ciddi indirekt hiperbilirubinemili term

yenidoğanların uzun süreli izlemi; Türkiye’de kan değişim sınırları yükseltilmeli mi?, Doç.Dr. Nuray DUMAN

(COŞKUN), Mayıs 1999 – Aralık 2001

Yönetilen Tamamlanmış Tıpta Uzmanlık Tezleri

 1. TezinAdı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri : 35 HAFTANIN ALTINDA DOĞAN BEBEKLERDE

SEFALOKAUDAL PROGRESYONU VE ETKİLEYEN KLİNİK LABRATUVAR FAKTÖRLER, Dr. Çisil

ÇERÇİ KUBUR (ÇERÇİ), Aralık 2009 – Aralık 2013

 1. TezinAdı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri : preterm erken membran rüptürünün neonatal

sonuçlar üzerine olan etkilerinin kontrollü karşılaştırılması, Uzm.Dr. Didem Cemile YEŞİLIRMAK

(ÖZİSTEK), Temmuz 2001 – Ağustos 2005

 1. TezinAdı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri : Yenidoğan Bebeklerin Aerobik Normal Fekal

Floralarında Beta-Laktam Antibiyotik Direnci, Doç.Dr. Murat DUMAN, Haziran 1997 – Haziran 1998

 1. TezinAdı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri : Respiratuvar distres sendromlu çok düşük doğum

ağırlıklı bebeklerde senkronize ventilasyon, Doç.Dr. Nuray DUMAN (COŞKUN), Temmuz 1992 – Mayıs

1997

 

 1. TezinAdı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri : Sistemik enflematuvar yanıt sendromlu yenidoğan

bebeklerde idrar nitrit düzeyleri, Doç.Dr. Nevin UZUNER (DİNDAR), Haziran 1994 – Temmuz 1996

 1. TezinAdı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri : Yenidoğanlarda Kan Transfüzyonu Uygulanması

Esnasında Lökosit Filtresi Kullanımının Anti-HLA Antikorlarının Oluşumuna Etkisi (YÖK Tez Veri Tabanı

No:44107), Doç.Dr. Ayşe Semra HIZ KURUL (HIZ), Ocak 1994 – Ocak 1995

Yönetimi Devam eden -Tez Danışmanı- olarak Görev Alınan Tez Bilgileri

Yönetimi Devam eden Tıpta Uzmanlık Tezleri

 1. TezinAdı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri : ”İNFANTİL KOLİK ETYOPATOGENEZİNDE

MATERNAL FAKTÖRLER VE SİRKODİEN GENLERİN ROLÜ”, Dr. Tuğba ÜÇÜNCÜ EGELİ (ÜÇÜNCÜ),

Kasım 2012 -Devam ediyor

 

Makale Yayınları

Doçentlik sonrası Makaleleri

 1. TüzünF, Yücesoy E, Baysal B, Kumral A, Duman N, Özkan H, “Comparison of INTERGROWTH-21

and Fenton growth standards to assess size at birth and extrauterine growth in very preterm infants.”,

Journal of Maternal Fetal and Neonatal Medicine, 2017 Jun 30:1-6. doi:

10.1080/14767058.2017.1339270., 2017, Araştırma Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası

 1. KumralA, İşcan B, Engur D, Tüzün F, Özbal S, Ergur BU, Türkmen Kynak M, Duman N, Özkan H,

“Intranasal surfactant protein D as neuroprotective rescue in a neonatal rat model of periventricular

leukomalacia”, J Maternal Fetal Neonatal Med, 30(4):446-451, 2017, Araştırma Makale, SCI-

Expanded, Doçentlik sonrası

 1. GirayBozkaya Ö, İşcan B, Aksel Kılıçarslan Ö, Duman N, Kumral A, Özkan H, Erçal MD,

“Hypophosphatasia with the association of inv(1)(q11,q21.3) and cleft palate”, Genetic Counseling,

2016;27(1):83-86, 2016, Vaka Takdimi, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası

 1. DidemCemile Irmak, Kumral A, Tüzün F, Baykara B, Tuğyan K, Duman N, Özkan H, “Milk-borne

epidermal growth factor modulates bilirubin levels in neonatal rats”, Clinical Nutrition Experimental,

Volume 3, November 2015, Pages 1?7, 2015, Araştırma Makale, Yurtdışı Hakemli, Doçentlik sonrası

 1. İscanB, Duman N, Tuzun F, Kumral A, Özkan H, “Impact of Volume Guarantee on High-Frequency

Oscillatory Ventilation in Preterm Infants: A Randomized Crossover Clinical Trial”, Neonatology,

108/4/277-282/2015, 2015, Araştırma Makale, SCI, Doçentlik sonrası

 1. KumralA, İşcan B, Tüzün F, Cilaker Mıçılı S, Koyuncu Arslan M, Tuğyan K, Duman N, Özkan H,

“Bacillus Calmette?Guerı´n vaccination: a novel therapeutic approach to preventing hyperoxic lung

injury”, J Matern Fetal Neonatal Med, 28(16):1950-6, 2015, Araştırma Makale, SCI, Doçentlik sonrası

 1. DumanN, Tüzün F, Sever AH, Arslan M, İşcan B, Dİlek M, Kumral A, Özkan H, “Nasal intermittent

positive pressure ventilation with or without very early surfactant therapy for the primary treatment of

respiratory distress syndrome”, The Journal of Maternal Fetal and Neonatal Medicine, 2014 Dec 26:1-6.

[Epub ahead of print], 2014, Araştırma Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası

 1. AltınsoyC, Tüzün F, Duman N, Sever AH, Dilek M, Özbal S, Ergür BU, Yeşilırmak DC, Yılmaz O,

Kumral A, Özkan H, “Effect of induced hypothermia on lipopolysaccharide-induced lung injury in

neonatal rats”, Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 27(4):421-9, 2014, 2014, Araştırma

Makale, SCI-Expanded (2 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. DilekM, Kumral A, Okyay RE, Özbal S, Tuğyan K, Tüzün F, Sever AH, Yılmaz O, Duman N, Özkan H,

“Protective effects of pentoxifylline on lipopolysaccharide-induced white matter injury in a rat model of

periventricular leukomalasia”, Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 26(18):1865-71, 2013,

2013, Araştırma Makale, SCI-Expanded (4 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. FırıncıF, Duman N, Ateş O, Özer E, Kumral A, Erdemir A, Özkan H, “Case of acquired lobar

emphysema mimicking pneumothorax in a neonate”, Eastern mediterranean health journal, 19/11/960-

961/2013, 2013, Vaka Takdimi, Index Meducus, Doçentlik sonrası

 1. KumralA, Tuzun F, Tugyan K, Ozbal S, Yılmaz O, Yesilirmak DC, Duman N, Ozkan H, “Role of

epigenetic regulatory mechanisms in neonatal hypoxic-ischemic brain injury”, Early Human

 

 

Development, 89(3):165-173, 2013, 2013, Araştırma Makale, SCI (12 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 

 1. KumralA, Tuzun F, Ozbal S, Ugur Ergur B, Yılmaz O, Duman N, Ozkan H, “Lipopolysaccharide-

preconditioning protects against endotoxin-induced white matter injury in the neonatal rat brain”, Brain

Research, 1489//81-9/2012, 2012, Araştırma Makale, SCI (9 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. KumralA, Okyay E, Guclu S, Gencpinar P, Islekel GH, Oguz SS, Kant M, Demirel G, Duman N, Ozkan

H, “Cord blood ischemia-modified albumin: Is it associated with abnormal Doppler findings in

complicated pregnancies and predictive of perinatal asphyxia?”, The journal of obstetrics and

gynaecology research, 38/12/2012, 2012, Araştırma Makale, SCI-Expanded (12 eserde atıf), Doçentlik

sonrası

 1. TüzünF, Kumral A, Duman N, Özkan H, “Breast Milk Jaundice: The Impact of Bacteria Present in

Breast Milk And Infant Feces”, J Pediatr Gastroenterol Nutr, 3/2012, 2012, Araştırma Makale, SCI (5

eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. ÖzkanH, Tüzün F, Kumral A, Duman N, “Milk kinship hypothesis in light of epigenetic knowledge”, Clin

Epigenetics, 18/4/2012, 2012, Editöre Mektup, SCI, Doçentlik sonrası

 1. KumralA, Tüzün F, Yeşilırmak DC, Duman N, Özkan H, “Genetic basis of apnea of prematurity and

caffeine treatment response: role of adenosine receptor polymorphisms: Genetic basis of apnoea of

prematurity.”, Acta Paediatrica, 2012 Jul;101(7):299-303, 2012, Araştırma Makale, SCI (10 eserde

atıf), Doçentlik sonrası

 1. TüzünF, Kumral A, Özbal S, Dilek M, Tuğyan K, Duman N, Özkan H, “Maternal prenatal omega-3 fatty

acid supplementation attenuates hyperoxia-induced apoptosis in the developing rat brain”, International

Journal of Developmental Neuroscience, 30(4)/315-23/2012, 2012, Araştırma Makale, SCI (14 eserde

atıf), Doçentlik sonrası

 1. TüzünF, Gençpınar P, Özbal S, Dilek M, Ergür BU, Duman N, Özkan H, Kumral A, “Neuroprotective

effect of neotrofin in a neonatal rat model of periventricular leukomalacia.”, Neuroscience Letters,

520(1)/6-10/2012, 2012, Araştırma Makale, SCI (11 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. TuzunF, Kumral A, Dilek M, Ozbal S, Ergür B, Yesilirmak D, Duman N, Yılmaz O, Ozkan H, “Maternal

omega-3 fatty acid supplementation protects against lipopolysaccharide-induced white matter injury in

the neonatal rat brain”, The Journal of Maternal and Fetal and Neonatal Medicine, 25(6)/849-54/2012,

2012, Araştırma Makale, SCI-Expanded (23 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. DumanN, Tüzün F, Sütçüoğlu S, Yeşilırmak DC, Kumral A, Özkan H, “Impact of volume guarantee on

synchronized ventilation in preterm infants: a randomized controlled trial”, Intensive Care Medicine, 2012

May 23, 2012, Araştırma Makale, SCI (8 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. AltunyurtS, Okyay E, Saatli B, Canbahishov T, Demir N, Özkan H, “Neonatal outcome of fetuses

receiving intrauterine transfusion for severe hydrops complicated by Rhesus hemolytic disease”,

International journal of gynecology & obstetrics, 117/2/153-6/2012, 2012, Araştırma Makale, SCI-

Expanded (2 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. KumralA, Yesilirmak D, Caglayan Sozmen S, Ergur B, Tugyan K, Ozbal S, Guclu S, Duman N, Ozkan

H, “Effect of leptin treatment on neonatal hypoxic-ischemic brain injury”, The Journal of Maternal and

Fetal and Neonatal Medicine, 25(2):141-6/2012, 2012, Araştırma Makale, SCI-Expanded (6 eserde

atıf), Doçentlik sonrası

 1. KiremitciS, Tüzün F, Yesilırmak DC, Kumral A, Duman N, Özkan H, “is gastric aspiration needed for

newborn management in delivery room?”, Resuscitation, 82/1/40-44/2011, 2011, Araştırma Makale,

SCI, Doçentlik sonrası

 1. GencpınarP, Tüzün F, Ozbal S, Tuğyan K, Duman N, Özkan H, Kumral A, “Effects of neotrofin on

neonatal hypoxic ischemic brain injury”, Neuroscience Letters, 505(2)/205-10/2011, 2011, Araştırma

Makale, SCI (10 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. KumralA, Tüzün F, Oner MG, Genç Ş, Duman N, Özkan H, “Erythropoietin in neonatal brain protection:

The past, the present and the future”, Brain & Development, 2010, Review Makale, SCI (37 eserde atıf),

Doçentlik sonrası

 1. KumralA, Genc S, Kutluk K, Ozkan H, “safety concerns with the clinical use of erythropoietin in acute

ischemic stroke”, Stroke, 41/2010, 2010, Editöre Mektup, SCI, Doçentlik sonrası

 1. GirayBozkaya Ö, Kumral A, Yeşilırmak D, Ülgenalp A, Duman N, Erçal M, Özkan H, “Prolonged

unconjugated hyperbilirubinemia associated with the heme oxygenase-1 gene promoter

 

polymorphism.(Doçentlik başvurusunda kullanılmamıştır)”, Acta paediatrica, 99(5):679-83, 2010,

Araştırma Makale, SCI-Expanded (10 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. AbdullahKumral, Didem C. Yeşilirmak, Kazim Tugyan, huseyin Baskin, Isil Tekman, Nuray Duman,

Hasan Ozkan, “activated protein c reduces intestinal injury in an experimental model of necrotizing

enterocolitis”, journal of pediatric surgery, 45(3), 483-489, 2010, 2010, Araştırma Makale, SCI-

Expanded (4 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. OzerEA, Holst JJ, Duman N, Kumral A, Ozkan H, “The relationship between glucagon-like peptide 2

and feeding intolerance in preterm infants”, J Trop Pediatr., 55(4):276-7 2009, 2009, Araştırma Makale,

SCI, Doçentlik sonrası

 1. KumralA, Ozkan H, Duman N, Yesilirmak D, Işlekel G, Ozalp Y, “Breast milk jaundice correlates with

high levels of epidermal growth factor”, Pediatr Res, 66(2):218-21, 2009, 2009, Araştırma Makale,

SCI-Expanded (10 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. SemraHız Kurul, Sümer Sutcuoglu, Uluç Yis, Nuray Duman, Abdullah Kumral, Hasan Ozkan, “The

relationship of neonatal subclinical electrographic seizures to neurodevelopmental outcome at 1 year of

age”, Journal of Maternal Fetal and Neonatal Medicine, 22(7):584-588, 2009, Araştırma Makale, SCI-

Expanded (1 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. KumralA, Tuzun F, Yesilırmak D, Duman N, Ozkan H, “Role of epigenetic regulatory mechanisms in

neonatal hypoxic-ischemic brain injury.”, Medical Hypotheses, 72(6):692-3 2009, 2009, Editöre Mektup,

SCI, Doçentlik sonrası

 1. CetinB, Yesilırmak D, Tuzun F, Kumral A, Duman N, Ozkan H, “Can curry protect the brain from

bilirubin toxicity?”, Medical hypotheses, 72:753?761 2009, 2009, Editöre Mektup, SCI, Doçentlik sonrası

 1. OzerEA, Duman N, Kumral A, Yılmaz Ş, Ören H, Kır M, Özer E, Özkan H, “Chorioangiomatosis

presenting with severe anemia and heart failure in a newborn.”, Fetal Diagnosis and Therapy, 23/1/5-

6/2008, 2008, Vaka Takdimi, SCI-Expanded (6 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. KumralA, Tuzun F, Yesilirmak D, Duman N, Ozkan H, “Circadian genes: Mystery underlying the

physiopathology of infantile colic.”, medical hypotheses, 2008, 2008, Editöre Mektup, SCI, Doçentlik

sonrası

 1. OzkanH, Tuzun F, Kumral A, Yesilirmak D, Duman N, “Increased sleep tendency in jaundiced infants:

Role of endogenous co.”, Medical Hypotheses, 71/6/879-880/2008, 2008, Editöre Mektup, SCI,

Doçentlik sonrası

 1. KumralA, Yeşilırmak D, Tüzün F, Duman N, Özkan H, “Induced hypothermia as a new approach to

bronchopulmonary dysplasia.”, Medical hypotheses, Epub ahead of print/2008, 2008, Editöre Mektup,

SCI, Doçentlik sonrası

 1. DemirK, Kumral A, Duman N, Sarioglu S, Yilmaz O, Yesilirmak DC, Kargi A, Ozkan H, “Clarithromycin,

montelukast, and pentoxifylline combination treatment ameliorates experimental neonatal hyperoxic lung

injury”, The journal of maternal fetal neonatal medicine, 21 (6)/407-413/2008, 2008, Araştırma Makale,

SCI-Expanded (3 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. KasapB, Duman N, Özer E, Tatlı M, Kumral A, Özkan H, “Transient tachypnea of the newborn: a

predictive factor for prolonged tachypnea.”, Pediatrics International, 2008, 2008, Araştırma Makale,

SCI-Expanded (15 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. YeşilırmakDC, Kumral A, Tuğyan K, Cilaker S, Baskın H, Yılmaz O, Duman N, Ozkan H, “Effects of

activated protein C on neonatal hypoxic ischemic brain injury”, Brain Res, 1210:56-62 2008, 2008,

Araştırma Makale, SCI (35 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. OzkanH, Oren H, Tatli MM, Ates H, Kumral A, Duman N, “Erythroid apoptosis in idiopathic neonatal

jaundice”, Pediatrics, 121(5):e1348-51 2008, 2008, Araştırma Makale, SCI, Doçentlik sonrası

 1. AydinA, Ergor O, Ozkan H, “Effects of sociodemographic factors on febrile convulsion prevalence.”,

Pediatrics International, 50, 216?220; 2008, 2008, Araştırma Makale, SCI-Expanded (15 eserde atıf),

Doçentlik sonrası

 1. OzbekA, Kumral A, Guvenir T, Varol Tas F, Gencer O, Duman N, Ozkan H, “Maternal psychosocial

aspects in hypernatremic dehydration with high sodium concentrations in breast milk: a case-control

study”, Journal of paediatrics and child health, 44/38-43/2008, 2008, Araştırma Makale, SCI (8 eserde

atıf), Doçentlik sonrası

 

 1. YesilirmakD, Kumral A, Baskin H, Ergur BU, Aykan S, Genc S, Genc K, Yilmaz O, Tugyan K, Giray O,

Duman N, Ozkan H, “Activated protein C reduces endotoxin-induced white matter injury in the

developing rat brain”, Brain Research, 1164/14-23/2007, 2007, Araştırma Makale, SCI (14 eserde atıf),

Doçentlik sonrası

 1. KumralA, Baskin H (AK and HB contributed equally), Yesilirmak DC, Ergur BU, Aykan S, Genc S, Genc

K, Yilmaz O, Tugyan K, Giray O, Duman N, Ozkan H, “Erythropoietin Attenuates Lipopolysaccharide-

Induced White Matter Injury in the Neonatal Rat Brain.”, Neonatology, 2007;92:269-278, 2007,

Araştırma Makale, SCI (61 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. TatlıMM, Serbetcioglu MB, Duman N, Kumral A, Kirkim G, Mutlu B, Ozkan H, “Feasibility of neonatal

hearing screening program with two-stage transient oto-acoustic emissions in Turkey”, Pediatrics

International, 49, 2, 161-166, 2007, 2007, Araştırma Makale, SCI-Expanded (5 eserde atıf), Doçentlik

sonrası

 1. MakayB, Duman N, Özer E, Kumral A, Yesilirmak DC, Özkan H, “Randomized, controlled trial of early

intravenous nutrition for prevention of neonatal jaundice in term and near-term neonates.”, J Pediatr

Gastroenterol Nutr, 44(3):354-8; 2007, 2007, Araştırma Makale, SCI (4 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. OzdemirD, Uysal N, Tugyan K, Gonenc S, Acıkgoz O, Aksu I, Ozkan H, “The effect of melatonin on

endotoxemia- induced intestinal apoptosis and oxidative stres in infant rats”, Intensive Care Med,

33(3):511-6, 2007, Araştırma Makale, SCI (9 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. AydınA, Akman H, Özkan H, “İnfantil kolik”, dokuz eylül Üniversitesi tıp fakültesi dergisi, 1/17/247-

253/2007, 2007, Review Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

 1. KumralA, Yesilirmak DC, Sonmez U, Baskın H, Tugyan K, Yilmaz O, Genc S, Gokmen N, Genc K,

Duman N, Ozkan H, “Neuroprotective effect of the peptides ADNF-9 and NAP on hypoxic-ischemic

brain injury in neonatal rats.”, Brain Res, 1115(1):169-78, 2006, Araştırma Makale, SCI (40 eserde

atıf), Doçentlik sonrası

 1. Yilmaz,S,Duman,N, Ozer,E, Kavas,N, Oren,H, Demircioglu,F, Kumral,A, Ozkan,H, Irken,G, Ozer,E, “A

case of rhesus hemolytic disease with hemophagocytosis and severe iron overload due to multiple

transfusions.”, J Pediatr Hematol Oncol., 28/5/290-292/2006, 2006, Vaka Takdimi, SCI (7 eserde atıf),

Doçentlik sonrası

 1. ÖzkanH, Duman N, Kumral A, Kasap B, Özer EA, Lebe B, Yaman A, Berk T, Yılmaz O, Özer E,

“Inhibition of vascular endothelial growth factor-induced retinal neovascularization by retinoic acid in

experimental retinopathy of prematurity.”, Physiological research, 55 (3) 267-75 2006, 2006, Araştırma

Makale, SCI (8 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. KöroğluT, Yılmaz O, Özer E, Baskın A, Gökmen N, Kumral A, Duman M, Özkan H, “Erythropoietin

attenuates lipopolysaccharide-induced splenic and thymic apoptosis in rats.”, Physiol Res, 55:309-16,

2006, Araştırma Makale, SCI (10 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. ÖzkanH, Değirmenci B, Musal B, İtil B, Akalın E, Kılınç O, Özkan S, Alıcı E, “Task-based learning

programme for clinical years of medical education”, Educ Health (Abingdon), 19/1/32-42/2006, 2006,

Araştırma Makale, Index Meducus (11 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. DumanN, Utkukan S, Kumral A, Köroğlu T, Özkan H, “Polyethylene skin wrapping accelerates recovery

from hypothermia in very low-birthweight infants”, Pediatr Int, 48:29-32., 2006, Araştırma Makale, SCI-

Expanded (1 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. AydınA, Arslan N, Bim G, Koçak N, Sağıltıcı C, Gündoğdu Ç, Ünal N, Özkan H, “Akut gastroenteritli

olguların başvuru sırasındaki bulgularının ve tedaviye yanıtlarının değerlendirilmesi”, Dokuz Eylül

Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20/1-5/2006, 2006, Araştırma Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik

sonrası

 1. KumralA, Genc S, Ozer E, Yilmaz O, Gokmen N, Köroğlu TF, Duman N, Genc K, Ozkan H,

“Erythropoietin Downregulates Bax and DP5 ProApoptotic Gene Expression in Neonatal Hypoxic-

Ischemic Brain Injury.”, Biol Neonate, 24:205-210, 2006, Araştırma Makale, SCI (25 eserde atıf),

Doçentlik sonrası

 1. KumralA, Tugyan K, Gonenc S, Genc K, Genc S, Sonmez U, Yilmaz O, Duman N, Uysal N, Ozkan H,

“Protective effects of erythropoietin against ethanol-induced apoptotic neurodegenaration and oxidative

stress in the developing C57BL/6 mouse brain.”, Brain Res Dev Brain Res., 160(2):146-56. (Aralık

2005), 2005, Araştırma Makale, SCI (66 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 

 

 

 1. AylınOzbek, Suha Mıral, Neslihan Eminagaoglu, Hasan Ozkan, “Development and behavior of non-

handicapped preterm children from a developing country”, Pediatrics International, 47: 532-540, 2005,

2005, Araştırma Makale, SCI-Expanded (9 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. OzdemirD, Ozkan H, Akkoc N, Onen F, Gurler O, Sari I, Akar S, Birlik A, Kargi A, Ozer E, Pozio E,

“Acute Trichinellosis in Children Compared with Adults”, Pediatr Infect Dis J, 24(10):897-900, 2005,

Araştırma Makale, SCI (29 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. OrenH, Duman N, Anal O, Ozkan H, Irken G, “Detection and clinical evaluation of antineutrophil

antibodies in neonates who had a blood transfusion or exchange transfusion”, Pediatr Int., 47(5): 518-

22, 2005, 2005, Araştırma Makale, SCI-Expanded (1 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. OzdemirD, Tugyan K, Uysal N, Sonmez U, Sonmez A, Acikgoz O, Ozdemir N, Duman M, Ozkan H,

“Protective effect of melatonin against head trauma-induced hippocampal damage and spatial memory

deficits in immature rats”, Neurosci Lett, 385:234-239, 2005, Araştırma Makale, SCI (67 eserde atıf),

Doçentlik sonrası

 1. KumralA, Gonenç S, Acıkgoz O, Sonmez A, Genc K, Yılmaz O, Gokmen N, Duman N, Ozkan H,

“Erythropoietin increases glutathione peroxidase enzyme activity and decreases lipid peroxidation levels

in hypoxic-ischemic brain injury in neonatal rats.”, Biol Neonate., 87;1:15-8, 2005, Araştırma Makale,

SCI (34 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. ÖzerEA, Kumral A, Özer E, Yılmaz O, Duman N, Özkal S, Köroğlu T, Özkan H, “Effects of

erythropoietin on hyperoxic lung injury in neonatal rats.”, Pediatr Res, 58:38-41, 2005, Araştırma

Makale, SCI (26 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. OzdemirD, Uysal N, Gonenc S, Acikgoz O, Sonmez A, Topcu A, Ozdemir N, Duman M, Semin I, Ozkan

H, “Effect of melatonin on brain oxidative damage induced by traumatic brain injury in immature rats.”,

Physiol Res, 54(6):631-637, 2005, Araştırma Makale, SCI (33 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. DumanM, Abacioglu H, Karaman M, Duman N, Ozkan H, “Beta-lactam antibiotic resistance in aerobic

commensal fecal flora of newborns”, Pediatrics International, 47: 267-273:2005, 2005, Araştırma

Makale, SCI-Expanded (17 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. DündarNO, Anal Ö, Dündar B, Özkan H, Caliskan S, Büyükgebiz A, “Longitudinal investigation of the

relationship between breast milk leptin levels and growth in breast-fed infants”, Journal of Pediatric

Endocrinology and Metabolism, 18:181-187;2005, 2005, Araştırma Makale, SCI (23 eserde atıf),

Doçentlik sonrası

 1. OzerEA, Kumral A, Ozer E, Duman N, Yılmaz O, Ozkal S, Ozkan H, “Effect of retinoic acid on oxygen-

induced lung injury in the newborn rat”, Pediatr Pulmonol., 2005 Jan;39(1):35-40., 2005, Araştırma

Makale, SCI (27 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. BoraE, Giray O, Ulgenalp A, Ozkan H, Ercal D, “An unusual case of monosomy 18p: Minor

malformations without mental retardation”, The Turkish Journal of Pediatrics, 2005;47(2):199-201, 2005,

Vaka Takdimi, SCI-Expanded (2 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. TatliMM, Kumral A, Duman N, Ozkan S, Ozkan H, “An unusual cutaneous lesion as the presenting sign

of spinal dysraphism in a preterm infant”, Pediatric Dermatology, 21:664-6 2004, 2004, Vaka Takdimi,

SCI-Expanded (3 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. KumralA, Uysal N, Tugyan K, Sonmez A, Yilmaz O, Gokmen N, Kiray M, Genc S, Duman N, Köroğlu T,

Ozkan H, Genc K, “Erythropoietin improves long-term spatial memory deficits and brain injury following

neonatal hypoxia-ischemia in rats”, Behav Brain Res, 153:77-86, 2004, Araştırma Makale, SCI (182

eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. KumralA, Genc S, Genc K, Duman N, Tatli M, Sakizli M, Ozkan H, “Hyperbilirubinemic Serum is

Cytotoxic and Induces Apoptosis in Murine Astrocytes”, Biol Neonate, 87/ 99-104/2004, 2004,

Araştırma Makale, SCI (8 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. TatlıMM, Kumral A, Duman N, Demir K, Gurcu O, Özkan H, “Spontaneous intestinal perforation after

oral ibuprofen treatment of patent ductus arteriosus in two VLBW infants”, Acta Paediatrica, 2004;

93:999-1001, 2004, Vaka Takdimi, SCI (51 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. DumanN, Oren H, Gulcan H, Kumral A, Olguner M, Ozkan H, “Scrotal hematoma due to neonatal

adrenal hemorrhage”, Pediatrics International, 46, 360-62 2004, 2004, Vaka Takdimi, SCI-Expanded

(11 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. GulcanH, Duman N, Kumral A, Caymaz S, Gulay Z, Ozkan H, “Acridine-orange test in neonates with

nosocomial pneumonia”, Intensive Care Med, 30, 729 2004, 2004, Editöre Mektup, SCI (1 eserde atıf),

 

 

Doçentlik sonrası

 

 1. OzkanH, Duman N, Kumral A, Gulcan H, “Synchronized ventilation of very-low-birth-weight infants;

report of 6 years? experience”, The Journal of Maternal Fetal and Neonatal Medicine, 15 :261-5 2004,

2004, Araştırma Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası

 1. MansurTatlı, Abdullah KUMRAL, Nuray DUMAN, Didem YESİLİRMAK, Hasan OZKAN, “Pulmonary

Hemorrhage after RhDNase Treatment in a Preterm Infant with Chronic Lung Disease”, International

Pediatrics, Vol. 19/No. 4/2004, 2004, Vaka Takdimi, Yurtdışı Hakemli, Doçentlik sonrası

 1. DumanN, Ozkan H, Serbetcioglu B, Mutlu (Ogun) B, Kumral A, “Long-term follow up of otherwise

healthy term infants with marked hyperbilirubinemia: should the limits of exchange transfusion be

changed in Turkey?”, Acta Paediatrica, 2004 Mar;93(3):361-7., 2004, Araştırma Makale, SCI (7 eserde

atıf), Doçentlik sonrası

 1. GirayO, Duman N, Akbas Y, Bora E, Ulgenalp A, Ercal D, Ozkan H, “Adams-Oliver sendromu”, Çocuk

Sağlığı ve Hastalıkları, 47/123-127/2004, 2004, Vaka Takdimi, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

 1. KumralK, Baskin H, Gokmen N, Yilmaz O, Genc K, Genc S, Tatli M, Duman N, Ozer E, Ozkan H,

“Selective Inhibition of Nitric oxide in Hypoxic-ischemic Brain Model in Newborn Rats”, Biol. Neonate,

85;51-54, 2004, Araştırma Makale, SCI (32 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. ÖzkanH, Değirmenci B, Musal B, İtil O, Akpınar H, Akalın E, Özkan Ş, Alıcı E, “Task-based learning

( TBL) in Dokuz Eylül University Medical School Turkey”, Medical Teacher, 26(3): 279-280, 2004,

Araştırma Makale, SCI, Doçentlik sonrası

 1. MutluB, Serbetcioglu B, Duman N, Ozkan H, Kırkım G, “Longterm outcomes of neonatal

hyperbilirubinemia: objective and subjective audiological findings”, Clinical Otolarygology, 2003

Dec;28(6):507-13., 2003, Araştırma Makale, SCI (12 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. DumanM, Irken G, Oren H, Ucar C, Atabay B, Yilmaz S, Yuksel F, Ozkan H, “Plasma transforming

growth factor beta1 levels in thrombocytopenic and nonthrombocytopenic neonates.”, Biol Neonate,

84(3)/206-13/2003, 2003, Araştırma Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası

 1. OzkanH, Oren H, Duman N, Duman M, “Dermal bilirubin kinetics during phototherapy in term

neonates”, Acta Pediatrica, 92; 577-81: 2003, 2003, Araştırma Makale, SCI (4 eserde atıf), Doçentlik

sonrası

 1. GencS, Genc S, Kumral A, Baskin H, Ozkan H, “Bilirubin is Cytotoxic to Rat Oligodendrocytes in vitro”,

Brain Res, 985, 135-141 (2003)., 2003, Araştırma Makale, SCI (12 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. UlgenalpA, Duman N, Schaefer FV, Whetsell L, Bora E, Gulcan H, Kumral A, Oren H, Giray O, Erçal D,

Ozkan H, “Analyses of polymorphism for UGT1A1 exon 1 promoter in neonate with pathologic and

prolonged jaundice”, Biology of neonate, 83/258-262/2003, 2003, Araştırma Makale, SCI (23 eserde

atıf), Doçentlik sonrası

 1. KumralA, Duman N, Gulcan H, Sarioğlu S, Tuncer C, Ozkan H, “Renal tubular dysgenesis and multipl

intestinal perforation”, Pediatr Dev Pathol., 6(1):96-8 2003, 2003, Vaka Takdimi, SCI (1 eserde atıf),

Doçentlik sonrası

 1. KumralA, Ozer E, Yilmaz O, Akhisaroglu M, Gokmen N, Duma N, Ulukus C, Genc S, Ozkan H,

“Neuroprotective effect of erythropoietin on hypoxic-ischemic brain injury in neonatal rats”, Biology of

Neonate, 83/224-228/2003, 2003, Araştırma Makale, SCI (181 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. KumralA, Baskin H, Duman N, Yilmaz O, Tatli M, Ozer E, Gokmen N, Genc S, Ozkan H, “Erythropoietin

protects against necrotizing enterocolitis of newborn rats by the inhibition of nitric oxide formation”, Biol.

Neonate, 84(4):325-9, 2003, Araştırma Makale, SCI (21 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. DumanN, Oren H, Duman M, Ozkan H, “Intracranial hemorrhage and hematuria in a neonate

associated with heavy maternal smoking”, The Turkish Journal of Pediatrics, 45, 71-3 2003, 2003, Vaka

Takdimi, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası

 1. DumanN, Kumral A, Gulcan H, Özkan H, “Outcome of very low birht weight infants in a developing

country: a prospective study from the western region of Turkey”, The Journal of Maternal-Fetal Neonatal

Medicine, 13, 54-58 2003, 2003, Araştırma Makale, SCI-Expanded (4 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. KumralA, Duman N, Tatli MM, Ozbek A, Demircioglu F, Ozkan H, “Hypernatraemic dehydration due to

high sodium concentrations in breast milk: possible relationship with unwanted pregnancy.”, Acta

Paediatr, 2002;91(11):1268-9, 2002, Editöre Mektup, SCI (4 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 

 

 1. GulcanH, Kumral A, Duman N, Eroglu U, Özkan H, “Yenidoğanda peritoneal diyalize bağlı şilöz asit”,

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 45, 322-325, 2002, 2002, Vaka Takdimi, Ulusal Hakemli,

Doçentlik sonrası

 1. OzkanH, Dundar N, Ozkan S, Kumral A, Duman N, Gulcan H, “Hypertrichosis following measles

immunization”, Pediatr Dermatol, 18, 457-58 2001, 2001, Vaka Takdimi, SCI-Expanded (2 eserde atıf),

Doçentlik sonrası

 1. ÖrenH, Duman N, Abacıoğlu YH, Özkan H, İrken G, “Association between serum macrophage

colony-stimulating factor levels and monocyte and thrombocyte counts in healthy, hypoxic, and septic

term neonates”, Pediatrics, 2001;108(2):329-332, 2001, Araştırma Makale, SCI (2 eserde atıf),

Doçentlik sonrası

 1. KumralA, Ölmez D, Duman N, Gülcan H, Özkan H, “Yenidoğanın Geçici Hiperürisemisine Bağlı Akut

Böbrek Yetmezliği”, DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 15/3/239-242/2001, 2001, Vaka Takdimi, Ulusal

Hakemli, Doçentlik sonrası

 1. GulcanH, Duman N, Kumral A, Sagol O, Lebe B, Kavukcu S, Ercal D, Celiloglu M, Ozkan H, “Goldston

Syndrome: report of a case”, Genet Couns, 12, 263-67 2001, 2001, Vaka Takdimi, SCI-Expanded (4

eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. DumanN, Gulcan H, Cingoz I, Ercal D, Ozkan H, “Konjenital hipotiroidinin eşlik ettiği varyant infantil

spinal muskuler atrofi olgusu”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15,165-169, 2001, 2001,

Vaka Takdimi, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

 1. ÖzkanH, Polack B, Musal B, Akpınar H, Akalın E, Özkan A, Alıcı E, “Mezuniyet Öncesi Klinik Tıp

Eğitiminde Taska Dayalı Öğrenim ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği”, Dokuz Eylül

Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Aktif Eğitim Özel Sayısı. 2001:11-23., 2001, Vaka Takdimi, Ulusal

Hakemli (5 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. DumanN, Gülcan H, Kumral A, Cingöz H, Özkal S, Özer E, Erçal M, Özkan H, “Konjenital hipotiroidinin

eşlik ettiği varyant infantil spinal müsküler atrofili bir yenidoğan”, dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesi

dergisi, 15(2):165-169, 2001, 2001, Vaka Takdimi, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

 1. DumanN, Kumral A, Gulcan H, Erboy F, Tanur Z, Özkan H, “Uzamış yenidoğan sarılıklarının

retrospektif incelenmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15, 91-98, 2001, 2001,

Araştırma Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

 1. ÖzkanH, Uzuner N, Ören H, Çabuk N, İşlekel H, “Urinary nitrite excretion after prophylactic

intravenous immunoglobuin in premature infants”, Biol Neonate, 77,101-104 (2000)., 2000, Araştırma

Makale, SCI, Doçentlik sonrası

 1. DumanN, Utkutan S, Özkan H, Ozdogan S, “Are the stool characteristics of preterm infants affected by

infant formulas?”, The Turkish Journal of Pediatrics, 42, 138-44, 2000, Araştırma Makale, SCI-

Expanded (3 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. OztureH, Duman M, Duman N, Ozkan H, “How phototherapy affects the relation between serum

bilirubin and plasma malondialdehyde in neonates”, Archives Disease in Childhood Fetal and Neonatal

Edition, 82, 171-2 2000, 2000, Araştırma Makale, SCI (2 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. OzkanH, Duman N, “Türk Neonatoloji Derneği Çok Merkezli Çalışma Grubu, Türkiye’de perinatal

mortalite: 1999″, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi,, 43, 315-320, 2000, 2000, Araştırma Makale,

Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

 1. DumanN, Ozkan H, Duman M, “Respiratuvar distres sendromlu çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde

uzun süreli senkronize ventilasyon”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 43,20-29, 2000, 2000,

Araştırma Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

 1. OzkanS, Ozkan H, Fetil E, Corapcioglu F, Yilmaz S, Ozer E, “Acrodermatitis enteropathica with

Pseudomonas aeruginosa sepsis”, PEDIATRIC DERMATOLOGY, 16(6)/444-7/1999, 1999, Vaka

Takdimi, SCI-Expanded (11 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. ÖzkanH, Aydın A, Demir N, Erci T, Büyükgebiz A, “Associations of IGF-I, IGFBP-1 and IGFBP-3 on

intrauterine growth and early catch-up growth.”, Biol Neonate, Biol Neonate 1999;76:274-282 (DOI:

10.1159/000014169), 1999, Araştırma Makale, SCI (19 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. OzkanH, Oren H, Duman N, Ozkan S, Sarıoglu S, Anal O, Simsek A, Sagol O, Irken G, “Transfusion-

associated graft-versus-host disease following exchange transfusion in a newborn”, European Journal

of Pediatrics, 158; 343: 1999, 1999, Vaka Takdimi, SCI (5 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 

 1. ÖzkanHasan, Abacığlu Hakan, Duman Nuray, Çelikkol Bilge, Özkütük Aydan, “Neonatal konjunktivit

profilaksisinde povidon iyodinin etkinliği ve güvenirliğinin kontrolü”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dergisi, 42/3/459-467/1999, 1999, Araştırma Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

 1. OzkanH, Duman N, “Türkiye Çok Merkezli Surfaktan Çalışması Sonuçları, Respiratuvar distres

sendromlu prematüre bebeklerde surfaktan uygulaması”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 42,

163-171, 1999, 1999, Araştırma Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

 1. ÖzkanH, Duman N, Abacıoğlu H, Çelikkol B, Songur M, “Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde

başlangıç antibiyotik seçimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13: 219-225, 1999,

Araştırma Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

 1. ÖzkanH, Anal Ö, Turan A, Giray Ö, “Maternal preeclampsia and jitteriness in preterm infants”,

Pediatrics international, 41/557-560/1999, 1999, Araştırma Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası

 1. SemraKurul, Hasan Özkan, Özden Anal, Nurullah Akkoç, Gülersu İrken, “Efficacy of leucocyte filters

during transfusions in preventing the development of anti-HLA antibodies”, The Indian Journal of

Pediatrics, 65(5):729-734, 1998, Araştırma Makale, SCI-Expanded (3 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. IrkenG, Mutafoglu Uysal K, Olgun N, Undar B, Akkoç N, Ozkan H, Akyol F, Cevik N, “Platelet activation

during the early neonatal period”, Biol Neonate, 1998 ; 73(3) : 166-171, 1998, Araştırma Makale, SCI

(12 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. ÖzkanH, Demir N, Duman N, Corapcioglu F, Erata Y, Ozer E, “Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

1993-1997 yılları perinatal mortalite hızları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12, 41-

46, 1998, 1998, Araştırma Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

 1. DumanM, Özkan H, Demiroglu S, Duman N, Celıkkol B, Yunus S, “Term yenidoğanlarda transkutan

bilirubinometrenin klinik uygulanımı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12, 53-58, 1998,

1998, Araştırma Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

 1. OzkanH, Duman N, “Neonatal sepsiste yeni görüşler”, Galenos, 14, 6-13, 1998, 1998, Review Makale,

Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

 1. ÖzkanH, Celıkkol B, Duman N, Oguz A, Uran B, “Neonatal outcome after premature rupture of

membranes at 14 weeks gestation”, Journal of Neonatology, 5, 3-4, 1998, 1998, Vaka Takdimi,

Yurtdışı Hakemli, Doçentlik sonrası

 1. HasanÖzkan, Hüseyin Gülen, Namık Demir, Erdener Özer, Şebnem Haberal, Derya Erçal, Necla T

Çevik, “Non-immune hydrops fetalis and bilateral pulmonary hypoplasia in a newborn with vascular

hamartoma”, The Turkish Journal of Pediatrics, 39(4):557-560, 1997, 1997, Vaka Takdimi, SCI,

Doçentlik sonrası

 1. UzunerN, İşlekel H, Özkan H, Sen A, Yenice S, Cevik N, “Urinary nitrite excretion in low birth weight

neonates with systemic inflammatory response syndrome”, Biol Neonate, 71,362-366 (1997)., 1997,

Araştırma Makale, SCI (13 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. AktaşS, Sarıoğlu S, Özkan H, Yunus S, Özer E, Celikkol B, Pınar T, “Kosta Polidaktili Sendromu

(Saldino-Noonan)”, Perinatoloji Dergisi, 4(3), 156-158 (1996)., 1996, Vaka Takdimi, Ulusal Hakemli,

Doçentlik sonrası

 1. HasanÖzkan, Naim Ay, Dinç Özaksoy, Derya Erçal, Yakup Erata, Hatice Durak, Özcan Evyapan, Suphi

Toprak, “Congenital Chylothorax”, The Turkish Journal of Pediatrics, 38(1):113-117,1996, 1996, Vaka

Takdimi, SCI (4 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. OzkanH, Duman M, Duman N, “Respiratuvar distres sendromlu prematüre yenidoğanlarda surfaktan

replasman tedavisinin oksijenizasyon ve ventilasyona etkileri”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi,

39, 211-220, 1996, 1996, Araştırma Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

 1. DumanN, Ozkan H, Akgur F, Duman M, “Prematüre bebeklerde kısa barsak sendromu”, Dokuz Eylül

Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10, 17-24, 1996, 1996, Vaka Takdimi, Ulusal Hakemli, Doçentlik

sonrası

 1. SemihKüçükgüçlü, Yeşim Tunçok, Hasan Özkan, Hülya Güven, Ayşen Uguz, Fikret Maltepe, “Multiple-

dose activated charcoal in an accidental vancomycin overdose”, J Toxicol Clin Toxicol, 34(1), 83-6

(1996), 1996, Vaka Takdimi, SCI (23 eserde atıf), Doçentlik sonrası

 1. KavukçuS, Türkmen M, Polat M, Özkan H, Cevık N, “Hyperuricemia and acute renal failure in a

newborn”, Indian J Pediatr, 62/4/491-3/1995, 1995, Vaka Takdimi, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası

 

 

 1. ÖzkanH, Duman N, Duman M, “Sekelsiz yaşatılan 25 haftalık 650 gram ağırlığındaki olgu”, Dokuz

Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9, 1-6, 1995, 1995, Vaka Takdimi, Ulusal Hakemli, Doçentlik

sonrası

 1. Prof.Dr.Hasan ÖZKAN, Prof.Dr. Nurullah AKKOÇ, Doç.Dr. Adem AYDIN, Prof.Dr. Salih KAVUKÇU,

Prof.Dr. H. Nur OLGUN, Prof.Dr. Gülarsu İRKEN, Uzm. Faize YÜKSEL, Prof.Dr.Çevik NT,

“Relationship between serum unconjugated bilirubin levels and the autofluorescence of white blood cells

in neonatal jaundice.”, Biol Neonate., 68(2):100-3., 1995, Araştırma Makale, SCI (6 eserde atıf),

Doçentlik sonrası

 1. ÖzkanH, Ören H, Erdağ N, Çevik N, “Breast milk versus infant formulas: effects on intestinal blood flow

in neonates”, Indian Journal of Pediatrics, 1994;61(6):703-709, 1994, Araştırma Makale, SCI-

Expanded, Doçentlik sonrası

 1. ÖrenH, İrken G, Ören B, Olgun HN, Özkan H, “Assessment of clinical impact and predisposing factors

for neonatal thrombocytopenia”, Indian Journal of Pediatrics, 1994;61(5):551-558, 1994, Araştırma

Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası

 1. ÖzkanH, Uzuner N, Şen A, “Total parenteral beslenme alan prematüre bebeklerde Kandida Albikans

septisemisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8,110-113 (1994)., 1994, Araştırma

Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

 1. ÖrenH, Özkan H, Ören B, Küpelioğlu A, Çevik N, “A case of common truncus arteriosus with rare

cardiac abnormalities”, Turkish Journal of Pediatrics, 1994;36(2):171-174, 1994, Vaka Takdimi, SCI-

Expanded, Doçentlik sonrası

 1. KöseG, Özkan H, Ozdamar F, Kavukçu S, Özaksoy D, “Cholelithiasis in cervico-oculo-acoustic

(Wildervanck’s) syndrome”, Acta Paediatr, 82/10/890-1/1993, 1993, Vaka Takdimi, SCI, Doçentlik

sonrası

Makale Yayınları

Tıpta Uzmanlık sonrası Makaleleri

 1. ÖzkanH, Olgun HN, Ören H, Çevik N, “The effect of phototherapy on total phospholipid levels of red

cell membrane in jaundiced neonates”, Indian J Pediatr, 1993;60(4):600-602, 1993, Araştırma Makale,

SCI-Expanded, Tıpta Uzmanlık sonrası

 1. ÖzkanH, Olgun N, Şaşmaz E, Abacıoğlu YH, Okuyan M, Çevik N, “Nutrition, Immunity and Infections:

T Lymphocyte Subpopulations in Protein-Energy Malnutrition”, Journal of Tropical Pediatrics, 39: 257-

259, 1993, Araştırma Makale, SCI (21 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası

 1. OlgunHN, Özkan H, Ören H, Erdem N, Çevik N, “Kawasaki syndrome”, Turkish Journal of Pediatrics,

1992;34:115-120, 1992, Vaka Takdimi, SCI-Expanded, Tıpta Uzmanlık sonrası

 1. ÖzkanH, Köse G, Ünsal E, “Oculocerebral hypopigmentation syndrome (cross syndrome)”, Turkish

Journal of Pediatrics, 33/247-52/1991, 1991, Vaka Takdimi, SCI-Expanded (2 eserde atıf), Tıpta

Uzmanlık sonrası

Makale Yayınları

Öğrenim Sırasında Makaleler

 1. DirikE, Olgun H, Özkan H, Çevik N, Canda T, “İnkontinensiya Pigmenti Akromians (Hypomelanosis Of

Ito)”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 32: 301 – 306, 1989, 1989, Vaka Takdimi, Ulusal Hakemli

 

Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri

Doçentlik sonrası Bildirileri

 1. TüzünF, İscan B, Filipeli B, Cilaker Mıçılı S, Ergür BU, Duman N, Özkan H, Kumral A,”EFFECTS OF

MATERNAL FOLIC ACID SUPPLEMENTATION ON AIRWAY REMODELLING AND ALLERGIC

AIRWAY DISEASE RISK”,”Neonatology, 111/4/383-446″,SPİN 2017,            Recent Avances in Neonatal

MEdicine, İrlanda, Mayıs 2017, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. BaysalB, Tüzün F, Yücesoy E, Özbal S, Ergür BU, Olgun Y, Kırkım G, Duman N, Kumral A, Yılmaz O,

Özkan H,”Bilirubin Ensefalopatisini Önlemede Yeni Tedavi Seçenekleri: Darbepoetin ve Topiramat

Faydalı Olabilir mi?”,Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-25), Antalya, Nisan 2017, Hakemli

organizasyon, Doçentlik sonrası

 

 1. BaysalB, Kumral A, Özbal S, Ergür BU, Tüzün F, Yücesoy E, İşcan B, Duman N, Özkan H,”Proflaktik

Fukoz Desteği Yenidoğan Kolestazını Önleyebilir mi?”,Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-25),

Antalya, Nisan 2017, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. ÜzerS, Savcı S, Duman N, Tüzün F, Kumral A, Özkan H,”DOES IT MAKE ANY SENSE FOR

PREMATURE INFANTS AT RISK TO START NEURODEVELOPMENTAL TREATMENT IN THE

NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT? A RANDOMIZED, CONTROLLED CLINICAL TRIAL”,”European

Journal of Pediatrics, 175(11):1393-1880″,EAPS 2016, İsviçre, Ekim 2016, Uluslararası Hakemli

organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. TüzünF, Yücesoy E, Baysal B, Kumral A, Duman N, Özkan H,”COULD NEW INTERGROWTH-21

CURVES CHANGE INTRAUTERINE AND EXTRAUTERINE GROWTH RETARDATION INCIDENCE IN

VERY SMALL PREMATURE INFANTS”,”European Journal of Pediatricss, 175(11):1393-1880″,EAPS

2016, İsviçre, Ekim 2016, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. TüzünF, Altınsoy C, Duman N, Sever AH, Dilek M, Özbal S, Ergür BU, Yılmaz O, Kumral A, Özkan

H,”Effect of Induced Hypothermia on Lipopolysaccharide-Induced Lung Injury in Neonatal

Rats”,”Neonatology, 109(4):384-385″,31. International workshop on surfactant replacement therapy,

İtalya, Haziran 2016, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. TüzünF, Yücesoy E, Baysal B, Deveci N, Kumral A, Duman N, Özkan H,”YENİ İNTERGROWTH-21

EĞRİLERİ ÇOK KÜÇÜK PREMATÜRE BEBEKLERDE İNTRAUTERİN VE EKSTRAUTERİN

BÜYÜME GERİLİĞİ İNSİDANSINI DEĞİŞTİREBİLİR Mİ”,24. UNEKO, Antalya, Nisan 2016,

Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. ÇelebiÇelik F, Duman N, Tüzün F, Keskinoğlu P, Kumral A, Özkan H,”YENİDOĞANLARDA OMFALİT

GELİŞİMİNE ETKİ EDEN GÜNCEL FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: PROSPEKTİF OLGU

KONTROL ÇALIŞMASI”,24. UNEKO, Antalya, Nisan 2016, Uluslararası Hakemli organizasyon,

Doçentlik sonrası

 1. ÜzerS, Savcı S, Duman N, Tüzün F, Kumral A, Özkan H,”RİSKLİ PREMATÜRE BEBEKLERDE

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE UYGULANAN NÖROGELİŞİMSEL TEDAVİ UYGULAMALARININ

MOTOR PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ”,24. UNEKO, Antalya, Nisan 2016, Uluslararası Hakemli

organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. KumralA, İşcan B, Ergür D, Tüzün F, Özbal S, Ergür BU, Türkmen M, Duman N, Özkan

H,”INTRANASAL SURFACTANT PROTEIN D AS NEUROPROTECTIVE RESCUE IN A NEONATAL

RAT MODEL OF PERIVENTRICULAR LEUKOMALACIA”,International Workshop on Surfactant

replacement, İsveç, Haziran 2015, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. İşcanB, Kumral A, Tüzün F, Cilaker Mıçılı S, Tuğyan K, Duman N, Özkan H,”EFFECTS OF

PERINATAL STEROID THERAPY ON DEVELOPING BRAIN AND GROWTH FACTORS: WHAT IS

THE CRITICAL TIME WINDOW?”,30 th International Workshop on Surfactant replacement, İsveç,

Haziran 2015, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. İşcanB, Kumral A, Tüzün F, Cilaker Mıçılı S, Tuğyan K, Duman N, Özkan H,”NEONATAL

RATLARDA BEYİN GELİŞİMİNİN FARKLI AŞAMALARINDA UYGULANAN STEROİD

TEDAVİSİNİN BÜYÜME FAKTÖRLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ”,22.UNEKO, Adana, Nisan 2015,

Doçentlik sonrası

 1. YücesoyE, Baysal B, İşcan B, Tüzün F, Duman N, Kumral A, Özkan H,”Gastrik Pnömatozisin Nadir

rastlanan Bir Nedeni: Nozokomiyal Sepsis”,23. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Adana, Nisan 2015,

Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. BaysalB, Yücesoy E, İşcan B, Tüzün F, Duman N, Kumral A, Özkan H,”Nadir Görülen Neonatal

İntestinal Psödo- Obstruksiyon Olgusu”,23. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Adana, Nisan 2015,

Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. İşcanB, Duman N, Tüzün F, Kumral A, Özkan H,”Impact of Volume Guarantee on High-Frequency

Oscillatory Ventilation in Preterm Infants: A Randomized Crossover Clinical Trial.”,”Neonatology,

2015;108(4):277-82″,23. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Adana, 2015, Nisan, Adana, Nisan 2015,

Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. YücesoyE, Tüzün F, Baysal B, İşcan B, Duman N, Kumral A, Ünal E, Özkan H,”Konjenital Renal

Anomaliye Sekonder Psödohipoaldestronizm Tablosu Gelişen Bir Yenidoğan”,23. Ulusal Neonatoloji

Kongresi, Adana, Nisan 2015, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 

 

 

 1. BaysalB, Kumral A, Yücesoy E, İşcan B, Tüzün F, Duman N, Özkan H,”PSEUDO BARTTER

SENDROMUNUN NADİR NEDENLERİNDEN BİRİ… ANULER PANKREAS”,23. Ulusal Neonatoloji

Kongresi, Adana, Nisan 2015, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. ÜnalE, İşcan B, Yücesoy E, Baysal B, Tüzün F, Duman N, Kumral A, Özkan H,”İkizden ikize

transfüzyon sendromu: Olgu sunumu”,23. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Adana, Nisan 2015, Doçentlik

sonrası

 1. YücesoyE, Baysal B, İşcan B, Kumral A, Tüzün F, Duman N, Özkan H,”Ağır hiponatremi ile prezente

olan bir konjenital adrenal hiperplazi olgusu”,23. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Adana, Nisan 2015,

Doçentlik sonrası

 1. AbdullahKumral, Burçin İşcan, Defne Engür, Funda Tüzün, Seda Özbal, Bekir Uğur Ergür, Münevver

Kaynak Türkmen, Nuray Duman, Hasan Özkan,”Deneysel Periventriküler Lökomalazi Modelinde

Kurtarma Tedavisi Olarak İntranazal Surfaktan Protein D Kullanımı”,23. Ulusal Neonatoloji Kongresi,

Adana, Nisan 2015, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. İşcanB, Duman N, Tüzün F, Kumral A, Özkan H,”RESPİRATUVAR DİSTRES SENDROMLU

PREMATÜRE İNFANTLARDA VOLÜM GARANTİLİ YÜKSEK FREKANSLI OSİLATUVAR

VENTİLASYON: YENİ BİR AKCİĞER KORUYUCU VENTİLASYON STRATEJİSİ OLABİLİR

Mİ”,22. UNEKO, Adana, Nisan 2015, Doçentlik sonrası

 1. SerimDemirgören B, Özbek A, Örmen M, Ergin C, Aydın A, Özer E, Özkan H,”Does Mother’s emotions

effect breastmilk content?”,”Infant Mental Health Journal, P1-49″,14th WAİMH World Congress,

İskoçya, Haziran 2014, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. KoyuncuArslan M, Duman N, Sever AH, İşcan B, Kumral A, Özkan H,”Prematüre bebeklerde total

parenteral beslenmeden tam enteral beslenmeye farklı geçiş yöntemlerinin klinik sonuçlara etkisi”,22.

Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Nisan 2014, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. GirayBozkaya Ö, İşcan B, Aksel Ö, Duman N, Kumral A, Özkan H, Erçal MD,”Yarık damak eşlik eden

hipofosfatazyalı bir olgu”,22. Ulusal Neonatoloji kongresi, Antalya, Nisan 2014, Hakemli organizasyon,

Doçentlik sonrası

 1. İşcanB, Kuyum P, Arslan N, Duman N, Kumral A, Özkan H,”Propiyonik asidemi tedavi

komplikasyonu;izolösin eksikliğine sekonder gelişen akrodermatitis enteropatika benzeri cilt

lezyonları”,22. Ulusal neonatoloji kongresi, Antalya, Nisan 2014, Hakemli organizasyon, Doçentlik

sonrası

 1. KumralA, İşcan B, Cilaker Mıçılı S, Tüzün F, Duman N, Koyuncu Arslan M, Tuğyan K, Özkan

H,”BCG AŞISI HİPEROKSİK AKCİĞER HASARINI ENGELLEYEBİLİR Mİ?”,22. ulusal neonatoloji

toplantısı, Antalya, Nisan 2014, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. ÇerçiKubur Ç, İşcan B, Duman N, Kumral A, Özkan H,”PREMATÜRE BEBEKLERDE SARILIK

SEFALOKAUDAL OLARAK MI İLERLER?”,22. ulusal neonatoloji kongresi, Antalya, Nisan 2014,

Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. UlusoyE, Tüfekçi Ö, İşcan B, Duman N, Kumral A, Ören H, Özkan H,”YENİDOĞANLARDA

TROMBOSİTOPENİ NEDENLERİ VE SONUÇLARI”,22. ulusal neonatoloji kongresi, Antalya, Nisan

2014, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. ÖztürkAT, İşcan B, Yaman A, Giray Bozkaya Ö, Duman N, Kumral A, Özkan H,”Yenidoğan

döneminde retinoblastom gelişen Beckwith-Wiedemann Sendromlu bir olgu”,22.Ulusal Neonatoloji

Kongresi, Antalya, Nisan 2014, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. KumralA, Kant M, Okyay RE, Güçlü S, Gençpınar P, Oguz SS, Demirel G, Duman N, Özkan H, İşlekel

GH,”Kordon Kanı İskemi-Modifiye Albumin Perinatal Asfiksi Tanısında Erken Bir Biyobelirteç Olabilir

mi?”,25. Ulusal Biyokimya Kongresi, İzmir, Eylül 2013, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. SeverAH, Duman N, Keskinoğlu P, Koyuncu Arslan M, İşcan B, Kumral A, Özkan H,”Erken Agresif

Nütrisyon Uygulanan Preterm Bebeklerde Taburculuk Sırasında Saptanan Ekstrauterin Büyüme Geriliği

Üzerine Etki Eden Faktörler”,21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Nisan 2013, Uluslararası

Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. İşcanB, Koyuncu Arslan M, Sever AH, Giray Bozkaya Ö, Duman N, Kumral A, Özkan H,”Nadir

Görülen Bir Sendrom: Anoftalmi Plus Sendromu”,21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Nisan 2013,

Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. KoyuncuArslan M, Kızılca Ö, İşcan B, Sever AH, Kır M, Duman N, Kumral A, Özkan H,”Diabetik

Anne Bebeğinde Nadir Gelişen Bir Komplikasyon: Ventriküler Taşikardi”,21. Ulusal Neonatoloji

 

Kongresi, Antalya, Nisan 2013, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 

 1. KoyuncuArslan M, Şahin M, İşcan B, Sever AH, Kır M, Duman N, Kumral A, Özkan H,”Terapötik

Hipoterminin Beklenmedik Bir Komplikasyonu: İnferolateral Erken Repolarizasyon”,21. Ulusal

Neonatoloji Kongresi, Antalya, Nisan 2013, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. DumanN, Tüzün F, Sever AH, Koyuncu Arslan M, İşcan B, Dilek M, Kumral A, Özkan

H,”RESPİRATUAR DİSTRES SENDROMLU PREMATÜRE BEBEKLERDE PRİMER TEDAVİDE

PROFİLAKTİK SURFAKTANLI YA DA SURFAKTANSIZ NAZAL ARALIKLI POZİTİF BASINÇLI

VENTİLASYON UYGULAMASI”,21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Nisan 2013, Uluslararası

Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. ÖzkanH, Sever AH, Duman N, Kumral A, İşcan B, Koyuncu Arslan M,”Basit Ventilasyon ve

Oksijenizasyon İndeksleri Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Pretermlerde Başarılı Ekstübasyonu Tahmin

Edebilir mi?”,21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Nisan 2013, Uluslararası Hakemli organizasyon,

Doçentlik sonrası

 1. PınarGençpınar, Funda Tüzün, Abdullah Kumral, Seda Özbal, Kazım Tuğyan, Nuray Duman, Osman

Yılmaz, Hasan Özkan,”Deneysel Hipoksik İskemik Ensefalopati Modelinde Neotrofinin Koruyucu

Rolü”,”Neuroscience Letters, 14;505(2):205-10; 2011″,20. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-20),

Bodrum, Nisan 2012, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. CemAltınsoy, Funda Tüzün, Nuray Duman, Ali Haydar Sever, Mustafa Dilek, Seda Özbal, Bekir Ergür,

Yeşilırmak D, Osman Yılmaz, Abdullah Kumral, Hasan Özkan,”Hipotermi Uygulamasının Deneysel

Bronkopulmoner Displazi Modelinde Koruyucu Rolü”,20. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-20),

Bodrum, Nisan 2012, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. GirayBozkaya Ö, Koyuncu Arslan M, Sever AH, İşcan B, Kumral A, Duman N, Özkan H,”Yenidoğanda

nadir görülen ve mortal seyreden bir sendrom:Fryns sendromu”,20.ulusal neonatoloji kongresi, Bodrum,

Nisan 2012, Doçentlik sonrası

 1. SeverAH, Bayram E, Arslan MK, Topçu Y, Karakaya P, Yiş U, Güleryüz H, Arslan N, Kumral A, Duman

N, Özkan H,”İyi metabolik kontrollü, kötü klinik seyirli bir neonatal sitrulinemi olgusu”,20. Ulusal

Neonatoloji Kongresi (UNEKO-20), Bodrum, Nisan 2012, Doçentlik sonrası

 1. SeverAH, Koyuncu Arslan M, Olguner M, Uğurlu ŞB, Kır M, İşcan B, Kumral A, Duman N, Özkan

H,”ciddi persistan pulmoner hipertansiyonlu konjenital diyafram hernisi olgusunda cerrahi tedavi

planlamada PDA şant yönünün önemi”,20. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-20), Bodrum, Nisan

2012, Doçentlik sonrası

 1. SeverAH, Duman N, Tüfekçi Ö, Arslan MK, Özer E, Kumral A, Ören H, İrken G, Özkan H,”Masif

fetomaternal hemoraji olgusu: Maternal HbF düzeyi tanısal bir belirteç olabilir mi?”,20. Ulusal

Neonatoloji Kongresi (UNEKO-20), Bodrum, Nisan 2012, Doçentlik sonrası

 1. KoyuncuArslan M, Tüzün F, Dilek M, Sever A, Kumral A, Duman N, Özkan H,”Asinetobakter ve listeria

menenjiti: iki etken, iki klinik gidiş”,19. ulusal neonatoloji kongresi, Marmaris, Nisan 2011, Doçentlik

sonrası

 1. FundaTüzün, Abdullah Kumral, Mustafa Dilek, Seda Özbal, Bekir U Ergür, Nuray Duman, Hasan

Özkan,”Maternal Omega 3 Yağ Asidi Desteğinin Periventriküler Lökomalazide Koruyucu Rolü”,19.

Ulusal Neonatoloji Kongresi, Marmaris, Nisan 2011, Doçentlik sonrası

 1. AbdullahKumral, Funda Tüzün, Seda Özbal, Bekir U Ergür, Osman Yılmaz, Nuray Duman, Hasan

Özkan,”Endotoksinle Uyarılmış Toleransın Beyaz Cevher Hasarı ve Gen Ekspresyonlarına Etkisi”,19.

Ulusal Neonatoloji Kongresi, Marmaris, Nisan 2011, Doçentlik sonrası

 1. KumralA, Tüzün F, Tuğyan K, Yesilırmak DC, Yılmaz O, Duman N, Özkan H,”epigenetik düzenleyici

mekanizmaların hipoksik-iskemik ensefalopati gelişimindeki rolü”,19. ulusal neonatoloji kongresi,

Marmaris, Nisan 2011, Doçentlik sonrası

 1. KiremitçiS, Tüzün F, Yeşilırmak D, Kumral A, Duman N, Özkan H,”Doğum odası resusitasyonunda

gastrik aspirasyon gerekli midir?”,19. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Marmaris, Nisan 2011, Doçentlik

sonrası

 1. DilekM, Kır M, Tüzün F, Sever A, Koyuncu Arslan M, Karadaş U, Kumral A, Duman N, Özkan

H,”İntraperikardial karaciğer hernisi”,19. Ulusal neonatoloji kongresi, Marmaris, Nisan 2011, Doçentlik

sonrası

 

 

 1. DilekM, Kır M, Sever A, Tüzün F, Koyuncu Arslan M, Karadaş U, Kumral A, Duman N, Özkan

H,”Pulmoner kapak yokluğu sendromu”,19. Ulusal neonatoloji kongresi, Marmaris, Nisan 2011,

Doçentlik sonrası

 1. SeverA, Tüzün F, Dilek M, Koyuncu Arslan M, Kumral A, Duman N, Özkan H,”Neonatal pertussis;iki

olgu, iki farklı klinik seyir”,19. Ulusal neonatoloji kongresi, Marmaris, Nisan 2011, Doçentlik sonrası

 1. BurcuSerim, Aylin Özbek, Murat Örmen, Canem Ergin, Adem Aydın, Esra Özer, Hasan Özkan,”The

Relationship Between Mammary Gland Permeability And The Factors Related To Mothers And Their

Babies”,”EUROPEAN PSYCHİATRY, P02-512″,19th European Congress of Psychiatry, Avusturya,

Mart 2011, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. TüzünF, Kumral A, Yeşilırmak D, Dilek M, Özbal S, Tuğyan K, Duman N, Özkan H, Yılmaz

O,”Maternal omega-3 esansiyel yağ asidi desteğinin yenidoğan sıçanlarda hiperoksik beyin hasarı

modeli üzerine olan etkisi”,18. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Bodrum, Nisan 2010, Doçentlik sonrası

 1. gökmenbilgili, Yeşilırmak D, Dilek M, Duman N, Kumral A, Özkan H,”Erken agresif parenteral nütrisyon

ile beslenen intrasuterin büyüme kısıtlılığı olan ve olmayan çok düşük doğum ağırlıklıbebeklerin

erken büyüme hızlarının kontrollü karşılaştırılması”,18. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Bodrum, Nisan

2010, Doçentlik sonrası

 1. GirayBozkaya Ö, Kumral A, Yeşilırmak D, Ülgenalp A, Duman N, Erçal M, Özkan H,”Uzamış indirek

hiperbilirubinemide hem oksijenaz 1 gen promotor polimorfizminin rolü”,”acta paediatrica, 99(5):679-

83″,18. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Bodrum, Nisan 2010, Doçentlik sonrası

 1. YeşilırmakD, Özkan H, Tuğyan K, baykara b., Duman N, Kumral A,”Yenidoğan ratlarda bilirubin

düzeyleri epidermal büyüme faktörü ile modüle edilebilir”,18. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Bodrum,

Nisan 2010, Doçentlik sonrası

 1. DumanN, Yeşilırmak D, Sütçüoğlu S, Tüzün F, Kumral A, Özkan H,”Respiratuar distres sendromlu çok

düşük doğum ağırlıklı preterm bebeklerde senkronize ventilasyona volüm garantinin etkisi: uzun süreli

randomize kontrollü bir çalışma”,18. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Bodrum, Nisan 2010, Doçentlik

sonrası

 1. KumralA, Yeşilırmak D, Sözmen Ş, Ergür B, Tuğyan K, Özbal S, Güçlü S, Duman N, Özkan

H,”Yenidoğanın hipoksik iskemik beyin hasarında leptin tedavisinin etkinliği”,18. Ulusal Neonatoloji

Kongresi, Bodrum, Nisan 2010, Doçentlik sonrası

 1. YeşilirmakDC, Özdamar S, Tüzün F, Duman N, Kumral A, Özkan H,”Malignite ilişkili olmayan

yenidoğan hiperürisemisinde rasburicase tedavisi”,17. ulusal neonatoloji kongresi, Çeşme, Nisan 2009,

Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. SütçüoğluSümer, Yeşilırmak D, Bilgili Gökmen, Tüzün F, Duman N, Kumral A, Kır M, Özkan

H,”Persistan pulmoner hipertansiyon tanılı yenidoğanlarda oral sildenafil ve konvansiyonel tedavi

etkinliklerinin karşılaştırılması”,17. ulusal neonatoloji kongresi, Çeşme, Nisan 2009, Hakemli

organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. KurulS, Sütçüoğlu S, Yiş U, Duman N, Kumral A, Özkan H,”Subklinik neonatal konvülsiyonlar

düzeltilmiş birinci yaşta nörogelişimsel özellikleri etkiler mi?”,17.Ulusal Neonatoloji Kongresi, Çeşme,

Nisan 2009, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. TüzünF, Yılmaz Ş, Yeşilırmak D, Ulusoy E, Duman N, Kumral A, Ören H, Özkan H,”Ağır konjenital

nötropeni (kostmann sendromu)”,17.ulusal neonatoloji kongresi, Çeşme, Nisan 2009, Doçentlik sonrası

 1. SütçüoğluS, Tüzün F, Kalafatcılar A, Yeşilırmak D, Bilgili G, Kumral A, Duman N, Özkan H,”Term

yenidoğanlarda nadir görülen bir apne sebebi: konjenital santral hipoventilasyon sendromu”,17.ulusal

neonatoloji kongresi, Çeşme, Nisan 2009, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. TüzünF, Sütçüoğlu S, Kalafatcılar A, Yeşilırmak D, Bilgili G, Duman N, Kumral A, Kır M, Özkan

H,”Yenidoğanda ender görülen bir durum: atrial septal anevrizma ve atrial flutter birlikteliği”,17.ulusal

neonatoloji kongresi, Çeşme, Nisan 2009, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. HızKurul S, Sutcuoglu S, Yiş U, Duman N, Kumral A, Özkan H,”The relationship of neonatal subclinical

electrographic seizures to neurodevelopmental outcome at one year of age”,8th European Congress on

Epileptology, Almanya, Eylül 2008, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. YesilirmakD, Karakaya P, Duman N, Sutcuoglu S, Bilgili G, Kumral A, Ozkan H,”konjenital şilotorakslı

iki olguda oktreotid tedavisi erken anne sütüne geçiş”,16. ulusal neonatoloji kongresi, Antalya, Nisan

2008, Doçentlik sonrası

 

 

 1. YesilirmakD, Kumral A, Bagriyanik A, Kiray M, Caglayan S, Baskin H, Guclu S, Duman N, Ozkan

H,”Yenidoğan sıçanlarda hiperoksik akciğer hasarında aktive protein c tedavisinin etkinliğinin

araştırılması”,16. ulusal neonatoloji kongresi, Antalya, Nisan 2008, Hakemli organizasyon, Doçentlik

sonrası

 1. DumanN, Sutcuoglu S, Yesilirmak D, Utkutan S, Kumral A, Ozkan H,”çok düşük doğum ağırlıklı

bebeklerde elektif periferik yerleşimli santral katater kullanımı, branül kullanımına göre mortalite,

morbidite, maliyet ve işlem süresini nasıl değiştirir?: randomize, prospektif çalışma”,16. ulusal

neonatoloji kongresi, Antalya, Nisan 2008, Doçentlik sonrası

 1. YesilirmakD, Kumral A, Tugyan K, Baskın A, Tekmen I, Duman N, Ozkan H,”Nekrotizan enterokolit

tedavisinde aktive protein c tedavisinin yeri”,16. ulusal neonatoloji kongresi, Antalya, Nisan 2008,

Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. KumralA, Yesilirmak D, Caglayan S, Ergur B, Tugyan K, Yilmaz O, Baskin H, Guçlu S, Duman N,

Ozkan H,”Hipoksik iskemik ensefalopati modelinde leptin düzeylerinin hücre hasarı ile ilişkisinin

araştırılması”,16. Ulusal neonatoloji kongresi, Antalya, Nisan 2008, Hakemli organizasyon, Doçentlik

sonrası

 1. DemirK, Kumral A, Duman N, Sarıoğlu S, Yeşilırmak D, Yılmaz O, Özkan H,”Yenidoğanın deneysel

hiperoksik akciğer hasarı modelinde klaritromisin, montelukast ve pentoksifilin tedavilerinin histolojik

düzeyde etkinliğinin araştırılması.”,15. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Nisan 2007, Hakemli

organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. HasanÖzkanr B, Türkmen M, Soylu A, Akan M, Hazan E, Köroğlu T, Duman N, Kavukçu S,”Yenidoğan

yoğun bakım ünitesinde preterm olgularda aEEG kullanımı: Dokuz Eylül Üniversitesi deneyimi”,15.

Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Nisan 2007, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. SütçüoğluS, Duman N, Yeşilırmak D, Soylar R, Bilgili G, Özer E, Kumral A, Özkan H,”Fatal sonuçlanan

ağır trakeomalazili bir yenidoğan olgusu”,15.Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Nisan 2007, Hakemli

organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. KumralA, Yeşilırmak DC, Aykan S, Akhisaroğlu M, Tuğyan K, Genç Ş, Mıcılı S, Sütçüoğlu S, Yılmaz

O, Duman N, Özkan H,”Prematüre apnesinde metilksantinlerin akut döneminde beyin hasarı ve uzun

dönemde kognitif fonksiynlar üzerine olan etkisinin araştırılması”,15.Ulusal Neonatoloji Kongresi,

Antalya, Nisan 2007, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. DumanN, Yeşilırmak D, Sütçüoğlu S, Kumral A, Özkan H,”Respiratuvar distres sendromlu çok düşük

doğum ağırlıklı bebeklerde senkronize ventilasyona volüm garanti eklenmesinin kısa ve uzun dönem

sonuçlar üzerine etkisi”,15.Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Nisan 2007, Hakemli organizasyon,

Doçentlik sonrası

 1. YeşilırmakDC, Kumral A, Tuğyan K, Baskın H, Mıcılı S, Yılmaz O, Duman N, Özkan H,”Yenidoğan

hipoksik iskemik ensefalopati modelinde aktive protein C tedavisinin etkinliğinin araştırılması”,15.Ulusal

Neonatoloji Kongresi, Antalya, Nisan 2007, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. YeşilırmakD, Kumral A, Yüksel Eğrilmez M, Baskın A, Ergür B, Genç Ş, Akyan S, Genç K, Yılmaz O,

Tuğyan K, Duman N, Özkan H,”İntrauterin lipopolisakkarid uygulanması sonrası oluşturulan

periventriküler lökomalazi modelinde aktive protein C tedavisinin beyin hasarı ve sitokin ekspresyonu

üzerine olan etkilerinin araştırılması”,VIII. Ulusal Histoloji ve Embryoloji KOngresi, Malatya, Haziran

2006, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. ÖzbekA, Kumral A, Güvenir T, Varol Taş F, Duman N, Özkan H,”Psychosocial aspects of mothers with

high sodium in breast milk and hypernatremic dehydration in their newborns”,”The journal of maternal

fetal neonatal medicine, abstract of the european congress of perinatal and neonatal medicine”,XXth

European Congress of Perinatal Medicine., Çekya, Mayıs 2006, Uluslararası Hakemli organizasyon,

Doçentlik sonrası

 1. A.Kumral,K.Tugyan, S.Gonenc, K.Genc, S.Genc, U.Sonmez, O.Yilmaz, N.Duman, N.Uysal,

H.Ozkan,”Protective effect of erythropoietin against ethanol- induced apoptotic neurodegenaration and

oxidative stress in the developing C57BL / 6 mouse brain”,XX. European Congress of Perinatal and

Neonatal Medicine, Çekya, Mayıs 2006, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. ÖzbekA, Kumral A, Güvenir T, Varol Taş F, Duman N, Özkan H,”Anne sütü sodyum değeri yüksekliği

ile birlikte hipernatremik dehidratasyonu olan yenidoğanların annelerinin psikososyal özellikleri; olgu-

kontrol çalışması”,16. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Kemer, Nisan

2006, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 

 

 

 1. DidemYeşilırmak, Abdullah KUMRAL, Şermin GENÇ, Kürşad GENÇ, Kazım TUĞYAN, Simge AYKAN,

Osman YILMAZ, Nuray DUMAN, Hasan ÖZKAN,”Gelişmekte oLan Fare Beyninde Etanol Aracılı

Nöronal Hasarda Eritropoietin Tedavisinin BDNF Ekspresyonuna Etkisi”,14.Ulusal Neonatoloji Kongresi,

Antalya, Nisan 2006, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. NurayDUMAN, Abdullah KUMRAL, Esra Özer, Didem YEŞİLIRMAK, Sümer Sütçüoğlu, Hasan

ÖZKAN,”Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Çok Düşük

Doğum Ağırlıklı Bebeklerin Ardışık Son İki Beş Yıldaki Morbidite ve Mortalite Verilerinin

Karşılaştırılması”,14. ulusal neonatoloji kongresi, Antalya, Nisan 2006, Hakemli organizasyon,

Doçentlik sonrası

 1. DidemYeşilırmak, Murat Saygı, Ramazan Soylar, Nuray Duman, Ayhan Abacı, Abdullah Kumral,

Hasan Özkan,”Bilateral vokal kord paralizisi olan bir yenidoğan olguda priapizm”,14.Ulusal Neonatoloji

Kongresi, Antalya, Nisan 2006, Doçentlik sonrası

 1. ÖzerEA, Holst JJ, Duman N, Kumral A, Özkan H,”Beslenme intoleransı olan preterm bebeklerde

glukagon benzeri peptid 2 düzeylerinin araştırılması”,14.Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Nisan

2006, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. ÖzkanH, Duman N, Kumral A, Kasap Demir B, Özer E, Lebe B, Yaman A, Berk T, Yılmaz O, Özer

E,”Deneysel prematüre retinopatisinde “vasküler endotelial growth faktör” ün sebep olduğu retinal

neovaskülarizasyonnun retinoik asit ile inhibe edilmesi”,14.Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Nisan

2006, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. ÖzerE, Duman N, Kumral A, Yılmaz Ş, Ören H, Kır M, Özer E, Özkan H,”İntrauterin büyüme

kısıtlılığı ve ağır anemi ile bulgu veren nadir bir plasental tümör olgusu:

chorioangiomatosis”,14.Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Nisan 2006, Hakemli organizasyon,

Doçentlik sonrası

 1. FırıncıF, Kumral A, Yeşilırmak D, Çakmakcı H, Sütçüoğlu S, Duman N, Özkan H,”Abdominal

distansiyon ayırıcı tanısında mekonyum tıkaç sendromu”,14.Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya,

Nisan 2006, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. DidemYEŞİLIRMAK, Abdullah KUMRAL, Mehtap YÜKSEL, Hüseyin BASKIN, Bekir Uğur ERGÜR,

Şermin GENÇ, Simge AYKAN, Kemal Kürşad GENÇ, Osman YILMAZ, Kazım TUĞYAN, Nuray

DUMAN, Hasan ÖZKAN,”İntrauterin lipopolisakkarit uygulaması sonrasında oluşturulan periventriküler

lökomalasi modelinde aktive protein C tedavisinin beyin hasarı ve sitokin ekspresyonu üzerine olan

etkilerinin araştırılması”,14. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Nisan 2006, Hakemli organizasyon,

Doçentlik sonrası

 1. KumralA, Baskın H, Yeşilırmak D, Ergür B, Genç S, Genç K, Yılmaz O, Tuğyan K, Duman N, Özkan

H,”İntrauterin lipopolisakkarit uygulanması sonrası oluşturulan periventriküler lökomalazi modelinde

eritropoetin tedavisinin beyin hasarı ve sitokin ekspresyonu üzerine olan etkilerinin

araştırılması.”,14.Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Nisan 2006, Hakemli organizasyon, Doçentlik

sonrası

 1. ÖzbekA, Kumral A, Güvenir T, Taş F, Duman N, Özkan H,”Anne sütü sodyum değeri yüksekliği ile

birlikte hipernatremik dehidratasyonu olan yenidoğanların annelerinin psikososyal özellikleri; olgu-

kontrol çalışması”,14. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Nisan 2006, Hakemli organizasyon,

Doçentlik sonrası

 1. KumralA, Yeşilırmak D, Sonmez U, Baskın H, Tugyan K, Yılmaz O, Genç Ş, Gökmen N, Genç K,

Duman N, Özkan H,”Neonatal Hipoksik- İskemik Ensefalopatide Nöropeptitlerin Rolü: ADNF-9 ve

NAP Nöroprotektiftir”,14.Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Nisan 2006, Hakemli organizasyon,

Doçentlik sonrası

 1. DidemYeşilırmak, Nuray DUMAN, Abdullah KUMRAL, Esra Özer, Hasan ÖZKAN,”Uzamış Erken

Membran Rüptürünün Neonatal Sonuçlar Üzerine Olan Etkilerinin Kontrollü Karşılaştırılması”,14.

ulusal neonatoloji kongresi, Antalya, Nisan 2006, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. KurulS, Kumral A, Uluç Yiş, Duman N, Özkan H, Dirik E,”Efficacy and tolerability of lamotrigine in

neonatal seizures”,International Congress on Neonatal Neurology, İsviçre, Ekim 2005, Uluslararası

organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. ŞebnemYılmaz, Nuray Duman, Esra Özer, Abdullah Kumral, Nazan Kavas, Hale Ören, Hasan Özkan,

Gülersu Irken,”An Atypical RH Hemolytic disease case with hemophagocytosis and severe iron overload

due to transfusions”,XXXth World Congres of the International Society of Hematology, İstanbul, Eylül

2005, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

 

 

 

 1. AkmanH, Aydın A, Çımrın D, Özkan H,”infantil kolik patogenezinde kortizolün rolü”,3. ulusal ana

çocuk sağlığı kongresi, İzmir, Eylül 2005, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. AydınA, Arslan N, Bim G, Koçak N, Sağıltıcı C, gündoğdu Ç, Ünal N, Özkan H,”Akut gasatroemteritli

olguların değerlendirilmesi”,3. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Eylül 2005, Hakemli

organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. AydınA, Özdemir D, Alaygut D, Gürcü Ö, Ünal N, Özkan H,”Kafa travmalı olguların klinik ve

epidemiyolojik özellikleri”,3. ulusal ana çocuk sağlığı kongresi, İzmir, Eylül 2005, Hakemli

organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. doğanH, Aydın A, Kasap B, akman H, Ergör G, Demir N, Özkan H,”bebek dostu hastane ve emzirme

oranları”,3. ulusal ana çocuk sağlığı kongresi, İzmir, Eylül 2005, Hakemli organizasyon, Doçentlik

sonrası

 1. AkmanH, Aydın A, Çımrın D, Özkan H,”İnfantil kolik patogenezinde kortizolün rolü”,III.Ulusal Ana

Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Eylül 2005, Doçentlik sonrası

 1. KöroğluT, Yılmaz O, Özer E, Baskın A, Gökmen N, Kumral A, Duman M, Özkan H,”Endotoksik Sepsis

Modelinde Eritropoietinin Dalak Ve Timüs Apoptozu Üzerine Etkileri”,II. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun

Bakım Kongresi, Kayseri, Haziran 2005, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. ÖzkanH, Ören H, Tatlı M, Duman N, Kumral A, İrken G,”Yenidoğan sarılığında eritrosit apoptozunun

rolü”,13. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Kayseri, Nisan 2005, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. MakayBB, Duman N, Özer E, Kumral A, Özkan H,”Term ve terme yakın yenidoğanlarda erken

parenteral beslenme yenidoğan sarılığını önleyebilir mi?”,13. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Kayseri,

Nisan 2005, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. N.Duman,O.Ateş, A.Kumral, E.Özer, F.Fırıncı, M.Çağlar, H.Özkan,”Bronkopulmoner displazili bir

preterm infantta kazanılmış lober amfizem”,13.ulusal neonatoloji kongresi, Kayseri, Nisan 2005,

Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. KasapB, Duman N, Özer E, Tatlı M, Kumral A, Özkan H,”Yenidoğanın Geçici Taşipnesi: Uzamış

Takipne İçin Belirleyici Bir Faktör”,13. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-13), Kayseri, Nisan 2005,

Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. KumralA, Genç Ş, Özer E, Yılmaz O, Gökmen N, Köroğlu T, Duman N, Genç K, Özkan H,”Neonatal

hipoksik-iskemik beyin hasarı modelinde eritropoetin Bax ve DP5 proapoptotik gen ekspresyonunu

baskılar”,14. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Ocak 2005, Hakemli organizasyon, Doçentlik

sonrası

 1. KumralA, Uysal N, tugyaan k, Kayatekin BM, Yılmaz O, Gökmen N, Kiray M, Genç Ş, Duman N,

Köroğlu T, Özkan H, Genç K,”Erythropoietin improves long-term spatial memory deficits and brain

injury following neonatal hypoxia-ischemia in rats”,13. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Kayseri, Ocak

2005, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. ÖzdemirD, Uysal N, Gönenc S, Açıkgöz O, Sönmez A, Topçu A, Özdemir N, Şemin İ, Özkan H,”Yavru

sıçanlarda travmatik beyin zedelenmesiyle oluşan oksidatif strese melatoninin etkisi”,30. Ulusal Fizyoloji

Kongresi, Konya, Ağustos 2004, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. ÖzdemirD, Uysal Harzadın N, Sönmez A, Gönenc Arda S, N özdemir, Şemin M, Özkan H,”Yavru

sıçanlarda travmatik beyin zedelenmesiyle oluşan öğrenme-bellek bozukluğunda melatoninin etkisi”,30.

Ulusal Fizyoloji Kongresi, Konya, Ağustos 2004, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. TatliMM, Kumral A, Duman N, Ozkan S, Ozkan H,”Twin nevus as a sign of spinal dysraphism in a

preterm infant”,1st. Congress of Union of Mediterranean Neonatal Societies (UMENS) and XIIth.

National Congress of Neonatology, S174, İstanbul, 2003, İstanbul, Eylül 2003, Uluslararası

organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. KumralA, Genc S, Genc K, Duman N, Sakızlı M, Ozkan H,”Serum from patients with neonatal indirect

hyperbilirubinemia is cytotoxic and induces apoptosis in murine astrocyte culture”,1st. Congress of

Union of Mediterranean Neonatal Societies (UMENS) and XIIth. National Congress of Neonatology,

S174, İstanbul, 2003, İstanbul, Eylül 2003, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. KumralA, Baskın H, Gokmen N, Yılmaz O, Genc K, Genc S, Tatli MM, Duman N, Ozer E, Ozkan

H,”Selective inhibition of nitric oxide in hypoxic-ischemic brain model in newborn rats: is itan explanation

for the protective role of erythropoietin?”,1st. Congress of Union of Mediterranean Neonatal Societies

(UMENS) and XIIth. National Congress of Neonatology, S174, İstanbul, 2003, İstanbul, Eylül 2003,

Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

 

 

 

 1. GençŞ, Genç K, Kumral A, Baskın A, Özkan H,”Bilirubin is cytotoxic to rat oligodendrocytes in vitro”,Ist

congress of union of mediterranean neonatal societies (UMENS) and XIIth ongress of neonatology,

İstanbul, Eylül 2003, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. DumanN, Özkan H, Şerbetçioğlu B, Mutlu B, Kumral A, Avcı M,”Long term fallow up of otherwise

healthy term infants with marked hyperbilirubinemia: should the limits of exchange transfusion be

changed in Turkey?”,1st. Congress of Union of Mediterranean Neonatal Societies (UMENS) and XIIth.

National Congress of Neonatology, S174, İstanbul, 2003, İstanbul, Eylül 2003, Uluslararası

organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. KumralA, Özer E, Yılmaz O, Akhisaroğlu M, Gökmen N, Duman N, Ulukuş Ç, Genç Ş, Özkan

H,”Neuroprotective effect of erythropoietin on hypoxic-ischemic brain injury in neonatal rats”,1st.

Congress of Union of Mediterranean Neonatal Societies (UMENS) and XIIth. National Congress of

Neonatology, S174, İstanbul, 2003, İstanbul, Eylül 2003, Uluslararası organizasyon, Doçentlik

sonrası

 1. DumanN, Özkan H, Şerbetçioğlu B, Öğün B, Kumral A, Avcı M,”Ciddi indirekt hiperbilirubinemili

yenidoğanların uzun süreli izlemi: kan değişimi sınırları değiştirilmeli mi?”,39. Türk Pediatri Kongresi,

Nevşehir, Haziran 2003, Doçentlik sonrası

 1. KumralA, Ozer E, Yılmaz O, Duman N, Akhisaroglu M, Gokmen N, Ulukus C, Genc S, Ozkan

H,”Neuroprotective effect of erythropoietin on hypoxic-ischemic brain injury in neonatal rats”,20th

International Symposium on Neonatal Intensive Care, S121, Venice, 2002., İtalya, Kasım 2002,

Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. DumanM, Irken G, Oren H, Ucar C, Atabay B, Yilmaz S, Yuksel F, Ozkan H,”Plasma transforming

growth factor-beta1 levels in thrombocytopenic and nonthrombocytopenic neonates.”,”The Official

Journal of the European Hematology Association Hematology Journal, 3 (Suppl 1), 0275″,7th Meeting of

the European Hematology Association, İtalya, Haziran 2002, Uluslararası Hakemli organizasyon,

Doçentlik sonrası

 1. Prof.Dr.Gülersu İRKEN, Prof.Dr. Hale ÖREN, Doç.Dr. Nuray DUMAN, Uzm. Namık Kemal SANLI,

Uzm. Sunay TUNALI, Prof.Dr. Hasan ÖZKAN,”Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yeni

doğanlarda HPLC ile Alfa Talasemi Taraması”,III. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Ankara, Ekim

2001, Doçentlik sonrası

 1. DumanM, Özkan H, Duman N, Karaman M, Abacıoğlu Y,”Beta-lactam antıbıotıc resıstance ın

aerobıc commensal faecal flora of newborns,”,”J Perınat Med, 53″,IXth Congress of the European

Society fort he Study and Prevention of Infant Death,, İstanbul, Ekim 2001, Uluslararası organizasyon,

Doçentlik sonrası

 1. DumanM, Özkan H, Duman N, Karaman M, Abacıoğlu Y,”The clınıcal sıgnıfıcance of Pseudomonas

aerugınosa ısolatıon from stool newborn”,”J Perinat Med, 53″,IXth Congress of the European Society

fort he Study and Prevention of Infant Death,, İstanbul, Ekim 2001, Uluslararası organizasyon,

Doçentlik sonrası

 1. DündarN, Anal Ö, Özkan H, Dündar B, Çalışkan S, Büyükgebiz A,”Anne sütü ile beslenen bebeklerde

anne sütü leptin düzeyi ile büyüme arasındaki ilişkinin longitüdinal araştırılması”,VI. Ulusal Pediatrik

Endokrinoloji Kongresi, Kayseri, Eylül 2001, Doçentlik sonrası

 1. BaşakMutlu, Bülent Şerbetçioğlu, Nuray Duman, Hasan Özkan,”Çocukluk çağında farklı bilirubin

düzeyine bağlı işitsel etkilenmenin değerlendirilmesi”,26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun cerrahisi

kongresi, Antalya, Eylül 2001, Doçentlik sonrası

 1. OzkanH, Oren H, Duman N, Duman M,”Dermal bilirubin kinetics during phototherapy in term

neonates”,”Journal of Perinatal Medicine, 29 (Suppl II), S41″,IX th Congress of European Society for the

Study and Prevention of Infant Death, İstanbul, Eylül 2001, Journal of Perinatal Medicine, Walter

deGruyter GmbH & Co.KG, Berlin-New York, 2001.,Vol 29, P42, Uluslararası organizasyon, Doçentlik

sonrası

 1. DumanN, Kumral A, Gulcan H, Özkan H,”Patient triggered ventilation of very low birth weight infants;

report of six years experience”,IX th Congress of European Society for the Study and Prevention of

Infant Death, İstanbul, Eylül 2001, Journal of Perinatal Medicine, Walter deGruyter GmbH & Co.KG,

Berlin-New York, 2001.,Vol. 29, S42, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. DumanN, Oren H, Gulcan H, Kumral A, Ozkan H, Irken G,”Scrotal hematoma due to neonatal adrenal

hemorrhage: an importance of avoiding unnecessary surgery”,IX th Congress of European Society for

the Study and Prevention of Infant Death, İstanbul, Eylül 2001, Journal of Perinatal Medicine, Walter

 

 

deGruyter GmbH & Co.KG, Berlin-New York, 2001.,Vol. 29, S42, Uluslararası organizasyon, Doçentlik

sonrası

 1. DumanN, Kumral A, Gulcan H, Ozkan H,”Very low birht weight outcomes of the Dokuz Eylül University

Faculy of Medicine, January 1996 through December 2000″,IX th Congress of European Society for the

Study and Prevention of Infant Death, İstanbul, Eylül 2001, Journal of Perinatal Medicine, Walter

deGruyter GmbH & Co.KG, Berlin-New York, 2001.,Vol. 29, S47,, Uluslararası organizasyon, Doçentlik

sonrası

 1. OrenH, Duman N, Anal O, Ozkan H, Irken G,”Detection and clinical evaluation of antineutrophil

antibodies in transfused neonates”,IX th Congress of European Society for the Study and Prevention of

Infant Death, İstanbul, Eylül 2001, Journal of Perinatal Medicine, Walter deGruyter GmbH & Co.KG,

Berlin-New York, 2001.,Vol. 29, S42,, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. DumanN, Oren H, Ozkan H, Duman M, Turkmen M,”Intracranial hemorrhage and hematuria in a

neonate associated with heavy maternal smoking”,”Journal of Perinatal Medicine, 29 (Suppl II), S63″,IX

th Congress of European Society for the Study and Prevention of Infant Death, İstanbul, Eylül 2001,

Journal of Perinatal Medicine, Walter deGruyter GmbH & Co.KG, Berlin-New York, 2001.,Vol. 29, S42,,

Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. KumralA, Duman N, Gulcan H, Ozkan H,”Renal tubular dysgenesis and multipl intestinal perforation”,IX

th Congress of European Society for the Study and Prevention of Infant Death, İstanbul, Eylül 2001,

Journal of Perinatal Medicine, Walter deGruyter GmbH & Co.KG, Berlin-New York, 2001.,Vol. 29, S42,,

Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. AyferÜlgenalp, Nuray Duman, Frederick V.Schafer, Lynne Whetsell, Elçin Bora, Hande Gülcan,

Abdullah Kumral, Hale Ören, Özlem Giray, Derya Erçal, Hasan Özkan,”Patolojik ve uzamış sarılıklı

yanidoğanlarda UGT1*1 ekzon 1 promotor bölge polimorfizminin araştırılması”,XI.Ulusal Neonatoloji

kongresi, Samsun, Haziran 2001, Doçentlik sonrası

 1. UtkutanS, Duman N, Özkan H,”Çok düşük doğum ağırlıklı bebekleri polietilenle sarmanın hipotermiyi

önlemeye etkisi”,XI.Ulusal Neonatoloji Kongresi, Samsun, Haziran 2001, Hakemli organizasyon,

Doçentlik sonrası

 1. AbdullahKumral, Duygu Ölmez, Nuray Duman, Hande Gülcan, Hasan Özkan,”Transient

Hiperürisemi”,XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Samsun, Haziran 2001, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp

Fakültesi Dergisi,239-241, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. GulcanH, Kumral A, Duman N, Eroğlu Ü, Özkan H,”Periton dializine bağlı şilöz asit gelişen bir

yenidoğan olgusu”,XI.Ulusal Neonatoloji Kongresi, Samsun, Haziran 2001, Hakemli organizasyon,

Doçentlik sonrası

 1. DumanN, Kumral A, Gulcan H, Özkan H,”Uzamış yenidoğan sarılıklarının retrospektif

değerlendirilmesi”,XI.Ulusal Neonatoloji Kongresi, Samsun, Haziran 2001, Hakemli organizasyon,

Doçentlik sonrası

 1. UlgenalpA, Duman N, Scaefer F, Whetsell L, Bora E, Gulcan H, Kumral A, Ören H, Giray O, Erçal D,

Özkan H,”Analyses of polymorphism for UGT1*1 exon 1 promoter in neonates with pathologic and

prolonged jaundice”,”european journal of human genetics, 9:1;245″,10th International Congress of

Human Genetics,Vienna, İstanbul, Mayıs 2001, Biology of Neonate,83:258-262,2003, Uluslararası

organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. DeğirmenciB., Esen N., Çelebi İ., Küçükgüçlü S., Özkan H., Musal B.,”Taska dayalı öğrenimde

uygulanacak seçmeli staj programına ilişkin öğrenci görüşleri”,2. Ulusal Tıp Eğitimi kongresi, İzmir,

Nisan 2001, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. ÖzkanH, Dündar N, Özkan Ş, Kumral A, Duman N,”Kızamık aşısını takiben gelişen lokal

hipertrikozis”,44. Milli Pediatri Kongresi, Bursa, Eylül 2000, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. DumanN, Abaci A, Gulcan H, Kumral A, Özkan H,”Neonatal adrenal hemorajiye bağlı gelişen skrotal

hematom”,44. Milli Pediatri Kongresi, Bursa, Eylül 2000, Doçentlik sonrası

 1. ÖrenH, Duman N, Anal Ö, Özkan H, İrken G,”Kan transfüzyonu ve kan değişimi yapılan

yenidoğanlarda antinötrofil antikorların araştırılması”,X.Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Mart

2000, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. ÖrenH, Duman N, Abacıoğlu H, Özkan H, İrken G,”Sağlıklı, hipoksik, sepsisli term yenidoğanlarda

serum M-CSF düzeyleri”,X.Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Mart 2000, Hakemli organizasyon,

Doçentlik sonrası

 

 

 1. GulcanH, Duman N, Sağol Ö, Lebe B, Erçal M, Kavukçu S, Özkan H,”Goldston Sendromu”,X. Ulusal

Neonatoloji Kongresi, Antalya, Mart 2000, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. DumanN, Gulcan H, Cingöz İ, Erçal D, Özkan H,”Konjenital hipotiroidinin eşlik ettiği varyant infantil

spinal muskuler atrofi olgusu”,X. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Mart 2000, Hakemli

organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. DumanM, Duman N, Karaman M, Abacıoğlu H, Özkan H,”Yenidoğan bebeklerde Pseudomonas

aeruginosanın intestinal kolonizasyonu”,X.Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Mart 2000, Hakemli

organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. DumanN, Gulcan H, Özkan Ş, Erçal D, Özkan H,”Hemihipertrofinin eşlik ettiği ıchthyosıs vulgaris

olgusu”,X. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Mart 2000, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. AbacıoğluH, Karaman M, Duman M, Özkan H,”Yoğun bakım ünitesinde yatan yenidoğanların barsak

floralarında beta-laktam dirençli aerob bakteri kolonizasyonu açısından risk faktörlerinin

tanımlanması”,9. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Ekim 1999,

Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. DumanM, Özkan H, Abacıoğlu H, Karaman M, Duman N,”Yenidoğan bebeklerin aerobik komensal

fekal floralarında beta-laktam antibiyotik direnci”,XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi, Antalya, Mayıs

1999, Doçentlik sonrası

 1. ÖzkanH, Duman N, Akbas Y, Olgac N,”Yenidoğan döneminde ampisilin-sulbaktamın etkinliği ve

güvenirliği”,IX. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Mersin, Ekim 1998, Hakemli organizasyon, Doçentlik

sonrası

 1. DumanN, Ören H, Özkan H, Duman M, Türkmen M, İrken G,”Ağır sigara içicisi olan anneden doğan

bir yenidoğanda intrakraniyal kanama ve hematüri”,IX.Ulusal Neonatoloji Kongresi, Mersin, Ekim 1998,

Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. ÖzkanH, Ören H, Duman N, Özkan Ş, Sarıoğlu S, Anal Ö, Şimşek A, Sağol Ö, İrken G,”Exchange

transfüzyonu takiben graft-versus-host hastalığı gelişen bir yenidoğan olgusu”,IX. Ulusal Neonatoloji

Kongresi, Mersin, Ekim 1998, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. ÖzkanH, Duman N, Duman M,”Respiratuvar distres sendromlu çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde

uzun süreli senkronize ventilasyon”,IX. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Mersin, Ekim 1998, Hakemli

organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. HÖzkan, H Abacıoğlu, B Çelikkol, N Duman, A Kütük,”Neonatal konjunktivit profilaksisinde povidon

iyodinin etkinliği ve güvenilirliliğinin kontrollü araştırılması”,UNECO 98 9.Ulusal Neonataloji Kongresi,

Mersin, Ekim 1998, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. ÖzkanH, Duman N, Selçuk L, Şahin B,”Supraventriküler taşikardiye bağlı bir non-immun hidrops

olgusu”,IX. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Mersin, Ekim 1998, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. ErçalM, Özkan H, Akbaş Y, Duman N, Giray Ö,”Adams-Oliver sendromu”,IX.Ulusal Neonatoloji

Kongresi, Mersin, Ekim 1998, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. DumanN, Utkutan S, Özkan H,”Prematüre bebeklerin dışkı özellikleri mamalardan etkilenir mi?”,IX.

Ulusal Neonatoloji Kongresi, Mersin, Ekim 1998, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. ÖzkanH, Celıkkol B, Duman N, Oguz A, Uran B, Anal Ö,”Neonatal outcome after premature rupture of

membranes at 14 weeks gestation”,XXII International Congress of Pediatrics, Hollanda, Ağustos 1998,

Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. DumanN, Utkutan S, Ozkan H, Ozdogan S, Anal O,”Are the stool characteristics of preterm infants

affected by infant formulas?”,XXII International Congress of Pediatrics, Hollanda, Ağustos 1998,

Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. OzkanH, Duman N, Duman M, Anal O,”Long term synchronized ventilation in very-low-birth-weight

infants with respiratory distress syndrome”,XXII International Congress of Pediatrics, Hollanda, Ağustos

1998, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. OzkanH, Oren H, Duman N, Ozkan S, Sarıoglu S, Anal O, Simsek A, Sagol O, Irken G,”Transfusion-

associated graft-versus-host disease following exchange transfusion in a newborn”,XXII International

Congress of Pediatrics, İsviçre, Ağustos 1998, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. ÖzkanH, Uzuner N, Ören H, Çabuk N, Anal Ö,”Prophylactic IVIG administration to healthy premature

infants and increased nitric oxide formation”,XXII. International congress of pediatrics, Danimarka,

Haziran 1998, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. ÖzkanH, Çelikkol B, Abacıoğlu H, Songur M,”Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde antibiyotik

kullanımı”,VIII Ulusal Neonatoloji Kongresi, İzmir, Mayıs 1997, Hakemli organizasyon, Doçentlik

sonrası

 1. DumanN, Özkan H, Akgür F, Duman M,”Prematüre bebeklerde kısa barsak sendromu”,VIII. Ulusal

Neonatoloji Kongresi, İzmir, Mayıs 1997, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. KurulS, Özkan H, Anal Ö, Akkoç N, İrken G,”Yenidoğanlarda kan transfüzyonunda lökosit filtresi

kullanılmasının anti-HLA antikorlarının oluşumuna etkisi”,32. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, Eylül

1996, Doçentlik sonrası

 1. UzunerN, İşlekel H, Özkan H, Duman M, Şen A, Yenıce S,”Sistemik enflamatuar yanıt sendromlu

yenidoğan bebeklerde idrar nitrit düzeyleri”,32. Türk pediatri kongresi, İstanbul, Eylül 1996, Hakemli

organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. OzkanH, Duman N, Duman M,”Neonatal dönemde patient triggered ventilation ile solunum

desteği”,XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Denizli, Eylül 1995, Doçentlik sonrası

 1. G.İrken, N. Olgun, K. Mutafoğlu Uysal, B. Ündar, N. Akkoç, H. Özkan, F. Akyol, N.T. Çevik,”Platelet

Activation in Early Neonatal Period”,XIIIth MEETING OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF

HAEMATOLOGY (European & African Division), İstanbul, Eylül 1995, Uluslararası Hakemli

organizasyon, Doçentlik sonrası

 1. ÖzkanH, Duman N, Duman M,”Sekelsiz yaşatılan 25 haftalık, 650 gram ağırlığındaki bir olgu

nedeniyle respiratuvar distres sendromlu yenidoğanlarda patient triggered ventilation

uygulaması”,XXXIX. Milli Pediatri Kongresi, Ankara, Haziran 1995, Doçentlik sonrası

 1. ÖzkanH, Duman M, Duman N,”Respiratuvar distres sendromlu preterm yenidoğanlarda surfaktan

tedavisi”,XXXIX. Milli Pediatri Kongresi, Ankara, Haziran 1995, Doçentlik sonrası

 1. ÖzkanH, Akkoç N, Aydın A, Kavukçu S, Olgun H, İrken G, Akyol F, Cevık N,”the relation beetween

serum unconjegated bilurubin levels and intracelular bilurubin accumulation in neonatal jaundice”,22.

umemps, Birleşik Arap Emirliği, Kasım 1994, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 

Kitap ya da Kitap içinde Bölüm/Makale Yazarlığı

Doçentlik sonrası Kitap ya da Kitap içinde Bölüm/Makale Yazarlığı

 1. Doç.Dr.Nuray DUMAN,Prof.Dr. Hasan ÖZKAN, “Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde hastane

kaynaklı enfeksiyon salgınında kaynak araştırması ve yaklaşım”, Yenidoğanlarda Hastane

İnfeksiyonları, 978-975-277-116-5,Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara,(2009), Syf.49-56,Bilimsel

kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası

 1. Prof.Dr.Hasan ÖZKAN,Doç.Dr. Nuray DUMAN, “Yenidoğan Muayenesi”, Yenidoğan Sağlığı El Kitabı,

Edt: Prof.Dr.Nilgün Kültürsay,Meta Basım Matbaacılık, İzmir,(2004), Syf.47-62,El

Kitabı(Handbook),Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası

 1. Doç.Dr.Abdullah KUMRAL,Prof.Dr. Hasan ÖZKAN, “Yenidoğanda ateş”, Yenidoğanda ateş. Ateşli

çocuğa yaklaşım, Edt: Prof.Dr. Murat Yurdakök, 975-441-192-1,İzmir,(2002), Syf.37- 39,Bilimsel

kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası

 1. Doç.Dr.Nuray DUMAN,Prof.Dr. Hasan ÖZKAN, “Yenidoğan muayenesi”, Pediatri Kliniğe Giriş, Edt:

Prof.Dr. Gülarsu İRKEN,Prof.Dr. Hasan ÖZKAN,Doç.Dr. Adem AYDIN, 975-441-161-1,izmir,(2001),

Syf.225-243,Ders Kitabı,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası

 1. Prof.Dr.Gülarsu İRKEN,Prof.Dr. Hasan ÖZKAN,Doç.Dr. Adem AYDIN,”Pediatri kliniğe giriş”, Edt:

Doç.Dr. Adem AYDIN,Yrd.Doç.Dr. Nilgün ERDEM ÖZÇAKAR, izmir dokuz eylül üniversitesi,975-441-

161-1,(2001),Bilimsel kitap,Kitap yazarlığı, Doçentlik sonrası

 1. Prof.Dr.Hasan ÖZKAN,Doç.Dr. Nuray DUMAN,”Neonatal ventilasyon”, izmir,,(1999),Bilimsel

kitap,Kitap yazarlığı, Doçentlik sonrası

 

Görev Aldığı Projeler

 

 1. “‘aPHASE 3, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED STUDY

EVALUATING THE EFFICACY AND SAFETY OF A HUMAN MONOCLONAL ANTIBODY,

REGN2222, FOR THE PREVENTION OF MEDICALLY ATTENDED RSV INFECTION IN

PRETERM INFANTS – R2222-RSV-1332?”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof. Dr.

Saadet Arsan, PPD Laboratories destekli proje, Proje Yürütücüsü görevinde, Ekim 2015-

Devam ediyor

 1. “NeonatalRatlarda Lipopolisakkarit ile İndüklenmiş Kolestaz Modelinde Fukozun Etkileri”,

Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Abdullah KUMRAL, Münferit Proje, 115S953,

TÜBİTAK destekli proje, Proje Danışmanı görevinde, Eylül 2015 – Eylül 2016

 1. “EMA(Expert Meeting On Neonatal And Pediatric Sepsis Consensus 2010) kriterleri

Yenidoğan Sepsisini öngörmede geçerli Midir, yeni kriterlere gereksinim var mıdır?”,

Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Hasan ÖZKAN, Münferit Proje, 115S355, TÜBİTAK

destekli proje, Eylül 2015-Devam ediyor

 1. “SıçanlardaTopiramat veDarbepoetin Alfa Bilirubine Bağlı Nöronal Hücre Hasarını

Engelleyebilir mi?”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Hasan ÖZKAN, 11/2015, Türkiye

Neotanoloji Derneği destekli proje, Ağustos 2015-Devam ediyor

 1. “Epigenetik Mekanizmaların Süt Kardeşlik Fenomenindeki Rolünün Değerlendirilmesi”,

Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Hasan ÖZKAN, Münferit Proje, 214S177, TÜBİTAK

destekli proje, Mayıs 2015-Devam ediyor

 1. “RESPİRATUARDİSTRES SENDROMLU İNFANTLARDA YÜKSEK FREKANSLI

OSİLATUAR VENTİLASYON İLE VOLÜM GARANTİLİ YÜKSEK FREKANSLI

OSİLATUAR VENTİLASYON MODLARININ CROSSOVER KARŞILAŞTIRILMASI”,

Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Nuray DUMAN, Seçiniz (Kurum Kategorisi)Proje

Danışmanı görevinde, Mart 2013-Devam ediyor

 1. “YenidoğanSıçanlarda Hiperoksik Akciğer Hasarında BCG Aşısının Etkilerinin

Araştırılması”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Abdullah KUMRAL, Münferit Proje,

2012320, DEÜ BAP Koordinasyon Birimi destekli proje, Proje Danışmanı görevinde, Mart

2013-Devam ediyor

 1. “ANTENATALKORTİKOSTEROİD TEDAVİSİ GELİŞMEKTE OLAN BEYİNDE BÜYÜME

FAKTÖRLERİNİ NASIL ETKİLEMEKTEDİR”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr.

Abdullah KUMRAL, Münferit Proje, 2013182, DEÜ BAP Koordinasyon Birimi destekli proje,

Proje Danışmanı görevinde, Mart 2013-Devam ediyor

 1. “SurfaktanProtein D, Lipopolisakkarit Uygulaması ile Oluşturulan Periventriküler Lökomalazi

Modelinde İnflamatuar Zedelenmeyi Azaltır Mı?”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr.

Abdullah KUMRAL, Münferit Proje, Seçiniz (Kurum Kategorisi)Proje Çalışanı, Katılımcı

görevinde, Eylül 2012-Devam ediyor

 1. “BronkopulmonerDisplazi Modelinde Hipotermi Tedavisinin Etkinliğinin Araştırılması”,

Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Nuray DUMAN, Tıpta Uzmanlık Tezi Projesi,

Seçiniz (Kurum Kategorisi)Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Ocak 2010-Devam ediyor

 1. “MaternalOmega-3 esansiyel yağ asidi suplementasyonunun yeni doğan sıçanlarda

hiperoksik beyin hasarı modeli üzerine olan etkileri”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Doç.Dr.

Abdullah KUMRAL, Münferit Proje, Seçiniz (Kurum Kategorisi)Proje Danışmanı görevinde,

Ağustos 2009 – Ocak 2010

 1. “AnneSütündeki Probiotiklerin Uzamış Sarılık Üzerine Olan Etkisi”, Araştırma Projesi

Koordinatörü: Doç.Dr. Abdullah KUMRAL, Münferit Proje, Seçiniz (Kurum Kategorisi)Proje

Danışmanı görevinde, Haziran 2009 – Aralık 2009

 1. “Hipoksikiskemik ensefalopatide neotrofinin rolü”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Doç.Dr.

Abdullah KUMRAL, Münferit Proje, 2009176, DEÜ BAP Koordinasyon Birimi destekli proje,

Proje Danışmanı görevinde, Haziran 2009 – Haziran 2010

 1. “Maternalliposakkarit uygulaması sonrası oluşan periventriküler lökomalazi modelinde

Neotrofinin Yenidoğan sıçan beyni üzerine olan etkisinin araştırılması”, Araştırma Projesi

Koordinatörü: Doç.Dr. Abdullah KUMRAL, Münferit Proje, Seçiniz (Kurum Kategorisi)Proje

Danışmanı görevinde, Haziran 2009 – Haziran 2010

 1. “Hipoksikiskemik ensefalopati sıçan modelinde epigenetik düzenleyici mekanizmaların rolü”,

Araştırma Projesi Koordinatörü: Doç.Dr. Abdullah KUMRAL, Münferit Proje, 109S465,

TÜBİTAK destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Ocak 2009 – Ocak 2010

 1. “Maternalpentoksifilin tedavisinin periventriküler lökomalazi hayvan modelinde beyin hasarı

üzerine olan etkisi”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Doç.Dr. Abdullah KUMRAL, Münferit

Proje, 19/2010, Seçiniz (Kurum Kategorisi)Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Ocak 2009 –

Ocak 2010

 1. “Laktasyondöneminde yapılan metil suplemantasyonunun epigenetik değişikliklere etkisi”,

Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Hasan ÖZKAN, Münferit Proje, 2009181, DEÜ BAP

Koordinasyon Birimi destekli proje, Ocak 2009 – Ocak 2010

 1. “Neonatalhipoksik iskemik ensefalopati sıçan modelinde antioksidatif ve antiinflamatuar

sistemle ilişkili genlerde ekspresyon ve DNA metilasyonunun değerlendirilmesi”, Araştırma

Projesi Koordinatörü: Doç.Dr. Abdullah KUMRAL, Münferit Proje, 2009102, DEÜ BAP

Koordinasyon Birimi destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Ocak 2009 – Ocak

2010

 1. “Periventrikülerlökomalazi modelinde lipopolisakkaritin tolerans gelişimine etkisi ve tolerans

gelişiminde rol oynayabilecek faktörlerin gösterilmesi”, Araştırma Projesi Koordinatörü:

Doç.Dr. Abdullah KUMRAL, Münferit Proje, 2009174, DEÜ BAP Koordinasyon Birimi destekli

proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Ocak 2009 – Ocak 2010

 1. “İntrauterinuygulanan hiperoksinin yenidoğan sıçanlarda bronkopulmoner displazi modeline

etkisi”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Doç.Dr. Abdullah KUMRAL, Münferit Proje, 18/2010,

Seçiniz (Kurum Kategorisi)Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Ocak 2009 – Ocak 2010

 1. “Maternaln-3 esansiyel yağ asidi suplemantasyonunun lipopolisakkarit uygulaması sonrası

oluşan sıçan periventriküler lökomalazi modelinde beyin hasarlanması üzerine etkisi”,

Araştırma Projesi Koordinatörü: Doç.Dr. Abdullah KUMRAL, Münferit Proje, 55/2009, Seçiniz

(Kurum Kategorisi)Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Ocak 2009 – Ocak 2010

 1. “Pretermbebeklerde kord kanı iskemi modifiye albumin düzeyleri beyaz cevher hasarının

tanısal göstergesi olabilir mi?”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Doç.Dr. Abdullah KUMRAL,

Münferit Proje, 2009154, DEÜ BAP Koordinasyon Birimi destekli proje, Proje Çalışanı,

Katılımcı görevinde, Ocak 2009 – Ocak 2010

 1. “PrematüreRetinopatisinde Genetik Polimorfizm Ve Eritrosit Reolojisindeki Değişikliklerin

Retinopati Gelişimine Etkisinin Araştırılması”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Doç.Dr.

Abdullah KUMRAL, Münferit Proje, Seçiniz (Kurum Kategorisi)Proje Danışmanı görevinde,

Ekim 2008 – Nisan 2009

 1. “Yenidoğansarılıklarında HOX 1 polimorfizmi”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr.

Özlem GİRAY BOZKAYA, Münferit Proje, 107S292-SBAG-HD245,2008, TÜBİTAK destekli

proje, Proje Danışmanı görevinde, Aralık 2007 – Aralık 2008

 1. “PeriventrikülerLökomalasi Modeli Oluşturulan Rtalarda APC tedavisinin nöron hasarı ve

kognitif fonksiyonlar üzerine etkinliğinin araştırırlması”, Araştırma Projesi Koordinatörü:

Doç.Dr.Abdullah KUMRAL, Münferit Proje, DEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü

destekli proje, Proje Danışmanı görevinde, Eylül 2007 – Aralık 2007

 1. “Nekrotizanenterokolit, tedavisinde aktive protein C’nin yeri”, Araştırma Projesi Koordinatörü:

Doç.Dr.Abdullah KUMRAL, Münferit Proje, DEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü

destekli proje, Proje Danışmanı görevinde, Ağustos 2007 – Ekim 2007

 1. “Yenidoğanhipoksik iskemik ensefalopati modelinde aktive protein C tedavisinin etkinliğinin

araştırlması”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Doç.Dr.Abdullah KUMRAL, Münferit Proje,

DiğerProje Danışmanı görevinde, Mart 2007 – Nisan 2007

 1. “AnneSütündeki Epidermal Growth Faktör Düzeylerinin Uzamış Sarılık Üzerine Olan Etkisi”,

Araştırma Projesi Koordinatörü: Doç.Dr.Abdullah KUMRAL, Münferit Proje, DiğerProje

Danışmanı görevinde, Mart 2007 – Eylül 2008

 1. “Yenidoğansıçanlarda hiperoksik beyin hasarında eritropoetin ve topiramat tedavisinin

etkinliğinin histopatolojik ve immunohistokimyasal yöntemler eşliğinde değerlendirilmesi”,

Araştırma Projesi Koordinatörü: Doç.Dr.Ayşe Semra KURUL, Münferit Proje, 2005367, DEÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü destekli proje, Proje Danışmanı görevinde,

Eylül 2006 – Eylül 2007

 1. “Prematureapnesinde metilksantin tedavisinin akut dönemde beyin hasarı ve uzun dönemde

kognitif fonksiyonlar üzerine olan etkisinin araştırılması”, Araştırma Projesi Koordinatörü:

Doç.Dr.Abdullah KUMRAL, Münferit Proje, DiğerProje Danışmanı görevinde, Haziran 2006 –

Haziran 2007

 1. “YenidoğanSıçanlarda Hiperoksik Akciğer Hasarında Klaritromisin, Montelukast Ve

Pentoksifilin Tedavileri Etkinliğinin Histolojik Düzeyde Araştırılması”, Araştırma Projesi

Koordinatörü: Uzm.Dr. Korcan DEMİR, Tıpta Uzmanlık Tezi Projesi, 2005KB SAG36 2005

301, DEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü destekli proje, Proje Danışmanı

görevinde, Eylül 2005 – Aralık 2006

 1. “Uzunsüreli dijital video-EEG yöntemi ile saptanmış elektroensefalografik nöbeti olan ve

olmayan asfiksili term yenidoğanların ileri manyetik rezonans teknikleri kullanılarak nöbete

bağlı serebral hasar varlığı yönünden karşılaştırılması”, Araştırma Projesi Koordinatörü:

Doç.Dr. Ayşe Semra HIZ KURUL, Münferit Proje, 104S523, TÜBİTAK destekli proje, Proje

Danışmanı görevinde, Ocak 2005 – Temmuz 2006

 1. “Hipoksikiskemik sıçan modelinde nöroglobin ekspresyonu ve nörolojik hasar ile ilişkisi”,

Araştırma Projesi Koordinatörü: Doç.Dr. Tolga Fikri KÖROĞLU, Münferit Proje, Seçiniz

(Kurum Kategorisi)Proje Danışmanı görevinde, Ocak 2004-Devam ediyor

 1. “SıçanEndotoksik Sepsis Modelinde Eritropoietinin Kardiyak Miyosit ve Gastrointestinal

Epitel Apoptozu Üzerine Etkileri”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Doç.Dr. Tolga Fikri

KÖROĞLU, Münferit Proje, 103S182, TÜBİTAK destekli proje, Proje Danışmanı görevinde,

Mayıs 2003 – Aralık 2004

 1. “DeneyselOlarak Retinopati Geliştirilen Farelerde D-vitamini ve A-vitamininin retinal

neovaskülarizasyon üzerine etkileri”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr.Hasan ÖZKAN,

Tıpta Uzmanlık Tezi Projesi, –, DEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü destekli

proje, Nisan 2003 – Ocak 2004

 1. “.İnfantil Kolik Patogenezinde Kortuzolün Rolü, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Fonu,

03.KB.SAĞ.013, Proje Yöneticisi, 2003.”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Doç.Dr. Adem

AYDIN, Tıpta Uzmanlık Tezi Projesi, 03.KB.SAĞ.013,, DEÜ Araştırma Fon Saymanlığı

destekli proje, Proje Danışmanı görevinde, Şubat 2002 – Ocak 2004

 1. “BizimBebeklerimiz Neden Daha Fazla Sararıyor”, Araştırma Projesi Koordinatörü:

Prof.Dr.Hasan ÖZKAN, Münferit Proje, DEÜ Araştırma Fon Saymanlığı destekli proje, Ocak

2002 – Ocak 2004

 1. “Yenidoğanlardakan transfüzyonu esnasında lökosit filtresi kullanımının anti-HLA

antikorlarının oluşumuna etkisi”, Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Hasan ÖZKAN,

Tıpta Uzmanlık Tezi Projesi, 01.KB.SAĞ.015, DEÜ Araştırma Fon Saymanlığı destekli

proje, Proje Danışmanı görevinde, Ocak 1994 – Ocak 1995

 

Katıldığı / Görev aldığı Mesleki / Bilimsel / Sanatsal Etkinlikler

 

 1. VıııTh Recent Advences In Neonatal Medicine Kongresine İzlenimci Katılımcı Olarak

Görevlendirilmesi, Almanya, Ekim 2017(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))

 1. “Türk Neonatoloji Derneği Toplantısı”Na Katılmak Üzere, İstanbul, Ekim

2017(Değerlendirme Kurulu Üyesi Olarak Katkıda Bulunmak)

 1. TürkYunan Neonatoloji Günleri Sempozyumuna İzlenimci Katılımcı Olarak Katılmak

Üzere Görevlendirilmesi, Yunanistan, Eylül 2017(İzlenimci – Katılımcı Olarak)

 1. 2017Türk Pediatri Kongresine Oturum Başkanı Olarak Katılmak Üzere, K.K.T.C., Mayıs

2017(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)

 1. Espghan2017- 50th Annual Meeting Kongresine İzlenimci Olarak Katılmak Üzere, Çekya,

Mayıs 2017(İzlenimci – Katılımcı Olarak)

 1. PerinatalMedicine 2017 Kongresine Katılmak Üzere, İzmir, Nisan 2017(Oturum Başkanı

Olarak Görev Yapmak)

 1. UlusalNeonatoloji Kongresine Katılmak Üzere, Antalya, Nisan 2017(Davetli Konuşmacı

Olma)

 1. TürkNeonatoloji Derneği 3.Protokol Toplantısına Katılmak Üzere, Erzurum, Mart

2017(Davetli Konuşmacı Olma)

 1. TürkNeonatoloji Derneği 3. Ulusal Surfaktan Replasman Sempozyumuna Katılmak Üzere,

İstanbul, Kasım 2016(Davetli Konuşmacı Olma)

 1. 23.UluslararasıBilimsel Kongre ve Sergi Kongresine Katılmak Üzere, İzmir, Kasım

2016(Davetli Konuşmacı Olma)

 1. RegeneronEuropean İnvestigator Meeting Kurultayına Araştırmacı (Çalışma Koordinatörü)

Olarak Katılmak Üzere, Madrid, İspanya, Ağustos 2016(Diğer)

 1. ErciyesÜniversitesi Genkök Merkezinde 214s177 Numaralı Tübitak Projesi Kapsamında

Çalışma Ziyaretinde Bulunmak Üzere, Kayseri, Temmuz 2016(Diğer)

 1. 52.TürkPediatri Kongresine Katılmak Üzere, Antalya, Mayıs 2016(Oturum Başkanı Olarak

Görev Yapmak)

 1. 24.UlusalNeonatoloji Kongresine Katılmak Üzere, Antalya, Nisan 2016(Oturum Başkanı

Olarak Görev Yapmak)

 1. 26.UlusalÇocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresine Katılmak Üzere, İzmir,

Nisan 2016(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)

 1. NeonatalKardiyoloji Sempozyumuna Katılmak Üzere, İstanbul, Şubat 2016(Diğer)
 2. DoçentlikBilim Sınavına Asil Jüri Üyesi Olarak, Ankara, Ekim 2015(Doçentlik Sınavında Jüri

Üyeliği)

 1. 1St Congress Of Joint European Neonatal Societies Kongresine Katılmak Üzere,

Macaristan, Eylül 2015(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))

 1. 30Th Internatınal Workshop On Surfactant Replacement Kongresine Katılmak Üzere,

İsveç, Haziran 2015(İzlenimci – Katılımcı Olarak)

 1. 51.TürkPediatri Kongresine Katılmak Üzere, İzmir, Mayıs 2015(Oturum Başkanı Olarak

Görev Yapmak)

 1. VııBirinci Basamak ve Aile Hekimliği Kongresine Katılmak Üzere, İzmir, Mayıs

2015(İzlenimci – Katılımcı Olarak)

 1. 48Th Espghan Kongresine Katılmak Üzere, Hollanda, Mayıs 2015(İzlenimci – Katılımcı

Olarak)

 1. 23.UlusalNeonatoloji Kongresine Katılmak Üzere, Adana, Nisan 2015(Oturum Başkanı

Olarak Görev Yapmak)

 1. KanuniSultan Süleyman Çocuk Sağlığı Günleri Sempozyumuna Katılmak Üzere, İstanbul,

Şubat 2015(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)

 1. TürkNeonatoloji Derneği 2.Ulusal Surfaktan Replasman Sempozyumuna Katılmak Üzere,

İstanbul, Kasım 2014(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)

 1. IpoknotenSeminerine Katılmak Üzere, İzmir, Kasım 2014(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 2. DoçentlikBilim Sınavına Jüri Üyesi Olarak Katılmak Üzere., İstanbul, Ekim 2014(Doçentlik

Sınavında Jüri Üyeliği)

 1. EuropeanAcademy Of Paedıatrıc Socıetıes Katılmak Üzere, İspanya, Ekim 2014(Tebliğ /

Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))

 1. ParisDe Fabrika Ziyaretine Katılmak Üzere, Fransa, Eylül 2014(Diğer)
 2. 50.TürkPediatri Kongresine Katılmak Üzere, Antalya, Mayıs 2014(Eğitimci Olarak

Düzenleyici)

 1. PrematüreRetinopatisi Sempozyumuna Katılmak Üzere, İstanbul, Mayıs 2014(Oturum

Başkanı Olarak Görev Yapmak)

 1. 22.UlusalNeonatoloji Kongresine Katılmak Üzere, Antalya, Nisan 2014(Oturum Başkanı

Olarak Görev Yapmak)

 1. “57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi”Ne Katılmak Üzere, Antalya, Ekim 2013(İzlenimci –

Katılımcı Olarak)

 1. “TürkYunan Neonatoji Günleri”Ne Katılmak Üzere, Yunanistan, Eylül 2013(Oturum Başkanı

Olarak Görev Yapmak)

 1. “Vaxoral Masterclass Meeting Organizatıon 11-13 September 2013” Kongresine Katılmak

Üzere, İsviçre, Eylül 2013(İzlenimci – Katılımcı Olarak)

 1. “BicomTemel Test ve Terapi Sistematiği” Konferansına Katılmak Üzere., Aydın, Ağustos

2013(İzlenimci – Katılımcı Olarak)

 1. ’49.Türk Pediatri Kongresi”Ne Katılmak Üzere Görevlendirilmesi., İstanbul, Haziran

2013(Eğitimci Olarak Düzenleyici)

 1. ”28thInternatıonal Workshop On Surfactantreplacement,Cfm 2013”Katılmak Üzere

Görevlendirilmesi., Finlandiya, Mayıs 2013(Davetli Konuşmacı Olma)

 1. ”EuropeanSocıety For Paedıatrıc Infectıous Dıseases” Katılmnak Üzere

Görevlendirilmesi., İtalya, Mayıs 2013(İzlenimci – Katılımcı Olarak)

 1. “Ulusal Neonatoloji Kongresi” Ne Katılmak Üzere, Antalya, Nisan 2013(Oturum Başkanı

Olarak Görev Yapmak)

 1. “2.Internatıonal Neonatal& Maternal Immunızatıon Symposıum” Na Katılmak Üzere,

Antalya, Mart 2013(İzlenimci – Katılımcı Olarak)

 1. “56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi ve Uluslararası Pediatri Toplantısı” Na Katılmak Üzere,

Portekiz, Kasım 2012(İzlenimci – Katılımcı Olarak)

 1. XxıııEuropean Congress Perinatal Medıcıne Katılmak, Fransa, Haziran 2012(İzlenimci –

Katılımcı Olarak)

 1. “Vı. Recent Advances İn Neonatal Medicine “, Almanya, Ekim 2011(İzlenimci – Katılımcı

Olarak)

 1. “Pediatri Okulu Yenidoğan Sınıfı “, Malatya, Eylül 2011(Davetli Konuşmacı Olma)
 2. “European Socıety For Paedıatrıc Infectıous Dıseases”, Hollanda, Haziran 2011(İzlenimci

– Katılımcı Olarak)

 1. DoçentlikBilim Sınavına Asil Jüri Üyesi Olarak Katılmak Üzere, İzmir, Mayıs

2011(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)

 1. “47. Türk Pediatri Kongresi “, K.K.T.C., Mayıs 2011(Davetli Konuşmacı Olma)
 2. “19.NeonatolojiKongresi”, Muğla, Nisan 2011(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)
 3. “Xı. Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi “, İzmir, Nisan 2011(İzlenimci –

Katılımcı Olarak)

 1. “Vııı.Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi “, İzmir, Nisan 2011(İzlenimci –

Katılımcı Olarak)

 1. “”Iıı.Birinci Basamak Hekimliği Kongresi “, İzmir, Mart 2011(Davetli Konuşmacı Olma)
 2. “Iı.Yenidoğan Günleri”, Ankara, Mart 2011(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)
 3. “7.UludağPediatri Kış Kongresi”, Bursa, Mart 2011(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)
 4. YenidoğanYoğun Bakım Eğitim Kursuna Katılmak Üzere, İzmir, Şubat 2011(Davetli

Konuşmacı Olma)

 1. “Expopharm2010”, Almanya, Ekim 2010(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 2. “25thInternational Workshop On Surfactant Replacement Cfm 2010″A Katılmak, Rusya

Federasyonu, Haziran 2010(İzlenimci – Katılımcı Olarak)

 1. “46.Türk Pediatri Kongresi”Ne Katılmak, İzmir, Mayıs 2010(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 2. “6.Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi”Ne Katılmak, İstanbul, Mayıs

2010(İzlenimci – Katılımcı Olarak)

 1. “32.Pediatri Günleri ve 11. Pediatri Hemşireliği Günleri” Sempozyumuna Katılmak, İstanbul,

Nisan 2010(Davetli Konuşmacı Olma)

 1. Uneko18 Kongresine Katılmak Üzere, Muğla, Nisan 2010(Davetli Konuşmacı Olma ve

Bildiri Sunma)

 1. “6.Uludağ Pediatri Kış Kongresi”, Bursa, Mart 2010(Davetli Konuşmacı Olma)
 2. NeonatalHematoloji Sempozyumuna Katılmak Üzere, K.K.T.C., Şubat 2010(İzlenimci –

Katılımcı Olarak)

 1. “TheBrith Of A New Era Invitation To The Release Of The Babylog”, Almanya, Şubat

2010(İzlenimci – Katılımcı Olarak)

 1. “TürkNeonatoloji Derneği Eğitim Programı”, Ankara, Ocak 2010(Eğitimci Olarak Düzenleyici)
 2. “RsvEnfeksiyonları Toplantısı”, Ankara, Ekim 2009(Oturum Başkanı Olarak Görev

Yapmak)

 1. NeonatolojiDernek Toplantısına Katılmak Üzere, Ankara, Temmuz 2009(Diğer)
 2. 17.UlusalNeonatoloji Kongresi, İzmir, Nisan 2009(Panel Moderatörlüğü)
 3. “EgeÜniversitesi 50.Yıl Pediatri Günleri”, İzmir, Nisan 2009(Oturum Başkanı Olarak Görev

Yapmak)

 1. TürkNeonatoloji Derneğinin Eğitim Faaliyetleri Konulu Seminer, İstanbul, Şubat

2009(İzlenimci – Katılımcı Olarak)

 1. UnionOf European Neonatal And Perinatal Societies Konulu Kongre, İtalya, Kasım

2008(İzlenimci – Katılımcı Olarak)

 1. ÇocukAcil Tıp Sonbahar Sempozyumu, İstanbul, Ekim 2008(İzlenimci – Katılımcı Olarak)
 2. 3.UlusalPediatrik Dermatoloji Günleri Konulu Kongre, Trabzon, Haziran 2008(Davetli

Konuşmacı Olma)

 1. Maternolve Neonotol Nutrisyon ve Neonotol Gastroenteroloji Konulu Seminer, Nevşehir,

Mayıs 2008(İzlenimci – Katılımcı Olarak)

 1. 16.UlusalNeonatoloji Kongresi, Antalya, Nisan 2008(Davetli Konuşmacı Olma)
 2. “8thWorld Congress Of Perinatal Medicine”, İtalya, Eylül 2007(İzlenimci – Katılımcı

Olarak)

 1. “Yenidoğanda Yeni Mekanik Ventilatör Stratejiler” Konulu Sempozyum, İstanbul, Haziran

2007(Panelist Olma)

 1. SurfaktanUygulamalarında Güncel Bilgiler, İstanbul, Mayıs 2007(İzlenimci – Katılımcı

Olarak)

 1. 15.UlusalNeonatoloji Kongresi, Antalya, Nisan 2007(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü

v.b.))

 1. RespiratoryAssistance, Ventilation And Care Of The Newborn Infant, İstanbul, Şubat

2007(İzlenimci – Katılımcı Olarak)

 

Kazanılan Ödül Bilgileri

 

 1. “23.Ulusal Neonatoloji Kongresi Klinik Çalışmalar 1.lik Ödülü”, Türk Neonatoloji Derneği,

Teşvik Ödülü, Maddi Ödül, Ulusal Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Grup Ödülü, 2015

 1. “23.Ulusal Neonatoloji Kongresi Deneysel Çalışmalar 1. lik Ödülü”, Türk Neonatoloji Derneği,

Teşvik Ödülü, Maddi Ödül, Ulusal Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Grup Ödülü, 2015

 1. “23.Ulusal Neonatoloji kongresi Deneysel Çalışmalar 2.lik Ödülü”, Türk Neonatoloji Derneği,

Teşvik Ödülü, Maddi Ödül, Ulusal Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Grup Ödülü, 2015

 1. “23.Ulusal Neonatoloji Kongresi Epidemiyolojik Çalışmalar 3. lük ödülü”, Türk Neonatoloji

Derneği, Teşvik Ödülü, Maddi Ödül, Ulusal Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Grup Ödülü,

2015

 1. “23.Ulusal Neonatoloji Kongresi Proje yarışması ödülü”, Türk Neonatoloji Derneği, Bilim

Ödülü, Bilimsel Proje Desteği, Ulusal Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Grup Ödülü, 2015

 

3.Üye  Olduğu Meslek Kuruluşları

 • Türk
  Tabipler Birliği İzmir Tabip Odası
 • Türkiye
  Milli Pediatri Derneği İzmir Şubesi
 • Ege
  Perinatoloji Derneği
 • Türk Neonatoloji
  Derneği
 • Bebek
  Sağlığı Derneği
 • Fenilketonürili
  Çocukları Tarama ve Koruma Derneği İzmir Şubesi
 • Çocuk Sağlığını
  Koruma Vakfı
 • Birleşmiş
  Milletler Yardım Fonu Türkiye Milli Komitesi Derneği İzmir Şubesi

Aldığı Ödül ve Burslar

 • TÜBİTAK
  Orta öğretim bursu (1974- 1975)
 • Wyeth
  Nutritional II. Bilimsel Araştırma Yarışması Teşvik Ödülü (1989)
 • “Beslenme,immunite ve enfeksiyon: Protein enerji malnutrisyonunda T lenfosit alt
  grupları” başlıklı araştırma ile Wyeth Nutritional V.Bilimsel Araştırma
  Yarışması Teşvik Ödülü (1992)
 • “Anne sütü, adapte inek sütü formülü ve nükleotid ilaveli adapte inek sütü
  formülü ile beslenmede postprandial intestinal kan akımı özellikleri”
  başlıklı araştırma ile XXI. Congress of Union of Middle Eastern and
  Mediterranean Pediatric Societies (UMEMPS)
  (October 24- 27,1993,İzmir) Kategorisinde Poster Ödülü Birinciliği
 • “Breast milk versus infant formulas: effects on intestinal blood flow in neonates”
  başlıklı araştırma ile Wyeth Nutritional VIII. Bilimsel Araştırma
  Yarışması Teşvik Ödülü (1995)
 • “Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde preliminer sonuçlar ve pulsatil ağırlık
  artışı” başlıklı araştırma ile Anne ve Bebek Sağlığı 1997 Neonatoloji
  Ödülü
 • “Özkan H, Akkoç N, Aydın A, Kavukçu S, Olgun N, İrken G, Akyol F, Çevik N.  The relationship between serum unconjugated bilirubin levels and the autofluorescence of white blood
  cells in neonatal jaundice. Biol Neonate 1995; 68: 100- 103.” Başlıklı araştırma
  ile Wyeth Nutritional X. Bilimsel Araştırma Yarışması Teşvik Ödülü (1997)
 • “İnsülin benzeri büyüme faktörü (IGF- 1) ve insülin benzeri büyüme faktörü
  bağlayıcı proteinlerin (IGFBP- 1 ve 3) intrauterin büyüme ve postnatal
  büyüme hamlesi üzerindeki etkisinin araştırılması” başlıklı araştırma ile
  V. Makbule Haktan Yarışması 1999, üçüncülük ödülü.
 • “Yenidoğan bebeklerin aerobik fekal floralarında beta-laktam direnci” VI. Ulusal
  Pediatrik Endokrin Kongresi En iyi poster ikincilik ödülü
 • “Anne sütü ile beslenen bebeklerde anne sütü leptin düzeyi ile büyüme arasındaki
  ilişkinin longitudinal araştırılması” Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı
  2002 Yılı Birincilik Ödülü
 • “Association Between Serum M-Csf Levels And Monocytes Thrombocyte Counts In Healthy,
  Hypoxic And Septic Term Neonates” TÜBİTAK-Beyin Araştırmaları Derneği,
  Proje Destek Ödülü, 2002.
 • Deneysel Hipoksik iskemik beyin hasarı modelinde ve in vitro astroglial hipoksi
  modelinde aquaporin 4 ve 5 ekspresyonu.
 • Türk Milli Pediatri Derneği- 2010, 3. Çocuk Beslenmesi Alanında Yayımlanmış En
  İyi Bilimsel Çalışmalar Ödüllü Yarışması İkincilik Ödülü
 • 18.Ulusal Neonatoloji Kongresi- 2010, 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi Sözel
  sunum ikincilik ödülü
 • 18.Ulusal Neonatoloji Kongresi- 2010, 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi Sözel
  Sunum Birincilik Ödülü
 • 17.Ulusal Neonatoloji Kongresi- 2009, 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi
  Araştırma birincilik ödülü
 • 1.Çocukbeslenmesi alanında yayımlanmış bilimsel çalışmalar ödüllü yarışması-
  2009, bilimsel çalışma ödülü
 • 15.Ulusal Neonatoloji Kongresi- 2007, Deneysel araştırma bildiri ödülü
 • 13.Ulusal Neonatoloji Kongresi- 2005, 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi
  Deneysel araştırma bildiri ödülü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir