seckin-atasever
ÖZGEÇMİŞİM
Kimlik Bilgisi
Adı Soyadı Seçkin ATASEVER
Ünvanı Uzman Doktor
Görevi Özel Dr. Hasan ÖZKAN Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dal Merkezi
Doğum tarihi 1977
Doğum yeri Ankara
İş adresi 1400. Sokak No:5 Baysak 3 İş Merkezi Zemin Kat, Alsancak, İZMİR
Eğitimi
Okul Yılı
Ankara Mecidiye İlkokulu 1983-1988
Ankara Kalaba Ortaokulu 1988-1991
Ankara Gazi Lisesi 1991-1994
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994-2000
Çalıştığı Kurumlar ve Akademik Görevleri
Kurum Tarih Görev
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  Anabilim  Dalı 2001- 2005 Araştırma Görevlisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı 2005- 2006 Araştırma Görevlisi Uzman Doktor
Özel Dr. Hasan Özkan Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Dal Merkezi 2006- 2007 Uzman Doktor
Özel Siirt Hayat Hastanesi 2007- 2009 Uzman Doktor
Sivas Asker Hastanesi 2010- 2011 Tabip Asteğmen
Özel Dr. Hasan Özkan Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Dal Merkezi 2011- Uzman Doktor
Diploma ve Sertifikaları
2000 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Doktoru Diploması
2003 IV. Pediatrik Acil Tıp ve Yoğun Bakım Toplantısı Pediatrik Temel ve İleri Yaşam Desteği Kursu Başarı Belgesi
2005 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Belgesi
2005 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenme Kaynakları Mesleki Araştırma laboratuarı Hücresel, Moleküler ve Analitik Tekniker Kursu Başarı Belgesi
2005 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Multidisiplin Laboratuvarı Temel Deneysel Araştırmalar Kursu Başarı Belgesi
2005 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Multidisiplin Laboratuvarı İleri Deneysel Araştırmalar Kursu Başarı Belgesi
2005 Toraks Derneği Okulu Merkezi Kursları Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu Başarı Belgesi
2005 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi XII. Deney Hayvanları Kursu Başarı Belgesi
2010 TC Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Resüsitasyon Programı Kursu Başarı Belgesi
Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları
    • Türk Tabipler Birliği İzmir Tabip Odası
    • Toraks Derneği
YAYINLAR
1. NEW QUANTITATIVE PARAMETERS FOR EVALUATING RADIONUCLIDE CYSTOGRAPHY AND THEIR VALUE IN UNDERSTANDING THE PHYSIOLOGY OF REFLUX, Ö Özdoğan, M Türkmen, Atasever S, G Arslan, A Soylu, B Kasap, S Kavukçu, B Değirmenci, Journal of Nuclear Medicine Technology Volume 37, Number 2, 2009 101- 106
2. A SURVEY OF PEDIATRIC INTENSIVE CARE SERVICES IN TURKEY, Köroğlu TF, Atasever S, Duman M., Turkish Journal Of Pediatrics 2008; 50: 12-17
3. KARDİYAK ÜFÜRÜM NEDENİYLE GETİRİLEN BİR ÇOCUKTA FETAL ALKOL SENDROMU, Demir K, Atasever S, Kır M, Ünal N, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007; 50: 259- 261
4. A RARE PRESENTATION OF SARCOIDOSIS IN AN ADOLESCENT, Köse S, Uzuner N, Ölmez D, Babayiğit A, Karaman Ö, Özer E, Çakmakçı H, Atasever S, Pediatric Respiratory Journal 2006;1(1):44- 46
5. ACUTE DISSEMINATED ENCEPHALOMYELITIS PRESENTING WITH BILATERAL TRANSIENT AMAUROSIS, Aydin A, Atasever S, Cakmakci H., Pediatr Neurol. 2005 Jan;32(1):60- 3
6. NEBULISED L-EPINEPHRINE AND STEROID COMBINATION IN THE TREATMENT OF MODERATE TO SEVERE CROUP, Duman M, Atasever S, Ozdemir D, Clinical Drug Investigation 2005 Apr;25(3):183- 9
7. TÜBERKÜLOZUN NADİR BİR FORMU: İZOLE MEZENTER LENF NODU TÜBERKÜLOZU Demircioğlu F, Ünal E, Çeçe H, Atasever S,Yeşilırmak D,Ünal N,Anal Ö,Çakmakcı H., DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2004 Aralık:18(3):241- 5
8. VALUE OF PELVIC EMPTYING CURVE PATTERNS OBTAİNED FROM RADİONUCLİDE CYSTOURETEROGRAPHY IN PREDICTING PATIENT OUTCOME, O Ozdogan, B Degirmenci, Atasever S, M Turkmen, S Kavukcu, G Arslan, H Durak, Annual Congress Of The European Association Of Nuclear Medicine, October 15- 19, 2005 Oral Presentation
9. TÜRKİYE’DEKİ PEDİATRİK YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Köroğlu T.F, Atasever S, Duman M, 49. Milli Pediatri Kongresi, 14- 17 Eylül 2005, Sözlü Sunum MS 28
10. A THREE-MONTH OLD PULMONARY TUBERCULOSIS CASE WITH POSITIVE SPUTUM CULTURE, Atasever S, Uzuner N, Babayigit A, Bober E, Anal O, European Respiratory Journal,14th ERS Annual Congress September 2004: 24:supp 48, P2460
11. NEBULISED L-EPINEPHRINE AND STEROID COMBINATION IN THE TREATMENT OF MODERATE TO SEVERE CROUP, Duman M, Atasever S, Ozdemir D, European Respiratory Journal,14th ERS Annual Congress September 2004: 24: supp 48, P2444
12. DOES RADIONUCLIDE CYSTOURETEROGRAPHY PARAMETERS PREDICT PROGNOSIS IN CHILDREN WITH VESICOURETERAL REFLUX, M Türkmen, Ö Özdoğan, Atasever S, B Kasap, A Soylu, B Değirmenci, S Kavukçu, 39th Annual Meeting European Society Paediatric Nephrology 2005: 20:C23-119, PP-333
13. YAYGIN PERİFERİK LENFADENOPATİ NEDENİ OLARAK SARKOİDOZ, Köse, A Babayiğit, N Uzuner, Ö Karaman, H Çakmakçı, Özer E, Atasever S, 3. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi 7- 10 Nisan 2004, poster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir